ELYAZMASI (TDK)


1 - Matbaanın icadından önce elle yazılan yapıt.
2 - Elle (ya da yazı makinesiyle) yazılmış, ama basılmamış bir yapıtın ilkörneği (ya da kopyası).

Elyazması kelimesi baş harfi E son harfi I olan bir kelime. Başında E sonunda I olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi L , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi A , beşinci harfi Z , altıncı harfi M , yedinci harfi A , sekizinci harfi S , dokuzuncu harfi I . Başı E sonu I olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BASI Nedir?

Resim klişesi, dökme harf, taş kalıp kullanarak makine yardımı ile kâğıt, bez vb.ne yazı, resim, çıkarma işi, tab, edisyon.

KOPYA Nedir?


1 . Bir sanat eserinin veya yazılı bir metnin taklidi, asıl karşıtı: "Edebiyatımız iptidai, resmimiz basit, felsefemiz kopya, okuma yazma bilmek bir irfan sayılıyor."- P. Safa.
2 . Suret çıkarma işi.
3 . Bir sınavda soruları cevaplamak için başka birinden veya yerden gizlice yararlanma.
4 . Yazılı sınavda gizlice bakmak için hazırlanmış kâğıt.
5 . sıfat Taklit edilmiş olan: "Hanımlar köşe minderinin sağ duvarındaki birkaç kopya resme daldılar."- H. E. Adıvar.
6 . biyoloji Aynı canlıdan eşeysiz olarak üreyen canlı, klon.

KOPYASI Nedir?

çok benzeri.

MAKİ Nedir?

Akdeniz dolaylarında yaygın olan, bodur ağaç ve çalılardan oluşan bitki örtüsü. maki (II) isim, hayvan bilimi(Madagaskar yerlilerinin dilinden) Makigillerden, Madagaskar adasında sık rastlanan, uzun kuyruklu, yumuşak tüylü bir memeli primat (Lemur).

MAKİNE Nedir?


1 . Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çarklar, dişliler ve çeşitli parçalardan oluşan düzenekler bütünü: "Tıraş makineleri ile usturalar çekmecelerde dururdu."- N. Cumalı.
2 . Bir alet veya taşıtın hareket etmesini sağlayan mekanizması: "Saatin makinesi. Gramofonun makinesi."- .
3 . halk ağzında Araba, otomobil.

MATBAA Nedir?

Basımevi: "Bu kitap büyük pederin matbaasında diziliyordu"- H. Taner.

ÖNCE Nedir?


1 . Baştaki, geçmişteki bölüm, geçmiş zaman: "Demin söyledikleri bana sadece daha önce olup bitenleri düşündürdü."- T. Buğra.
2 . zarf (ö'nce) İlk olarak, başlangıçta, sonra karşıtı: "Önce hep birlikte basın suçunu tarif edelim."- B. Felek.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAZI Nedir?


1 . Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi: "Türklerde yazının kullanılması eskidir."- .
2 . Alfabe: "Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı"- .
3 . Harfleri yazma biçimi: "İnci gibi bir yazı. Okunaklı yazı."- .
4 . Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü: "İstiklal Harbi'nde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık."- O. S. Orhon.
5 . Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale: "İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum."- F. R. Atay.
6 . Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü.
7 . din b. (***) Yazgı.

A A E I L M S Y Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Mayasıl, Mayasız, Sayılma, Sızlama, Yazılma,

6 Harfli Kelimeler

Alaysı, Asılma, Asmalı, Asyalı, Ayılma, Islama, Lazıme, Mayalı, Yamalı, Yasalı, Yazıla, Yılmaz,

5 Harfli Kelimeler

Amelı, Aymaz, Aysız, Elmas, Emsal, Lazım, Malaz, Malya, Masal, Mayıs, Melas, Salam, Salma, Salya, Sayım, Sayma, Sazlı, Selam, Sızma, Yalaz, Yalım, Yalız, Yasal, Yaslı, Yasma, Yazım, Yazma, Yılma, Zamlı,

4 Harfli Kelimeler

Alay, Alaz, Alem, Alım, Alma, Amal, Amel, Asal, Asıl, Asım, Asla, Asma, Asya, Ayal, Ayaz, Ayla, Aylı, Ayma, Azma, Elma, Emay, Esma, Lama, Lame, Laza, Mala, Masa, Maya, Mazı, Meal, Sala, Salı, Saya, Saye, Sayı, Sema, Seza, Sıla, Sıma, Yalı,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Ama, Asa, Ası, Aya, Ayı, Aza, Azı, Ela, Eza, Lam, Laz, Ley, Mal, Mas, Mey, Sal, Sam, Say, Saz, Sel, Sem, Yal, Yas, Yaz, Yel, Yem, Yıl, Zam, Zem,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, As, Ay, Az, El, Em, Es, Ey, La, Le, Me, Se, Ya, Ye, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.