ENGEREK (TDK)

Engerekgillerden, başı üç köşeli, rengi siyah veya siyaha yakın, taşlık ve güneşli yerlerde yaşayan zehirli bir yılan (Vipera aspis).

Engerek kelimesi baş harfi E son harfi K olan bir kelime. Başında E sonunda K olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi N , üçüncü harfi G , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi E , yedinci harfi K . Başı E sonu K olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ENGEREK Nedir?

Engerekgillerden, başı üç köşeli, rengi siyah veya siyaha yakın, taşlık ve güneşli yerlerde yaşayan zehirli bir yılan (Vipera aspis).

ENGEREKGİLLER Nedir?

Örneği engerek olan zehirli yılanlar familyası.

GÜNEŞLİ Nedir?


1 . Güneş ışınlarıyla aydınlanmış: "Genç bir meltemle ferahlanan güneşli rıhtım kenarlarını aştık."- S. Birsel.
2 . Açık, aydınlık (hava).

KÖŞE Nedir?


1 - Birbirini kesen iki çizginin, iki düzlemin oluşturduğu açı, °zaviye.
2 - İki duvarın birleştiği girintili ya da çıkıntılı yer.
3 - İki sokağın kesiştiği yer.
4 - Bölüm, yer ya da yan.
5 - Kuytu, tenha ya da ücra yer.
6 - Kimsenin uğramadığı, aramadığı yer.
7 - Ayaktopu alanını oluşturan yan ve kale çizgilerinin kesişme noktalarından her biri, °korner.

KÖŞELİ Nedir?

Köşesi veya köşeleri olan: "Köşeli ayraç."- .

SİYA Nedir?

Kürekleri tersine kullanarak sandalı geriye yürütme.

SİYAH Nedir?


1 . Kara (II), ak, beyaz karşıtı: "İri siyah gözlerini kalın kaşlarıyla beraber kaldırdı."- Ö. Seyfettin.
2 . sıfat, mecaz Bu renkte olan: "Siyah ekmek."- .
3 . Baskıda başka harflerden daha kalın görünen harf türü.

TAŞLIK Nedir?


1 . Taşla döşenmiş avlu, sofa, merdiven altı vb: "Sokak kapısı vuruldu. Taşlıkta kadın sesleri duyuldu."- M. Ş. Esendal.
2 . hayvan bilimi Kuş vb. hayvanların sindirim kanalları üzerinde bulunan kaslı, öğütücü mide, katı (II), konsa.
3 . sıfat Taşı bol, taşlı (yer): "Atları erlerden birine bıraktılar, inişli yokuşlu taşlık bir keçi yolundan yürüdüler."- R. H. Karay.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YAKI Nedir?

Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp deri üzerine uygulanan, beden ısısıyla vücuda yapışan, koyuca lapa: "Hardal yakısı."- .

YAKIN Nedir?


1 - (Zamanda ve yerde) Az bir ara ile ayrılmış olan.
2 - Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan.
3 - Aralarında sıkı ilgi bulunan.
4 - Benzeyen, andıran.
5 - Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan.
6 - Uzak olmayan yer.
7 - Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost ya da akraba.
8 - Uzak olmayarak.

YAŞA Nedir?

Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak ya da alkışlamak için söylenir.

YILAN Nedir?


1 . Sürüngenlerden, ayaksız, ince ve uzun olanların genel adı, yerdegezen: "Ok yılanı. Su yılanı. Çıngıraklı yılan. Gözlüklü yılan."- .
2 . sıfat, mecaz Sinsi ve hain: "Gözlerinde ancak annemin bildiği bir yılan ışıltısıyla gülüyor."- Y. Z. Ortaç.

ZEHİRLİ Nedir?


1 . Zehri olan: "Zehirli mantarlar."- .
2 . mecaz Zararlı (duygu, düşünce vb.).

E E E G K N R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Engerek,

6 Harfli Kelimeler

Ergene, Kenger,

5 Harfli Kelimeler

Ergen, Erken, Gerek, Geren, Nekre,

4 Harfli Kelimeler

Enek, Erek, Eren, Erke, Gene, Grek, Gren, Kene, Kere, Nere, Renk,

3 Harfli Kelimeler

Ege, Eke, Erg, Erk, Gen, Ker,

2 Harfli Kelimeler

Ek, En, Er, Ge, Ke, Ne, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.