EMBESİL (TDK)

Budala, aptal, ahmak.

Embesil kelimesi baş harfi E son harfi L olan bir kelime. Başında E sonunda L olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi M , üçüncü harfi B , dördüncü harfi E , beşinci harfi S , altıncı harfi İ , yedinci harfi L . Başı E sonu L olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AHMAK Nedir?

Aklını gereği gibi kullanamayan, bön, budala, aptal.

APTAL Nedir?


1 . Zekâsı pek gelişmemiş, zekâ yoksunu, alık, ahmak: "Aptal bir gülüşle yüzüne bakıyorum."- Y. Z. Ortaç.
2 . ünlem, teklifsiz konuşmada Küçümseme ve azarlama bildiren bir seslenme sözü: "Aptal! Senin yerini açıkça söyledim ben."- T. Buğra.

BUDALA Nedir?


1 . Zekâca geri olan (kimse), alık: "Biz ondan yaşlı üç akıllı bu budalaya inandık."- H. R. Gürpınar.
2 . Ahmak, bön: "Kendisi için bu budalaların arasında bir dakika geçirmek artık bir asır kaybetmeye müsaviydi."- Ö. Seyfettin.
3 . mecaz Bir şeye aşırı düşkün: "Kibarlık budalası."- .

B E E L M S İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Embesil,

6 Harfli Kelimeler

Bileme, Elbise, İsleme,

5 Harfli Kelimeler

Bilme, Ebeli, Lemis, Meles, Mesel, Misel, Sebil, Selim, Silme,

4 Harfli Kelimeler

Beis, Beli, Besi, Bile, Elem, Elim, Emel, Esim, Esme, İlme, Lime, Lise, Sele, Seme,

3 Harfli Kelimeler

Bel, Ebe, İle, Leb, Lim, Mil, Mis, Sel, Sem, Sim,

2 Harfli Kelimeler

Be, El, Em, Es, İl, İm, İs, Le, Me, Mi, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.