EMBRİYONOLUŞ (TDK)

Yumurtanın yavru çıkıncaya ve dölütün doğuncaya kadar geçirdiği ardışık değişiklikler dizisi.

Embriyonoluş kelimesi baş harfi E son harfi Ş olan bir kelime. Başında E sonunda Ş olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi M , üçüncü harfi B , dördüncü harfi R , beşinci harfi İ , altıncı harfi Y , yedinci harfi O , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi O , onuncu harfi L , onbirinci harfi U , onikinci harfi Ş . Başı E sonu Ş olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARDIŞIK Nedir?

Birbiri ardından gelen, mütevali.

ÇIKI Nedir?

Çıkın: "Düğünün hamamı benden. Çerezi, çıkısı hepsi benden."- A. Sayar.

ÇIKIN Nedir?

Bir beze sarılarak düğümlenmiş küçük bohça, çıkı: "Eteğinin altında çıkın çıkın altınları vardır."- R. H. Karay.

DEĞİŞ Nedir?


1 . Değme işi.
2 . Değişim.

DEĞİŞİK Nedir?


1 . Değiştirilmiş, muaddel: "Yasanın değişik onuncu maddesi gereğince..."- .
2 . Alışılmışın dışında bir özelliği bulunan: "Değişik bir oda takımı."- .
3 . Çeşitli, farklı: "Değişik renkler."- .
4 . isim, halk ağzında Yedek iç çamaşırı, giyecek: "Hiç değişiğim kalmadı."- .
5 . isim, halk ağzında Çok hastalık geçirerek gelişmemiş çocuk.

DEĞİŞİKLİK Nedir?


1 . Değişik olma durumu.
2 . Bir bütünün bir bölümünün değişmesiyle ortaya çıkan yeni durum: "Yönetim kurulunda değişiklik oldu."- .
3 . Amaca uygun biçime getirmek için yapılan değiştirme, tadil.

DİZİ Nedir?


1 . Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk vb.nin oluşturduğu bütün, sıra: "İki dizi inci."- .
2 . Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, seri: "İşte bütün eserlerini bir araya toplayacak olan bu dizinin başına yazılacak ön söz."- A. Ş. Hisar.
3 . Yan yana, art arda veya zaman sırasına göre sıralanmış birbiriyle ilişkili nesne veya olayların oluşturduğu bütün sıra: "Bir dizi olay. Olaylar dizisi."- .
4 . dil bilgisi Aynı söz dizimsel bağlam içinde birbirinin yerini alabilecek olan ve güçlü bir karşıtlık bağlantısı kuran ögelerin oluşturduğu bütün, paradigma.
5 . askerlik Saf durumundaki bir kıtada, birbiri arkasında duran erler.
6 . matematik Değerleri artarak veya eksilerek art arda gelen terimler takımı.
7 . müzik Bir oktavın içinde sıralanan sekiz sesin bütünü.
8 . sinema, TV (***) Dizi film.

DOĞU Nedir?


1 . Güneşin doğduğu ana yön, gün doğusu, şark, maşrık, batı karşıtı.
2 . Bulunulan yere göre güneşin doğduğu yönde kalan bölge.
3 . gök bilimi Güneşin 2
1 Mart ve 2
3 Eylülde doğduğu yön.

DÖLÜT Nedir?

Embriyonun, bütün organları belirdikten sonra aldığı ad, cenin.

KADAR Nedir?


1 . Ölçüsünde, derecesinde: "Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar da genç işidir."- S. F. Abasıyanık.
2 . Büyüklüğünde, genişliğinde: "Bacak kadar çocuk."- . "Avuç içi kadar yer."- .
3 . Dek: "Saat ona kadar sokaklarda gezdi."- P. Safa.
4 . Gibi: "İstanbul'un balıkları kadar balıkçıları da hoştur."- S. F. Abasıyanık.
5 . Denli: "Bu merdivenleri, yapıldığı günden beri bu kadar telaşla çıkmamışımdır."- Y. Z. Ortaç.
6 . Süre belirten bir söz: "Bu minval üzere yedi ay kadar geçti, geçmedi."- R. H. Karay.
7 . zarf Miktarda, derecede: "İçinde biriken hayat bazen taşacak kadar çok oluyor."- H. E. Adıvar.
8 . Gösterme sıfatlarından biriyle bir sayıdan sonra geldiğinde kesinlikle belli olmayan bir niceliği belirten söz: "Kantara'nın önünde yüz kadar düşman çadırı kurulmuştu."- F. R. Atay.

YAVRU Nedir?


1 . Yeni doğmuş hayvan veya insan: "Kedi yavrusu. Kuş yavrusu."- .
2 . Çocuk, evlat: "O zaman gördü ki küçük çocuk, memleketlisi minimini yavru ağlıyor."- R. H. Karay.
3 . mecaz Bir şeyin küçüğü: "Ev, bodrumu, tavan arası ve iki katıyla tam bir konak yavrusudur."- T. Buğra.
4 . argo Güzel, alımlı genç kız.

YUMURTA Nedir?


1 . Bir dişinin vücudunda oluşan, yumurtlama ve döllenmeden sonra aynı türden bir canlı oluşturan hücre: "Balık yumurtası. Böcek yumurtası."- .
2 . Kanatlı hayvanların çoğalmasını sağlayan kabuklu bir besin maddesi.
3 . Tavuk yumurtası.
4 . anatomi Er bezi: "Koç yumurtası."- .
5 . halk ağzında Çorap onarmakta kullanılan, yumurta biçiminde, genellikle tahta veya mermerden kalıp.

B E L M N O O R U Y İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Berilyum, Milyoner, Nobelyum,

7 Harfli Kelimeler

Embriyo, Erbiyum, İnebolu, Onbeşli,

6 Harfli Kelimeler

Bilyon, Bolero, Boyler, Ebruli, Libero, Menşur, Milyon, Minber, Monşer, Neymiş, Renyum,

5 Harfli Kelimeler

Bemol, Benli, Beril, Beşli, Beşon, Beyin, Bilme, Bilye, Biner, Binme, Birey, Birun, Biyel, Boylu, Boyun, Bronş, Buşon, Erbin, Ermin, Ermiş, Eroin, İmren, İşlem, Liboş, Libre, Limbo, Limon, Mebni, Melon, Melun, Meşbu, Meşin, Meşru, Meyil, Mobil, Moren, Nemli, Neşir, Olein, Olmuş,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Beri, Bile, Biye, Blum, Bolu, Bone, Bono, Borş, Boru, Breş, Brom, Broş, Ebru, Elim, Emin, Emir, Emiş, Enir, Enli, Eril, Erim, Erin, Eriş, Eşli, İbne, İbre, İlme, İnme, İşbu, İyon, Lime, Lobi, Meni, Meri, Mine, Muin, Nebi, Niye, Noel,

3 Harfli Kelimeler

Bel, Ben, Beş, Bey, Bin, Bir, Bol, Bom, Bor, Boş, Boy, Bre, Bul, Bun, İle, İye, Leb, Leş, Ley, Lim, Lir, Lor, Loş, Men, Mey, Mil, Mir, Mor, Muş, Nem, Ney, Nim, Niş, Nom, Nur, Ole, Rey, Rol, Rom, Rum,

2 Harfli Kelimeler

Be, Bu, El, Em, En, Er, Eş, Ey, İl, İm, İn, İş, Le, Me, Mi, Ne, Ol, Om, On, Oy, Re, Şe, Şu, Un, Ur, Ye, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.