ELİNDESİZLİK (TDK)

Yazgıcılık, kadercilik.

Elindesizlik kelimesi baş harfi E son harfi K olan bir kelime. Başında E sonunda K olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi L , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi N , beşinci harfi D , altıncı harfi E , yedinci harfi S , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi Z , onuncu harfi L , onbirinci harfi İ , onikinci harfi K . Başı E sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KADER Nedir?


1 . Yazgı: "Ölmek kaderde var, bize ürküntü vermiyor / Lakin vatandan ayrılışın ızdrabı zor."- Y. K. Beyatlı.
2 . mecaz Genellikle kaçınılmaz kötü talih.

KADERCİ Nedir?

Yazgıcı.

KADERCİLİK Nedir?

Yazgıcılık.

YAZGI Nedir?

Tanrı'nın uygun görmesi, Tanrı'nın isteği, kader, ezelî takdir, yazı, alın yazısı, hayat, mukadderat, takdiriilahî: "Üçüncü dünya ülkelerinin yazgısına daha yakınlık duyuyor."- H. Taner.

YAZGICI Nedir?

Yazgıcılık yanlısı olan, kaderci, fatalist.

YAZGICILIK Nedir?

Her şeyin, alın yazısına göre önceden belirlenmiş olduğuna, insanın bu önceden belirlenmiş olan alın yazısını değiştiremeyeceğine inanan dünya görüşü, kadercilik, cebriye, fatalizm.

D E E K L L N S Z İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Denizlili, Densizlik, Dilsizlik, Dinsizlik, Esenlikli, İlineksel,

8 Harfli Kelimeler

Deliksiz, Denizlik, Denlilik, Dikensiz, Endeksli, Ensizlik, Nikelsiz, Sekendiz, Zindelik,

7 Harfli Kelimeler

Delikli, Delilik, Denizli, Desenli, Dikenli, Dikensi, Eklesil, Eksilen, Eldesiz, Enlilik, Esenlik, Eskiden, İliksiz, İlkesel, Kilisli, Lekesiz, Nezleli, Nikelli, Nikelsi, Sekizli, Selendi, Senelik, Sidikli, Sililik, Sizinki,

6 Harfli Kelimeler

Densiz, Dikili, Dikine, Dillek, Dilsel, Dilsiz, Dinsel, Dinsiz, Dizili, Dizlik, Eldeli, Endeks, İkindi, İkizli, İlikli, İliksi, İlinek, İndeks, İsilik, İskele, İzinli, Keseli, Kilise, Kinsiz, Lekeli, Likide, Liseli, Sekili, Sendik, Sinlik, Sizden, Zedeli,

5 Harfli Kelimeler

Delik, Delil, Denek, Deniz, Denli, Desen, Dikel, Diken, Dikiz, Dikse, Dilek, Dilli, Dilsi, Dinek, Dinli, Dizek, Dizel, Dizin, Ekili, Eksen, Eksin, Eksiz, Elden, Ellik, Ensiz, Eskil, Eskiz, Eslek, Esnek, Ezine, İkili, İlkel, İlkin, İndis, İzlek, İznik, Keles, Kelle, Kelli, Kendi,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Delk, Deni, Denk, Dine, Dini, Dink, Disk, Dize, Dizi, Edik, Ekin, Ekli, Eksi, Elde, Elek, Elik, Elli, Enek, Enez, Enik, Enli, Ense, Esen, Esik, Esin, Eski, Ezel, Ezik, İdil, İken, İkiz, İlik, İlke, İlle, İndi, İnek, İnik, İsli, İzin,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dik, Dil, Din, Diz, Ede, Edi, Eke, Elk, İde, İki, İle, İlk, İni, Kel, Kes, Kez, Kil, Kin, Sek, Sel, Sen, Sik, Sin, Siz, Ski, Zen, Zil,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, En, Es, İl, İn, İs, İz, Ke, Ki, Le, Ne, Se, Si, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.