ENDÜSTRİLEŞMEK (TDK)

Sanayileşmek.

Endüstrileşmek kelimesi baş harfi E son harfi K olan bir kelime. Başında E sonunda K olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi N , üçüncü harfi D , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi S , altıncı harfi T , yedinci harfi R , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi E , onbirinci harfi Ş , onikinci harfi M , onüçüncü harfi E , ondördüncü harfi K . Başı E sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

SANA Nedir?

Sen zamirinin yönelme durumu.

SANAYİ Nedir?

Hammaddeleri işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların tümü, işleyim, °endüstri.

SANAYİLEŞME Nedir?

Sanayileşmek işi, endüstrileşme: "Sanayileşme uğruna, tarımı ve doğayı gözden çıkardı."- M. C. Anday.

SANAYİLEŞMEK Nedir?

Üretimde makine, tezgâh vb. maddi üretim araçlarına giderek daha çok yer vermek, endüstrileşmek.

D E E E K L M N R S T Ü İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Endüstrileşmek,

13 Harfli Kelimeler

Endüstrileşme,

12 Harfli Kelimeler

Denkleştirme, Sütlendirmek,

11 Harfli Kelimeler

Derinleşmek, Derinletmek, Destekleniş, Dirseklenme, Kestirmeden, Neşredilmek, Serinleşmek, Serinletmek, Sütlendirme,

10 Harfli Kelimeler

Demetleniş, Denetilmek, Densimetre, Derinleşme, Derinletme, Dertlenmek, Dertleşmek, Desteleniş, Dikenleşme, Direnlemek, Dirsekleme, Dürtelemek, Ekleştirme, Eleştirmek, Eleştirmen, Erinleşmek, Eşitlenmek, Etkinleşme, İsteklenme, Kederleniş, Kesinleşme, Kütinleşme, Müştereken, Neşredilme, Restleşmek, Serinlemek, Serinleşme, Serinletme, Sertlenmek, Sertleşmek, Sirkelenme, Sirkeleşme, Sütrelemek, Şeritlemek, Terslenmek, Tersleşmek, Üleştirmek, Üstelenmek,

9 Harfli Kelimeler

Delirtmek, Denetilme, Denkleşme, Denşirmek, Derlenmek, Derletmek, Dertleniş, Dertlenme, Dertleşme, Desimetre, Dinletmek, Direnleme, Dişlenmek, Dişletmek, Dürteleme, Eleştirme, Elimsende, Erinleşme, Erteleniş, Esinlemek, Eskileşme, Eşitlemek, Eşitlenme, Etkilenme, Etkileşme, İndükleme, İrdelemek, İtelenmek, Kentleşme, Keresteli, Keseleniş, Kistleşme, Kredileme, Kümeleniş, Kündeleme, Kürelenme, Lüksmetre, Medreseli, Metreslik, Mürdesenk,

8 Harfli Kelimeler

Dekstrin, Delinmek, Delirmek, Delirtme, Delişmen, Demleniş, Denetmek, Denilmek, Denkleme, Denşirme, Derilmek, Derişmek, Derlemek, Derleniş, Derlenme, Derletme, Derneşik, Destekli, Deşilmek, Dikeltme, Diklenme, Dikleşme, Dilenmek, Dinelmek, Dinlemek, Dinletme, Direnmek, Direşken, Direşmek, Diretmek, Dişlemek, Dişlenme, Dişletme, Düşeslik, Düşlemek, Eksiltme, Eleşkirt, Endeksli, Endirekt, Endüstri,

7 Harfli Kelimeler

Delinme, Delirme, Demetli, Denemek, Denetim, Denetme, Denilme, Denklem, Derilme, Derişme, Derleme, Derslik, Desenli, Deşilme, Dikelme, Dilemek, Dilenme, Dinelme, Dinleme, Diremek, Direnme, Direşme, Diretme, Dişemek, Dişleme, Dürtmek, Düşleme, Edilmek, Edimsel, Edinmek, Edremit, Eklenme, Eklenti, Ekleşme, Ekletme, Eksilen, Eksilme, Ekstrem, Ekşitme, Ektirme,

6 Harfli Kelimeler

Delmek, Demkeş, Demlik, Deneme, Denmek, Dereke, Dereli, Derken, Derlem, Dermek, Dernek, Dertli, Destek, Deşmek, Dikmen, Dileme, Dilmek, Dinmek, Dinsel, Direkt, Direme, Dirsek, Disket, Dişeme, Dişlek, Ditmek, Dümtek, Dürmek, Dürtme, Düşlem, Düşmek, Düşsel, Edilme, Edinme, Edirne, Ekilme, Ekleme, Ekseri, Ekstre, Ekşime,

5 Harfli Kelimeler

Deist, Delik, Delme, Demek, Demet, Demin, Demir, Demli, Denek, Denet, Denim, Denli, Denme, Derik, Derin, Derme, Desen, Deste, Deşik, Deşme, Dikel, Diken, Dikme, Dikse, Dikte, Dilek, Dilme, Dinek, Dinme, Direk, Diren, Ditme, Dümen, Dünit, Dürme, Düşes, Düşme, Eklem, Ekler, Eksen,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Delk, Deme, Deni, Denk, Dere, Deri, Derk, Ders, Dert, Dine, Dink, Disk, Dren, Düet, Düse, Eder, Edik, Edim, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Eksi, Ekşi, Ekti, Elde, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emen, Emet, Emik, Emin, Emir,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Dik, Dil, Din, Diş, Dük, Dün, Düş, Ede, Edi, Eke, Ekü, Elk, Erk, Eti, İde, İle, İlk, İrs, Kel, Kem, Ker, Kes, Keş, Ket, Kil, Kim, Kin, Kir, Kit, Kül, Kür, Küs, Küt, Leş, Lim, Lir, Lük, Men,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Em, En, Er, Es, Eş, Et, İl, İm, İn, İs, İş, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Nü, Re, Se, Si, Şe, Te, Ti, Ün, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.