ENGELLEMECİLİK (TDK)

Siyasal bir mecliste çalışmaları sistemli olarak aksatma.

Engellemecilik kelimesi baş harfi E son harfi K olan bir kelime. Başında E sonunda K olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi N , üçüncü harfi G , dördüncü harfi E , beşinci harfi L , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi C , onbirinci harfi İ , onikinci harfi L , onüçüncü harfi İ , ondördüncü harfi K . Başı E sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇALI Nedir?

Böğürtlen, ahududu gibi ağaççıktan küçük, dalları çok çatallı ve sapları odunsu bitki.

ÇALIŞ Nedir?

Çalma işi: "Her muganninin okuyuşu, her çalanın çalışı yine şahsidir ve ayrıdır."- Y. K. Beyatlı.

ÇALIŞMA Nedir?


1 . Çalışmak işi, emek, say: "Kendilerine iyi bir çalışma fırsatı verdim."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Bir yapı elemanının yük altında biçim değiştirmesi, az veya çok zorlanması: "Bu kiriş hesabında kirişin aşırı yük altında çalışması göz önüne alınmıştır."- .
3 . Bünyesindeki suyun azalması veya çoğalması sonucu ağacın biçim ve boyutlarının değişmesi: "Ağaçtan üretilen işlerin sonradan bozulması istenmiyorsa bütün birleştirilmelerde ağacın çalışması özelliği dikkate alınmalıdır."- .
4 . Bilimsel ve sanatsal amaçlı ürün.

MECLİS Nedir?


1 . Bir konuyu konuşmak veya görüşmek için yapılan toplantı.
2 . Bu toplantının yapıldığı yer, şûra.
3 . Bir konuyu konuşmak veya görüşmek için bir araya gelmiş kimseler topluluğu: "Yemekten sonra meclis gruplara ayrılmıştı."- P. Safa.
4 . Dostlar toplantısı: "Meclisi aranan, hoşsohbet, coşkulu, şair ruhlu bir insandı."- H. Taner.

SİSTEMLİ Nedir?


1 . Düzenli.
2 . Belli ilkelere, kurallara uyan, dizgeli, sistematik.

SİYASAL Nedir?

Politika ile ilgili, siyasi, politik: "Bu inanç aynı yolun yolcusu olmak niteliğini yitirecek ve siyasal rekabete dönüşecektir"- M. C. Anday.

C E E E E G K L L L M N İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Engellemek, Engellilik, Genelcilik, Genellemek, Genellikle, İlgilenmek,

9 Harfli Kelimeler

Egemenlik, Engelleme, Gecelemek, Gecikilme, Gecikmeli, Gelenekli, Gencelmek, Genelleme, İlgilemek, İlgilenme, İliklenme, İncelemek, Lekelenme, Nicelemek, Nikelleme,

8 Harfli Kelimeler

Eklemeli, Elekleme, Ellenmek, Enikleme, Geceleme, Gelincik, Gelinlik, Gelinmek, Gencelme, Geneleme, Genellik, Genelmek, İkilenme, İlgileme, İlikleme, İnceleme, İncelmek, İnekleme, Lekeleme, Nemlilik, Niceleme,

7 Harfli Kelimeler

Eklemli, Eklenme, Elenmek, Elimine, Ellemek, Ellenme, Ellilik, Ellinci, Engelli, Enlilik, Gecelik, Gecikme, Gelecek, Gelenek, Gelinme, Gemilik, Genelci, Genelme, İkileme, İlenmek, İlkelce, İncelik, İncelme, İnilmek, İnlemek, Kelleci, Killeme, Mecelle, Nicelik, Nikelli,

6 Harfli Kelimeler

Cemile, Cengel, Egemen, Ekilme, Ekinci, Ekleme, Elemek, Elemge, Elemli, Elenme, Elleme, Emekli, Enemek, Enlice, Geceki, Geleme, Geleni, Gelmek, Gemici, Gemlik, Genlik, Gineli, İkilem, İlenme, İlinek, İlkeci, İmgeci, İmgeli, İnilme, İnleme, İnmeli, Keleci, Keleme, Kelime, Kengel, Lekeci, Lekeli, Meleke, Melike, Mineci,

5 Harfli Kelimeler

Celil, Cemil, Cinli, Ekici, Ekili, Eklem, Elcik, Eleme, Elgin, Ellik, Elmek, Emcek, Emcik, Emici, Emlik, Eneme, Engel, Enlem, Gelen, Gelin, Gelme, Genel, İklim, İlkel, İlkin, İlmek, İlmik, İmece, İmlek, İmlik, İncik, İncil, İnmek, Kelem, Kelle, Kelli, Kilim, Killi, Kinci, Kinli,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cemi, Cenk, Ecel, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Elci, Elek, Elem, Elik, Elim, Elli, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Enek, Enik, Enli, Gece, Gele, Gemi, Gene, Gine, İken, İlgi, İlik, İlim, İlke, İlle, İlme, İmge, İnce, İnci, İnek, İnik, İnme,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Cim, Cin, Ece, Ege, Eke, Elk, Gem, Gen, İki, İle, İlk, İni, Kel, Kem, Kil, Kim, Kin, Lig, Lim, Men, Mil, Nem, Nim,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, Em, En, Ge, İl, İm, İn, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.