EPİDEMİYOLOJİ (TDK)

Salgın sayrılıkları inceleyen hekimlik dalı, salgınbilim.

Epidemiyoloji kelimesi baş harfi E son harfi İ olan bir kelime. Başında E sonunda İ olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi P , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi D , beşinci harfi E , altıncı harfi M , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Y , dokuzuncu harfi O , onuncu harfi L , onbirinci harfi O , onikinci harfi J , onüçüncü harfi İ . Başı E sonu İ olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

HEKİMLİK Nedir?

Hekim olma durumu.

İNCE Nedir?


1 . Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı: "İnce minare. İnce değnek. İnce kitap."- .
2 . Zayıf: "Sarışın, kuru, ince bir kadındı."- Y. K. Beyatlı.
3 . Taneleri ufak, iri karşıtı: "İnce un. İnce kum."- .
4 . Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı: "İnce nakış."- .
5 . Ayrıntılı: "Bugün temizlikçi geliyor. Şöyle ince bir temizliğe..."- T. Uyar.
6 . Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar).
7 . Tiz (ses), pes karşıtı: "İnce bir çocuk sesinin hırçınlaştığı, ağladığı işitildi."- R. N. Güntekin.
8 . Hafif, gücü az: "Hiçbir hareket bu gülüş kadar belirsiz ve ince değildir."- S. F. Abasıyanık.
9 . mecaz İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı: "Benim hasta olduğum günlerde her şey uzun uzun düşünülmüş, ince hesaplarla hazırlanmıştı."- R. N. Güntekin.
10 . mecaz Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı: "Dostum şair, yazar Sabahattin Teoman, yazdığı ince bir mektupla durumu düzeltiyor."- .

SALGI Nedir?


1 . Hücrelerin, vücuttaki bezlerin kandan ayırıp oluşturdukları ve yeniden kana, başka organa veya dışarıya saldıkları sıvı madde, ifraz: "Tükürük bir salgıdır."- .
2 . gök bilimi Güneşten dışarı doğru madde fırlaması.

SALGIN Nedir?


1 . Kısa zamanda çevredeki insan, hayvan veya bitkilerin büyük bir bölümüne bulaşan, müstevli: "Salgın hastalık."- .
2 . isim Bir hastalığın veya başka bir durumun yaygınlaşması ve birçok kimseye birden bulaşması: "Tifo salgını. Kumar salgını."- .
3 . isim, eskimiş Gereğinde herkesten para veya mal olarak toplanan geçici vergi.
4 . isim Bir şeyin bir yere girip her yanı kaplaması, istila: "Çekirge salgını."- .
5 . isim, mecaz Belli bir hareketin, davranışın, sözün toplumda yaygınlaşması.

SALGINBİLİM Nedir?

Salgın hastalıkları inceleme bilimi, °epidemioloji.

SAYRI Nedir?

Hasta.

SAYRIL Nedir?

Hastalıkla ilgili, marazi.

SAYRILIK Nedir?


1 . Hastalık.
2 . mecaz Aşırı düşkünlük, tutku.

D E E J L M O O P Y İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Epidemioloji,

8 Harfli Kelimeler

İdeoloji, İpildeme, Pedoloji,

7 Harfli Kelimeler

Dipleme, Epidemi, İpileme, Yedilme,

6 Harfli Kelimeler

Dileme, Edepli, Edilme, Edimli, İlmiye, Melodi, Pideli, Yedili,

5 Harfli Kelimeler

Delme, Demli, Deyim, Dilim, Dilme, Dipli, Eleji, Epeyi, Eylem, Lipom, Meyil, Midye, Miyop, Model, Ojeli, Yedme, Yelme,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Deme, Demo, Depo, Deyi, Dimi, Diye, Edep, Edim, Edip, Elde, Elem, Elim, Emel, Epey, İdil, İdol, İlim, İlme, İmdi, Jile, Lime, Mide, Midi, Pide, Pili, Polo, Yedi, Yele, Yeme,

3 Harfli Kelimeler

Dem, Dil, Dip, Ede, Edi, Epe, İde, İle, İye, İyi, Jel, Lep, Ley, Lim, Lop, Mey, Mil, Oje, Ole, Pey, Pil, Pim, Poy, Yel, Yem, Yol, Yom,

2 Harfli Kelimeler

De, Do, El, Em, Ey, İl, İm, İp, Je, Le, Me, Mi, Od, Ol, Om, Oy, Pe, Ye, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.