EMEKSİZ (TDK)

Emek harcanmadan elde edilen, kolay, zahmetsiz.

Emeksiz kelimesi baş harfi E son harfi Z olan bir kelime. Başında E sonunda Z olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi M , üçüncü harfi E , dördüncü harfi K , beşinci harfi S , altıncı harfi İ , yedinci harfi Z . Başı E sonu Z olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EMEK Nedir?


1 . Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü: "Ücret emeğin karşılığıdır."- Anayasa.
2 . Uzun ve yorucu, özenli çalışma: "Bir darbe benim bütün o uzun emeklerimi sıfıra indirir."- H. C. Yalçın.
3 . toplum bilimi İnsanın bilinçli olarak belli bir amaca ulaşmak için giriştiği hem doğal ve toplumsal çerçevesini hem de kendisini değiştiren çalışma süreci.

KOLA Nedir?


1 . Gömlek, örtü vb. şeyleri kolalamakta kullanılan özel nişasta.
2 . Kâğıt veya bez yapıştırmakta kullanılan kaynatılmış nişasta bulamacı.
3 . Kolalama: "Zaten bu devirde kola, ütü bir evin baş işlerindendir."- R. H. Karay. kola (II) isim, bitki bilimi (ko'la) Fransızca cola
1 . Kolagillerden, Afrika'nın sıcak bölgelerinde yetişen ve kola cevizi adıyla anılan, çekirdekleri kahveden daha uyarıcı olan bazı içeceklerde ve hekimlikte kullanılan bir bitki (Cola acuminata).
2 . Bu bitkinin yaprağından çıkarılan kokulu bir maddeyle kokulandırılan ve içine şeker, karbonat katılarak yapılan içecek.

KOLAY Nedir?


1 . Sıkıntı çekmeden, yorulmadan yapılabilen, emeksiz, zahmetsiz, güç ve zor karşıtı: "Cebimde mevcut paradan bu kadar bir şey buna tahsis etmek pek kolaydı."- H. Z. Uşaklıgil.
2 . isim Kolaylık: "İşin kolayını buldum."- .
3 . zarf Kolayca, sıkıntısız bir biçimde, basitçe: "Yolu bulmak kolay oldu."- Halikarnas Balıkçısı.

ZAHMET Nedir?

Sıkıntı, güçlük, yorgunluk, eziyet, °meşakkat.

ZAHMETSİZ Nedir?

Sıkıntı çekilmeden, güçlükle karşılaşmadan yapılan, eziyetsiz, kolay, emeksiz: "Ayaklarınıza daha zahmetsiz giyilecek, daha sade, daha sıhhi bir kılıf icat edemez misiniz?"- R. H. Karay.

E E K M S Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Emeksiz,

6 Harfli Kelimeler

Eskime, Sezmek,

5 Harfli Kelimeler

Eksiz, Emzik, Eskiz, Esmek, Ezmek, Kesim, Kesme, Kimse, Sekiz, Sekme, Semiz, Sezme,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekme, Eksi, Emek, Emik, Esik, Esim, Eski, Esme, Ezik, Ezme, Keme, Kese, Meke, Meze, Misk, Seki, Seme, Sezi, Zeki,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Kem, Kes, Kez, Kim, Mis, Sek, Sem, Sik, Sim, Siz, Ski, Zem,

2 Harfli Kelimeler

Ek, Em, Es, İm, İs, İz, Ke, Ki, Me, Mi, Se, Si, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.