ENÜSTÜNLÜK (TDK)

"En" belirtecinin başına geldiği sıfata kattığı en yüksek üstünlük derecesi.

Enüstünlük kelimesi baş harfi E son harfi K olan bir kelime. Başında E sonunda K olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi N , üçüncü harfi Ü , dördüncü harfi S , beşinci harfi T , altıncı harfi Ü , yedinci harfi N , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi Ü , onuncu harfi K . Başı E sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BELİ Nedir?

Evet.

DERE Nedir?


1 . Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu: "Bu ensiz tahta köprü altında ince dere."- E. B. Koryürek.
2 . coğrafya Bu akarsuyun yatağı.
3 . coğrafya İki dağ arasındaki uzun çukur.
4 . Damlarda yağmur sularını toplayarak oluğa veren çinko veya kiremit yol.

DERECE Nedir?


1 . Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe: "Hukuk tahsilini Paris'te bitirmiş, birinci derece diploma almıştı."- Ö. Seyfettin.
2 . edat Denli, kadar: "Beyoğlu'nda bu derece itibar görmemişti."- E. E. Talu.
3 . fizik Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri: "Sıcakölçerin dereceleri."- .
4 . fizik Sıcaklıkölçer.
5 . kimya Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim.
6 . matematik Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi: "Dik açılar doksan derecedir."- .
7 . spor Başarı gösterme.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

ÜSTÜNLÜK Nedir?

Üstün olma durumu, faikiyet, rüçhan, avantaj: "Bunlar kendilerini kıskançlık gibi, üstünlük gibi gençlik hislerine kaptıran hanımlardı."- A. Ş. Hisar.

YÜKSEK Nedir?


1 . Yukarıda, üst tarafta olan yer: "Yüksekten avluya açılmış iki pencereden aydınlık alıyordu."- M. Ş. Esendal.
2 . sıfat Altı ile üstü arasındaki uzaklık çok olan, alçak karşıtı: "... mekik dokuduğu yüksek bez tezgâhından kalktı."- Ö. Seyfettin.
3 . sıfat Belirli bir yere göre daha yukarıda bulunan: "İri kanatları ile bir kaşıkçı kuşu çok yükseklerde tur atıyor."- H. Taner.
4 . sıfat Güçlü, etkili, şiddetli: "Yüksek basınç. Yüksek gerilim."- .
5 . sıfat Derece veya makamı bakımından üstün: "Yüksek kurul."- .
6 . sıfat Normal değerlerin üstünde olan, çok: "Türk milletinin karakteri yüksektir."- Atatürk.
7 . sıfat, mecaz Erdemli, faziletli: "Yüksek duygu."- .
8 . sıfat, mecaz Toplum içinde para, ün vb. bakımından üstünlüğü olan: "Yüksek sosyete."- .
9 . zarf Büyük para ile: "Yüksek oynamak."- .

E K L N N S T Ü Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Üstünlük,

6 Harfli Kelimeler

Küsülü, Lüknet, Sünnet, Sütlük, Üstlük, Üstüne,

5 Harfli Kelimeler

Külte, Kütle, Kütlü, Lünet, Nükte, Sülük, Sülün, Sütlü, Tünek, Tünel, Üstel, Üstlü, Üstün, Ütülü,

4 Harfli Kelimeler

Kent, Kült, Küsü, Lens, Lüks, Nüks, Sent, Sten, Süet, Süne, Tülü, Ülen, Ülke, Ülkü, Ünlü, Üste,

3 Harfli Kelimeler

Ekü, Elk, Kel, Kes, Ket, Kül, Küs, Küt, Lük, Net, Sek, Sel, Sen, Set, Süt, Tek, Tel, Ten, Tül, Tün, Üst, Ütü,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, En, Es, Et, Ke, Le, Ne, Nü, Se, Te, Ün, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.