ELİZA (TDK)

AIDS hastalığının tanısında kullanılan "eliza testi" tamlamasında geçer.

Eliza kelimesi baş harfi E son harfi A olan bir kelime. Başında E sonunda A olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi L , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi Z , beşinci harfi A . Başı E sonu A olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GEÇE Nedir?

(Herhangi bir saat başını) Geçerek, geçerken.

GEÇER Nedir?


1 . Yürürlükte bulunan, geçerliği olan, kullanılan: "Geçer para."- .
2 . Beğenilen, makbul, mergup.
3 . Geçme özelliği olan.
4 . isim Geçer not: "Türkçe dersinden geçer almışım."- .

HASTA Nedir?


1 . Sağlığı bozuk olan, esenliği yerinde olmayan, hastalanmış, rahatsız: "Annem o evin önü sofalı bir odasında hasta yatıyordu."- Y. K. Beyatlı.
2 . mecaz Aşırı düşkün, tutkun: "Maç hastası."- .
3 . argo Parasız, züğürt.
4 . teklifsiz konuşmada Zihinsel yetenekleri bozulmuş olan.

TAMLAMA Nedir?


1 . Bir adın başka bir ad, zamir veya sıfatla birlikte oluşturduğu kelime grubu, terkip: Evin kapısı. Bizim evimiz. Karlı dağlar gibi.
2 . Tamamlama.

TANI Nedir?

Hastalığın ne olduğunu araştırıp ortaya koyma, tanılama, teşhis.

TEST Nedir?


1 - Bir kimsenin, bir topluluğun doğal ya da sonradan kazanılmış yeteneklerini, bilgi ve becerilerini ölçmeye ve anlamaya yarayan sınama.
2 - Nesnel olarak değerlendirilebilen sınav sorularının tümüne verilen ad.
3 - Sınav.
4 - Bir hastalığın varlığını ve niteliğini anlamak için yapılan laboratuvar araştırması.
5 - Dirimbilimsel bir işlevi ya da değişmez bir niteliği, incelenen bireyin tepkisi, örnek olarak alınan normal bireyinkiyle karşılaştırılarak ölçmeye ve değerlendirmeye yarayan yoklama.

TESTİ Nedir?


1 . Geniş gövdeli, dar boğazlı, emzikli veya emziksiz olabilen, toprak, cam, metal vb. maddelerden yapılan su kabı: "Kamış duvarlı yığın yığın evler, tüten dumanlar, başlarında testilerle sudan dönen kızlar gördük."- R. H. Karay.
2 . sıfat Bu kabın alabileceği miktarda olan.

A E L Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Alize, İzale,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Azil, Zail, Zile,

3 Harfli Kelimeler

Ali, Ela, Eza, İla, İle, Laz, Zil,

2 Harfli Kelimeler

Al, Az, El, İl, İz, La, Le, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.