ENİKONU (TDK)

İyiden iyiye, iyice, oldukça: "Rahmi idadide okurken Rıza efendi artık enikonu zengindir."- T. Buğra.

Enikonu kelimesi baş harfi E son harfi U olan bir kelime. Başında E sonunda U olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi N , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi K , beşinci harfi O , altıncı harfi N , yedinci harfi U . Başı E sonu U olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARTIK Nedir?


1 . Bir şey harcandıktan sonra artan bölümü: "Kumaş artığı."- .
2 . Kalan veya artan bölüm: "Yemek artığı."- .
3 . sıfat İçildikten, yenildikten veya kullanıldıktan sonra geriye kalan.
4 . sıfat Daha çok, daha fazla.
5 . zarf (a'rtık) Bundan böyle, sonra, daha, yeter: "Artık onlar en lüks gazino ve barlara gidiyorlar, gecelerini oralarda geçiriyorlardı."- T. Buğra.
6 . müzik Büyük ve tam aralıkların yarım ses artmış hâli.

BUĞRA Nedir?

Erkek deve, iki hörgüçlü deve, buğur.

EFENDİ Nedir?


1 . Günümüzde bey unvanından farklı olarak özel adlardan sonra kullanılan ikinci derecede bir unvan: "Yeni ev, Rüstem Efendi'ye kiraya verildi."- Y. Z. Ortaç.
2 . Buyruğu yürüyen, sözü geçen kimse: "Köylü memleketin efendisidir."- Atatürk.
3 . Koca: "Bizim efendi artık geceleri de eve gelmiyor."- C. Uçuk.
4 . ünlem (efe'ndi) Hizmetlilere seslenilirken kullanılan bir söz.
5 . ünlem (efe'ndi) Erkekler için kullanılan bir seslenme sözü: "Efendi! Allah'ın emriyle kızını bana ver."- S. F. Abasıyanık.
6 . mecaz Görgülü, nazik, kibar.
7 . eskimiş Eğitim görmüş kişiler için özel adlardan sonra kullanılan unvan.

ENİKONU Nedir?

İyiden iyiye, iyice, oldukça: "Rahmi idadide okurken Rıza efendi artık enikonu zengindir."- T. Buğra.

İDADİ Nedir?

Lise derecesindeki okul: "Rahmi idadide okurken Rıza efendi artık enikonu zengindir."- T. Buğra.

İYİCE Nedir?


1 . İyiye yakın: "İyice bir ev."- .
2 . zarf (iyi'ce) Çok, neredeyse tamamen: "Şapkası iyice yana yıkılmıştı."- Ç. Altan.
3 . zarf (iyi'ce) Gereği gibi: "Baltayı taşa mı vurduk, diyor, iyice görmemiş olacağım."- M. Ş. Esendal.

OKUR Nedir?

Okuyan kimse, okuyucu, kari: "Bu iki yazar çok okuru olmanın tadını çıkarmasını da bilmişlerdir."- S. Birsel.

OLDU Nedir?


1 . Evet.
2 . ünlem Başüstüne.

OLDUKÇA Nedir?

Olabildiğince: "Geceyi oldukça rahat geçireceğinizi ümit ederim."- R. H. Karay.

RIZA Nedir?

Razı olma, isteme, istek.

ZENGİN Nedir?


1 . Parası, malı çok olan, varlıklı, fakir, yoksul karşıtı: "Şık, zengin, keyfi yerinde, yazı Avrupa'da ve kışı Beyrut'ta geçiren Suriyelilerden biri idi."- F. R. Atay.
2 . Yararlı veya kendisinden beklenilen, istenilen nitelikleri çok olan: "Zengin bir dil. Zengin bir kitaplık. Zengin bir anlatım."- .
3 . Verimli: "Zengin bir doğa."- .
4 . Gösterişli: "Zengin bir giysi."- .

E K N N O U İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Enikonu,

6 Harfli Kelimeler

Onunki,

4 Harfli Kelimeler

Ekin, Enik, İken, İkon, İnek, Koni, Konu, Neon, Nine,

3 Harfli Kelimeler

Eko, Kin,

2 Harfli Kelimeler

Ek, En, İn, Ke, Ki, Ne, Ok, On, Un,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.