ENFLASYONİST (TDK)

Enflasyonla ilgili, enflasyona dayanan, enflasyona bağlı: "Enflasyonist baskı."- .

Enflasyonist kelimesi baş harfi E son harfi T olan bir kelime. Başında E sonunda T olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi N , üçüncü harfi F , dördüncü harfi L , beşinci harfi A , altıncı harfi S , yedinci harfi Y , sekizinci harfi O , dokuzuncu harfi N , onuncu harfi İ , onbirinci harfi S , onikinci harfi T . Başı E sonu T olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAĞLI Nedir?


1 . Bir bağ ile tutturulmuş olan: "Günlerden beri bağlı duran demir, sert bir hırıltıyla denize daldı."- Halikarnas Balıkçısı.
2 . Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste: "Ekinlerin gürleşmesi yağmura bağlıdır, Sevincimiz üzüntümüz / Hep sana bağlı."- B. Necatigil.
3 . Sınırlanmış, sınırlı: "Tüzüğe bağlı bir işlem."- .
4 . Kapatılmış olan, kapalı: "Bağlı geçit."- .
5 . Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan: "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun bağlı kuruluşlarını ziyaret ettim."- .
6 . Sadık: "Türkiye Cumhuriyeti Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir."- Anayasa.
7 . mecaz Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, tutkun: "Çocuklarına bağlı ana."- .
8 . halk ağzında Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek).

BASKI Nedir?


1 . Bir eserin basılış biçimi veya durumu, print: "Baskı yanlışlıkları yüzünden kapatılan gazeteler vardı."- A. Ş. Hisar.
2 . Bası sayısı: "Bu gazetenin baskısı yüz bindir."- .
3 . Bir eserin tekrarlanarak yapılan baskı işlemlerinden her biri, edisyon: "Sözlüğün yeni baskısı."- .
4 . Giysinin içine kıvrılıp dikilen kenarı: "Etek baskısı."- .
5 . Hak ve özgürlükleri kısıtlayarak zor altında bulundurma durumu, tahakküm: "Politik baskıların yanı sıra daha başka yasaklara da bağlıydık."- N. Cumalı.
6 . Bir maddeyi sıkıp ezen alet, pres.
7 . spor Top oyunlarında karşı takım oyuncusunun hareketini ve sonuç almasını engellemek amacıyla uygulanan yakın savunma durumu, pres.
8 . ruh bilimi Belirli ruhsal etkinlik ve süreçleri, kişinin isteği dışında bilinçaltına itmesi veya bu itilenlerin bilince çıkmasını önleme durumu.

ENFLASYON Nedir?


1 . Para şişkinliği.
2 . mecaz Gereğinden fazla artış, şişkinlik: "Hasılı orada da bizdeki gibi bir armağan enflasyonu var."- H. Taner.
3 . halk ağzında Pahalılık: "Esnaf, enflasyonun acısını fiyatları insafsızca artırarak çıkarıyor."- H. Taner.

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

A E F L N N O S S T Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Enflasyonist,

9 Harfli Kelimeler

Enflasyon,

8 Harfli Kelimeler

İstasyon, Lenfosit, Sofiyane, Tansiyon,

7 Harfli Kelimeler

Alfenit, Antenli, Aysfilt, Finanse, Nefsani, Safiyet, Salisen, Selatin, Selofan, Senfoni, Seylani, Siyaset, Sofiyan, Tasfiye,

6 Harfli Kelimeler

Afiyet, Anofel, Aseton, Asliye, Eflani, Etalon, Etanol, Fanyol, Fasile, Fasone, Fayton, Fileto, Finans, Fistan, İlanen, İnayet, Latife, Lisans, Nafile, Naneli, Nasfet, Naylon, Nisyan, Ofsayt, Olefin, Salise, Saniye, Senato, Sinyal, Sistol, Sofist, Solist, Sonsal, Sosyal, Soysal, Tafsil, Taneli, Tasnif, Telafi, Telfin,

5 Harfli Kelimeler

Afoni, Aftos, Afyon, Aleni, Altes, Alyon, Anons, Anten, Anyon, Asist, Aslen, Atfen, Aynen, Elyaf, Enayi, Esans, Esasi, Eslaf, Esnaf, Etfal, Falso, Fanti, Faset, Fasit, Fason, Fenol, Fesat, Filan, Filet, Final, Fisto, Fitne, Fiyat, Fosil, İflas, İfsat, İnsaf, İnsan, İntan, İsale,

4 Harfli Kelimeler

Afet, Afis, Aile, Alet, Alto, Anif, Anne, Anot, Ases, Asil, Asit, Asli, Atel, Atol, Ayet, Ayin, Ayni, Ayol, Elan, Elif, Elit, Elti, Enli, Esas, Esin, Esna, Etil, Etli, Etol, Fail, Fani, Fena, Fent, File, Filo, Fino, Flit, Font, Fota, Foya,

3 Harfli Kelimeler

Afi, Aft, Ait, Ali, Alo, Alt, Ani, Ant, Asi, Ast, Ate, Ati, Ayn, Ela, Eti, Fal, Fan, Fas, Fay, Fel, Fen, Fes, Fil, Fin, Fit, Fol, Fon, Fos, İfa, İla, İle, İsa, İta, İye, Laf, Lan, Lef, Ley, Lif, Lot,

2 Harfli Kelimeler

Af, Al, An, As, At, Ay, El, En, Es, Et, Ey, Fa, Fe, İl, İn, İs, İt, La, Le, Ne, Of, Ol, On, Ot, Oy, Se, Si, Ta, Te, Ti, Ya, Ye, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.