ENLEMSEL (TDK)

Enlemle ilgili.

Enlemsel kelimesi baş harfi E son harfi L olan bir kelime. Başında E sonunda L olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi N , üçüncü harfi L , dördüncü harfi E , beşinci harfi M , altıncı harfi S , yedinci harfi E , sekizinci harfi L . Başı E sonu L olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ENLEM Nedir?

Yer yuvarlağı üzerinde herhangi bir noktadan geçen paralel ile Ekvator arasındaki yay parçasının açısal değeri, arz derecesi.

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

E E E L L M N S Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Ellenme,

6 Harfli Kelimeler

Elenme, Elleme, Esleme, Esneme, Mesele,

5 Harfli Kelimeler

Eleme, Eneme, Enlem, Eseme, Meles, Mesel, Mesen, Nemse, Selen, Semen,

4 Harfli Kelimeler

Elem, Emel, Emen, Ense, Esen, Esme, Lens, Sele, Seme, Sene,

3 Harfli Kelimeler

Men, Nem, Sel, Sem, Sen,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, En, Es, Le, Me, Ne, Se,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.