ELİPTİK (TDK)

Elips ile ilgili, elips biçiminde olan.

Eliptik kelimesi baş harfi E son harfi K olan bir kelime. Başında E sonunda K olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi L , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi P , beşinci harfi T , altıncı harfi İ , yedinci harfi K . Başı E sonu K olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

ELİPS Nedir?


1 . Bütün noktalarının belirli iki ayrı noktaya olan uzaklıklarının toplamı birbirine denk olan kapalı eğri.
2 . dil bilimi Eksilti.

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

E K L P T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Eliptik, Tepkili,

6 Harfli Kelimeler

Etkili, İletki, İpekli,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Etlik, İleti, İplik, İtlik, Kilit, Kitle, Likit, Lipit, Pelit, Piket, Tekil, Tekli, Tepik, Tepki, Tikel, Tilki, Tipik,

4 Harfli Kelimeler

Ekip, Ekli, Ekti, Elik, Elit, Elti, Epik, Etik, Etil, Etki, Etli, İlik, İlke, İpek, İtki, Kile, Kipe, Klip, Liet, Peki, Pike, Pili, Tepi, Tike, Tipi,

3 Harfli Kelimeler

Elk, Eti, İki, İle, İlk, İti, Kel, Kep, Ket, Kil, Kip, Kit, Lep, Pek, Pik, Pil, Tek, Tel, Tik, Tip,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Et, İl, İp, İt, Ke, Ki, Le, Pe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.