ELENEBİLİRLİK (TDK)

Bir matematik kuramında elenebilir bir değişmezin özelliği.

Elenebilirlik kelimesi baş harfi E son harfi K olan bir kelime. Başında E sonunda K olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi L , üçüncü harfi E , dördüncü harfi N , beşinci harfi E , altıncı harfi B , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi R , onbirinci harfi L , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi K . Başı E sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DEĞİŞ Nedir?


1 . Değme işi.
2 . Değişim.

DEĞİŞME Nedir?


1 . Değişmek işi: "Bu kadar büyük değişme için mutlaka bir kadın parmağı lazım."- R. N. Güntekin.
2 . Değişim.

DEĞİŞMEZ Nedir?

Aynen kalan, değişikliğe uğramayan: "İşte dünyanın peşin ve değişmez hükmü buydu."- S. Ayverdi.

ELENEBİLİR Nedir?

Bir matematik kuramında, eleme koşullarını yerine getiren bir değişmez.

KURA Nedir?


1 . İki veya daha çok aday arasında bir sıralama, bir ayırma yapılacağı zaman her birinde bir tek ad yazılı kâğıtları bir araya getirip karıştırdıktan sonra birini çekerek veya özel bir bilgisayar yazılımıyla adları belirleme, ad çekme: "Okulu bitirirken kurada Karaköse'yi çekince dağda taşta doya doya ata bineceği için seviniyordu."- N. Cumalı.
2 . Kime veya neye isabet edeceği önceden belli olmayan bir çekimle sonucu belirleme.

KURAM Nedir?


1 . Uygulamalardan bağımsız olarak ele alınan soyut bilgi.
2 . Belirli bir konudaki düşüncelerin, görüşlerin bütünü: "İnsanlar da görünen dünyanın bir parçası olarak bu kurama girerler."- H. Taner.
3 . Sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar, yasalar bütünü, nazariye, teori: "Onun bir başka anlamı da bir düşüncenin, bir kuramın soyutça anlatılmasından doğar."- S. Birsel.

MATEMATİK Nedir?


1 . Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerin ortak adı, riyaziye.
2 . sıfat Sayıya dayalı, mantıklı, ince hesaba bağlı: "Eski yorumcular daha ileri gitmiş, evrenin yaratılmasında ve doğanın kurallarında bile matematik bir öz bulmuşlardır."- H. Taner.

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

B E E E K L L L N R İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Belirlilik,

8 Harfli Kelimeler

Bellekli, Bellilik,

7 Harfli Kelimeler

Bekilli, Belirli, Belkili, Benekli, Bilerek, Ellilik, Enlilik, Erillik, Erinlik, İbnelik, İlerlek, Keneler, Kibirli, Nikelli,

6 Harfli Kelimeler

Bellek, Bellik, Benlik, Bereli, Beriki, Bikini, Binlik, Birlik, Ebelik, Enberi, İbikli, İlikli, İlinek, İrilik, İrinli, Kebere, Lekeli, Lineer, Nereli, Renkli,

5 Harfli Kelimeler

Bekri, Belek, Belen, Belik, Belki, Belli, Benek, Benli, Beril, Bikir, Bilek, Bilir, Binek, Biner, Birli, Ebeli, Ekili, Ekler, Ellik, Erbin, Erken, Erkin, Erkli, Erlik, İbrik, İkili, İleri, İlkel, İlkin, Kebir, Keler, Kelle, Kelli, Kibir, Kiler, Killi, Kinli, Kiril, Kirli, Libre,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Bere, Beri, Berk, Bile, Bili, Bini, Biri, Brik, Ekin, Ekli, Elek, Elik, Elli, Enek, Enik, Enir, Enli, Erek, Eren, Erik, Eril, Erin, Erke, İbik, İbne, İbre, İken, İlik, İlke, İlle, İnek, İnik, İrin, Kebe, Kele, Kene, Kere, Kile, Leke,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bel, Ben, Bin, Bir, Bre, Ebe, Eke, Elk, Erk, İki, İle, İlk, İni, İri, Kel, Ker, Kil, Kin, Kir, Leb, Lir,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ek, El, En, Er, İl, İn, Ke, Ki, Le, Ne, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.