ELENTİ (TDK)

Arpa, buğday vb.nin kalburdan geçirilmiş bölümü: "Buğday elentisi."- .

Elenti kelimesi baş harfi E son harfi İ olan bir kelime. Başında E sonunda İ olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi L , üçüncü harfi E , dördüncü harfi N , beşinci harfi T , altıncı harfi İ . Başı E sonu İ olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARPA Nedir?


1 . Buğdaygillerden bir bitki (Hordeum vulgare): "Buğdayla arpadan başka ne biter bu topraklarda?"- F. R. Atay.
2 . Bu bitkinin ekmek ve bira yapımında kullanılan, hayvanlara yem olarak verilen taneleri.
3 . argo Rüşvet.

BÖLÜ Nedir?


1 - Bölme işlemini gösteren ÷ iminin okunuşu, °taksim; a ÷ b anlatımı, "a bölü b" diye okunur.
2 - Bir bayağı kesrin gösterilişinde pay ile payda arasına konulan yatay çizginin okunuşu; a / b kesri "a bölü b" diye okunur.

BÖLÜM Nedir?


1 . Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım: "Asıl yalıya bitişik bir binada belki de eski selamlık bölümünde idiler."- R. H. Karay.
2 . Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon.
3 . mecaz Çağ, devir: "O gün edebiyat tarihinde hecenin beş şairi diye bir bölüm açanların üçü orada tanıştılar."- Y. Z. Ortaç.
4 . biyoloji Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik.
5 . eğitim bilimi Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman.
6 . matematik Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı.

BUĞDAY Nedir?


1 . Buğdaygillerin örnek bitkisi (Triticum): "Buğdayla arpadan başka ne biter bu topraklarda?"- F. R. Atay.
2 . Bu bitkinin başaktan ayrılıp öğütülmesiyle elde edilen tanesi.

ELENTİ Nedir?

Arpa, buğday vb.nin kalburdan geçirilmiş bölümü: "Buğday elentisi."- .

KALBUR Nedir?

Tahıl ve başka iri taneli maddeleri elemek için kullanılan büyük delikli veya seyrek telli elek.

E E L N T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Elenti, Etilen,

5 Harfli Kelimeler

Entel, Linet, Nitel, Telin,

4 Harfli Kelimeler

Elit, Elti, Enli, Eten, Etil, Etli, Liet, Nite, Tein,

3 Harfli Kelimeler

Eti, İle, Net, Tel, Ten, Tin,

2 Harfli Kelimeler

El, En, Et, İl, İn, İt, Le, Ne, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.