ELVERİŞSİZLİK (TDK)

Uygun olmama durumu.

Elverişsizlik kelimesi baş harfi E son harfi K olan bir kelime. Başında E sonunda K olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi L , üçüncü harfi V , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi İ , yedinci harfi Ş , sekizinci harfi S , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi Z , onbirinci harfi L , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi K . Başı E sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

UYGUN Nedir?


1 . Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip: "Rıza Efendi'de yerine, zamanına ve konusuna uygun hikâyeler vardır."- T. Buğra.
2 . Elverişli, yarar, müsait, muvafık.
3 . mecaz Orantılı, oranlı.

E E K L L R S V Z İ İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Elverişsizlik,

11 Harfli Kelimeler

İşlevsizlik,

10 Harfli Kelimeler

Elverişsiz, Şivesizlik,

9 Harfli Kelimeler

Elverişli, Rizelilik,

8 Harfli Kelimeler

Ersizlik, Eşsizlik, Evsizlik, İsevilik, İşkilsiz, İşlerlik, İşlevsel, İşlevsiz, İşsizlik, Kirişsiz, Rezillik, Servilik, Severlik, Sivilize, Sivillik, Sivrilik, Sivriliş, Şekersiz, Şekilsiz, Vezirlik,

7 Harfli Kelimeler

Eklesil, Eksiliş, Ellişer, Erillik, Erselik, Esirlik, Evlilik, Evrişik, İkizler, İlerlek, İliksiz, İlkesel, İrkiliş, İşkilli, Kereviz, Kesiliş, Kesirli, Kilisli, Kirişli, Kişisel, Lekesiz, Reislik, Sekizer, Sekizli, Seriliş, Seviliş, Sililik, Silivri, Sirkeli, Siverek, Şekerli, Şekilli, Şevksiz, Şiirsel, Şikesiz, Şivesiz, Velilik, Veriliş,

6 Harfli Kelimeler

Ekseri, Ekşili, Eriksi, Erksiz, Eşeksi, Eziliş, İkişer, İkizli, İlikli, İliksi, İlişik, İlişki, İrilik, İsilik, İskele, İşveli, Keseli, Kevser, Kilise, Lekeli, Leşker, Levrek, Liseli, Revize, Riskli, Rizeli, Sekili, Serili, Serkeş, Şevkli, Şiilik, Şiirli, Şiirsi, Şikeli, Şiveli, Vesile, Zevkli,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Ekler, Ekser, Eksiz, Ellik, Erkli, Erlik, Ersiz, Erzel, Esire, Eskil, Eskiz, Eslek, Esrik, Eşlek, Eşlik, Eşsiz, Evlek, Evlik, Evrik, Evsel, Evsiz, İkili, İksir, İleri, İlkel, İsevi, İşkil, İşlek, İşlev, İşlik, İşsiz, İvesi, İzlek, Keler, Keles, Keleş, Kelle, Kelli, Keres,

4 Harfli Kelimeler

Ekli, Eksi, Ekşi, Elek, Elik, Elli, Erek, Erik, Eril, Eriş, Erke, Eser, Esik, Esir, Eski, Esre, Eşek, Eşik, Eşli, Evli, Evre, Ezel, Ezik, İkiz, İlik, İlke, İlle, İris, İsli, İşli, İşve, Kele, Kere, Kese, Kile, Kils, Kişi, Kivi, Kreş, Kriz,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Erk, İki, İle, İlk, İri, İrs, Kel, Ker, Kes, Keş, Kez, Kil, Kir, Leş, Lir, Sek, Sel, Ser, Sik, Siz, Ski, Şek, Şer, Şev, Şii, Zer, Zil, Zir,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Er, Es, Eş, Ev, İl, İs, İş, İz, Ke, Ki, Le, Re, Se, Si, Şe, Ve, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.