EMNİYETÇİ (TDK)

Güvenlik görevlisi, °polis.

Emniyetçi kelimesi baş harfi E son harfi İ olan bir kelime. Başında E sonunda İ olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi M , üçüncü harfi N , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Y , altıncı harfi E , yedinci harfi T , sekizinci harfi Ç , dokuzuncu harfi İ . Başı E sonu İ olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

GÖREVLİ Nedir?


1 . Görevi olan, vazifeli: "Herkesi kendisine hizmetle görevli sanırdı."- Ç. Altan.
2 . isim Resmî görevi olan kimse, memur.

GÜVENLİK Nedir?

Toplum yaşamında yasal düzenin aksamadan yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi durumu, emniyet.

E E M N T Y Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Emniyet, Niyetçi, Yetinme,

6 Harfli Kelimeler

Çentme, Eyitme, Yemeni,

5 Harfli Kelimeler

Çemen, Çenet, Çetin, Çimen, Çiten, Çitme, Etmen, İçten, Metin, Nemçe, Neyçe, Nimet, Niyet, Temin, Yemin, Yenme, Yetim, Yetme, Yitim, Yitme,

4 Harfli Kelimeler

Çene, Çete, Çine, Çini, Çiti, Emeç, Emen, Emet, Emin, Etçi, Eten, Etme, İçim, İçin, İçit, İçme, İneç, İnme, İnti, İtçe, İtme, Meni, Mine, Mini, Nite, Niye, Tein, Yeme, Yeni, Yeti, Yine,

3 Harfli Kelimeler

Çim, Çit, Çiy, Eti, İnç, İni, İti, İye, İyi, Meç, Men, Met, Mey, Mit, Nem, Net, Ney, Nim, Tem, Ten, Tim, Tin, Yem, Yen,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Em, En, Et, Ey, İç, İm, İn, İt, Me, Mi, Ne, Te, Ti, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.