EMPRESYONİZM (TDK)

İzlenimcilik.

Empresyonizm kelimesi baş harfi E son harfi M olan bir kelime. Başında E sonunda M olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi M , üçüncü harfi P , dördüncü harfi R , beşinci harfi E , altıncı harfi S , yedinci harfi Y , sekizinci harfi O , dokuzuncu harfi N , onuncu harfi İ , onbirinci harfi Z , onikinci harfi M . Başı E sonu M olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İZLENİM Nedir?


1 . Bir durum veya olayın duyular yolu ile insan üzerinde bıraktığı etki, intiba, imaj: "İlk izlenim olarak bana pek zeki görünmedi."- Ç. Altan.
2 . ruh bilimi Uyaranların, duyu organları ve ilişkili sinirler üzerindeki etkileri veya belirli bir durumun kişi üzerindeki çözümlenmemiş bütün etkisi, intiba.

İZLENİMCİ Nedir?


1 . İzlenimcilik yanlısı olan (sanat veya sanatçı), empresyonist.
2 . Kesin bir doğruluğu olmayıp duyumlara, izlenime dayanan.

İZLENİMCİLİK Nedir?


1 . Doğayı, gerçekte olduğu gibi bütün ayrıntılarına bağlı kalarak değil, ondan edinilen izlenimin ölçüsüne göre anlatan, doğrudan doğruya gerçeği, nesneyi değil de onun sanatçıda uyandırdığı duyumları veren sanat akımı, empresyonizm.
2 . Sanat eserlerinin dış etkilerin içe yansıması, içte izler bırakması ve bu izlere dayanılarak yaratılması.

E E M M N O P R S Y Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Empresyonizm,

8 Harfli Kelimeler

Misyoner, Permiyen, Seremoni,

7 Harfli Kelimeler

Emisyon, Empirme, Emprime, Emzirme, Espiyon, Eyersiz, İmrenme, Memesiz, Merinos, Mersiye, Miyosen, Seminer, Semirme, Yerinme,

6 Harfli Kelimeler

Empoze, Eprime, Erimez, Erinme, Ermeni, Esirme, Esperi, Espiye, Esrime, İzomer, Mersin, Mesire, Misyon, Monizm, Neresi, Peynir, Piyore, Resmen, Serpme, Sinyor, Soneri, Yemeni, Yensiz, Yerine, Yersiz,

5 Harfli Kelimeler

Enser, Ensiz, Enzim, Eosen, Epeyi, Erime, Ermin, Eroin, Ersiz, Erzin, Esire, Esmer, Espri, Ezine, İmren, İmroz, İrsen, İsmen, Meres, Mermi, Mersi, Mesen, Mezon, Miyom, Miyop, Moren, Nemse, Nesep, Nesim, Nesir, Neyse, Nezir, Penes, Penis, Pense, Penye, Peren, Permi, Peron, Pines,

4 Harfli Kelimeler

Emen, Emin, Emir, Emme, Emmi, Enez, Enir, Ense, Eper, Epey, Eren, Erim, Erin, Erme, Eros, Esen, Eser, Esim, Esin, Esir, Esme, Esre, Eyer, Ezme, İnme, İyon, Meme, Meni, Meri, Meze, Mine, Miso, Mors, Nere, Nesi, Niye, Norm, Peni, Pens, Peri,

3 Harfli Kelimeler

Epe, İrs, İye, Men, Mey, Mim, Mir, Mis, Mor, Nem, Ney, Nim, Nom, Ons, Pes, Pey, Pim, Pir, Pis, Pos, Poy, Poz, Rey, Rom, Rop, Sem, Sen, Ser, Sim, Sin, Siz, Som, Son, Soy, Yem, Yen, Yer, Yom, Yoz, Zem,

2 Harfli Kelimeler

Em, En, Er, Es, Ey, İm, İn, İp, İs, İz, Me, Mi, Ne, Om, On, Oy, Pe, Re, Se, Si, Ye, Yo, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.