ENERJİBİLİM (TDK)

Enerji üretimini, kullanımını ve çeşitli enerjiler arasındaki dönüşümleri konu alan bilim.

Enerjibilim kelimesi baş harfi E son harfi M olan bir kelime. Başında E sonunda M olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi N , üçüncü harfi E , dördüncü harfi R , beşinci harfi J , altıncı harfi İ , yedinci harfi B , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi M . Başı E sonu M olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALAN Nedir?


1 . Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.
2 . Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.
3 . Yüz ölçümü.
4 . Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.
5 . mecaz Bir çalışma çevresi: "Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır."- N. Ataç.
6 . fizik İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası: "Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı."- .
7 . sinema, TV (***) Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.
8 . spor Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.

BİLİ Nedir?

Bilgi.

BİLİM Nedir?


1 . Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır."- H. E. Adıvar.
2 . Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3 . Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

ÇEŞİTLİ Nedir?

Çeşidi çok olan, türlü, mütenevvi: "Boğaziçi'nin çeşitli yerlerine dair fikirlerini söyledi."- R. H. Karay.

DÖNÜ Nedir?

Dönme, dönüş, °devir.

DÖNÜŞ Nedir?


1 . Dönme işi: "Artık serbestim, koynumda terhis kâğıdımla dönüş yolundayım."- R. N. Güntekin.
2 . spor Oyuncunun bir ayağını yerden kesmeden yaptığı dönme hareketi.

DÖNÜŞÜM Nedir?


1 . Olduğundan başka bir biçime girme, başka bir durum alma, tahavvül, inkılap, transformasyon: "Alfabe dönüşümü halkın okumayı kolay sökmesi içindi."- N. Cumalı.
2 . biyoloji Görevinin değişikliğe uğraması yüzünden bir organda ortaya çıkan değişme.
3 . ruh bilimi Bilinçaltına itilmiş bir duygu veya isteğin, karşıtı görünümünde veya başka bir biçimde bilince yükselmesi, transformasyon.

ENERJİ Nedir?


1 . Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke: "Isıl enerji. Elektrik enerjisi. Mekanik enerji."- .
2 . Organların çalışabilmesi ve vücut ısısının sürdürülebilmesini sağlayan besin ögelerinin oluşturduğu güç.
3 . mecaz Manevi güç: "Size yaşamak enerjisini verecek kitaplar tavsiye ederim."- P. Safa.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

KULLANIM Nedir?

Kullanma, yararlanma, tasarruf.

ÜRETİ Nedir?

Üretilen her türlü nesne.

ÜRETİM Nedir?

Belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet meydana getirme, istihsal, tüketim karşıtı: "Bu arada üç beş yazarın üretimi de araya kaynayıp gidiyor."- N. Meriç.

B E E J L M N R İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Birlenme,

7 Harfli Kelimeler

Belemir, Belirme, Bilenme, Bilinme, Binilme, Birleme, Elimine,

6 Harfli Kelimeler

Bereli, Bileme, Enberi, Enerji, Erinme, Ermeni, İlenme, İnilme, İnleme, İnmeli, İrinli, Lineer, Minber, Mineli, Nereli,

5 Harfli Kelimeler

Belen, Benli, Beril, Bilim, Bilir, Bilme, Biner, Binme, Birim, Birli, Ebeli, Eleji, Enlem, Erbin, Erime, Ermin, İleri, İmren, Libre, Mebni, Neler, Nemli, Rejim, Remel, Remil, Rimel,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Bere, Beri, Bile, Bili, Bini, Biri, Elem, Elim, Emel, Emen, Emin, Emir, Enir, Enli, Eren, Eril, Erim, Erin, Erme, İbne, İbre, İlim, İlme, İnme, İrin, Jile, Lime, Meni, Meri, Mine, Mini, Nebi, Nere, Reel, Reji, Remi,

3 Harfli Kelimeler

Bej, Bel, Ben, Bin, Bir, Bre, Ebe, İle, İni, İri, Jel, Jen, Leb, Lim, Lir, Men, Mil, Mir, Nem, Nim,

2 Harfli Kelimeler

Be, El, Em, En, Er, İl, İm, İn, Je, Le, Me, Mi, Ne, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.