ENDİŞELENMEK (TDK)

Tasalanmak, kaygılanmak: "Biz hep o haberlerin tesiriyle düşünür, endişelenir, kuşkulanır, kederlenir dururuz."- Y. K. Beyatlı.

Endişelenmek kelimesi baş harfi E son harfi K olan bir kelime. Başında E sonunda K olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi N , üçüncü harfi D , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Ş , altıncı harfi E , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi N , onuncu harfi M , onbirinci harfi E , onikinci harfi K . Başı E sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

DÜŞÜN Nedir?

Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay.

DÜŞÜNÜ Nedir?

Düşün, °fikir, °ide.

DÜŞÜNÜR Nedir?

Genel sorunlar üzerine yeni ve kendine özgü düşünceleri olan kimse, düşünücü, mütefekkir: "Bu ülkenin düşünürleri az değil."- .

ENDİŞE Nedir?


1 . Düşünce.
2 . Tasa, kaygı: "Bütün çehrelere hemen bir durgunluk, hüzün, endişe çökerdi."- R. H. Karay.
3 . Kuşku.
4 . Korku.

HABER Nedir?


1 . Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık: "Çırağın bir şeyden haberi yok."- M. Ş. Esendal.
2 . İletişim veya yayın organlarıyla verilen bilgi: "Televizyonda dünya haberlerini izledi."- .
3 . Bilgi: "Sanattan haberi yok."- .
4 . eskimiş, dil bilgisi Yüklem.

KAYGI Nedir?

Üzüntü, endişe duyulan düşünce, tasa: "Korku ve kaygıyla vücudunu dinledi."- A. İlhan.

KAYGILANMA Nedir?

Kaygılanmak işi, üzülme.

KAYGILANMAK Nedir?

Kaygı duymak, üzülmek.

KEDER Nedir?

Acı, üzüntü, dert, sıkıntı, ızdırap, tasa: "Ya hasta yahut bir kederi var."- H. E. Adıvar.

TASA Nedir?


1 . Üzüntülü düşünce durumu, kaygı, endişe, gam: "Gazeteleriniz sürüm tasasına kapıldılar mı hemen İstanbul'un nabzını tutarlar."- F. R. Atay.
2 . ruh bilimi Tatmin edici olmayan veya tedirgin eden durumların ortaya çıkmasını önleyebilmede, güvensizlik içinde bulunulduğunda duyulan tedirgin edici duygu.

TASALANMA Nedir?

Tasalanmak işi.

TASALANMAK Nedir?

Bir şeyi kendine tasa etmek, üzülmek, kaygılanmak, endişelenmek: "Seni denize düştü sandı da tasalandı."- B. Felek.

TESİR Nedir?

Etki: "Orta malı bayağı birinin tesiri altında..."- R. H. Karay.

D E E E E K L M N N İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Endişelenmek,

11 Harfli Kelimeler

Endişelenme,

10 Harfli Kelimeler

Dikenleşme, Neşelenmek,

9 Harfli Kelimeler

Denklenme, Denkleşme, Deşelemek, Dinlenmek, Dişlenmek, Eşelenmek, Neşelenme, Şenlenmek,

8 Harfli Kelimeler

Delinmek, Delişmen, Demleniş, Denenmek, Denilmek, Denkleme, Deşeleme, Deşilmek, Diklenme, Dikleşme, Dilenmek, Dinelmek, Dinlemek, Dinlenme, Dişlemek, Dişlenme, Enikleme, Eşelemek, Eşelenme, Eşlenmek, İnekleme, İşlenmek, Kinlenme, Nemleniş, Şenelmek, Şenlenme,

7 Harfli Kelimeler

Delinme, Denemek, Denenme, Denilme, Denklem, Deşilme, Dikelme, Dilemek, Dilenme, Dinelme, Dinleme, Dişemek, Dişleme, Edilmek, Edinmek, Eklenme, Ekleşme, Elenmek, Elinden, Endemik, Enenmek, Eşeleme, Eşilmek, Eşinmek, Eşlemek, Eşlenik, Eşlenme, İlenmek, İnlemek, İşlemek, İşlenme, Keşleme, Kişneme, Menekşe, Menşeli, Meşelik, Nedenli, Şenelme,

6 Harfli Kelimeler

Delmek, Demkeş, Demlik, Deneme, Denmek, Deşmek, Dikmen, Dileme, Dilmek, Dinmek, Dişeme, Dişlek, Edilme, Edinme, Ekilme, Ekleme, Ekşime, Elemek, Elenme, Emekli, Endişe, Enemek, Enenme, Eşelek, Eşilme, Eşinme, Eşleme, İlenme, İnleme, İşemek, İşleme, Keleme, Kelime, Keşide, Medeni, Meleke, Melike, Mendil, Nedime, Neşeli,

5 Harfli Kelimeler

Delik, Delme, Demek, Demin, Demli, Denek, Denim, Denli, Denme, Deşik, Deşme, Dikel, Diken, Dikme, Dilek, Dilme, Dinek, Dinen, Dinme, Eklem, Elden, Eleme, Elmek, Emlik, Eneme, Enlem, Eşkin, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, İlmek, İmlek, İnmek, İşeme, İşlek, İşlem, Kelem, Keleş, Kendi,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Delk, Deme, Deni, Denk, Dine, Dink, Edik, Edim, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Ekşi, Elde, Elek, Elem, Elik, Elim, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Emiş, Enek, Enik, Enli, Eşek, Eşik, Eşli, Eşme, İken, İlke, İlme, İnek, İnme, Kedi, Kele, Keme,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Dik, Dil, Din, Diş, Ede, Edi, Eke, Elk, İde, İle, İlk, Kel, Kem, Keş, Kil, Kim, Kin, Leş, Lim, Men, Mil, Nem, Nim, Niş, Şek, Şem, Şen,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Em, En, Eş, İl, İm, İn, İş, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.