ELEKTRORADYOLOJİ (TDK)

Hastalıkların teşhis ve tedavi edilmesinde elektrik ışınlarının uygulanmasını öngören tıp dalı.

Elektroradyoloji kelimesi baş harfi E son harfi İ olan bir kelime. Başında E sonunda İ olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi L , üçüncü harfi E , dördüncü harfi K , beşinci harfi T , altıncı harfi R , yedinci harfi O , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi D , onbirinci harfi Y , onikinci harfi O , onüçüncü harfi L , ondördüncü harfi O , onbeşinci harfi J , Başı E sonu İ olan 16 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ELEKTRİK Nedir?


1 . Maddenin elektron, pozitron, proton vb. parçacıklarının hareketleriyle ortaya çıkan enerji türü.
2 . Bu enerjinin gündelik hayatta kullanılan biçimi.
3 . Bu enerjiden elde edilen aydınlanma.
4 . Fiziğin, bu enerji ile oluşan olaylarını inceleyen kolu.
5 . mecaz Çarpıcılık, cazibe, canlılık: "Ufak tefek ama şimdiden elektriği öbürkülerden başka, yırtıkça bir kız var içlerinde."- H. Taner.

HASTA Nedir?


1 . Sağlığı bozuk olan, esenliği yerinde olmayan, hastalanmış, rahatsız: "Annem o evin önü sofalı bir odasında hasta yatıyordu."- Y. K. Beyatlı.
2 . mecaz Aşırı düşkün, tutkun: "Maç hastası."- .
3 . argo Parasız, züğürt.
4 . teklifsiz konuşmada Zihinsel yetenekleri bozulmuş olan.

HASTALIK Nedir?


1 . Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, çor, dert, sayrılık, illet, maraz, maraza, esenlik karşıtı: "Hastalıktan, doktordan oldum bittim korkarım."- H. Taner.
2 . Ruh sağlığının bozulması durumu.
3 . Bitkilerin yapılarında görülen bozukluk: "Filoksera, bağ hastalıklarının en korkuncudur."- .
4 . mecaz Aşırı düşkünlük, tutku: "Temizlik hastalığı."- .

TEDAVİ Nedir?


1 . İlaç vb. ile hastalığı iyi etme, iyileştirme, sağaltım, sağaltma, terapi: "Hastadır diye tedavisine koşanların haddi hesabı yoktu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . mecaz Aksayan bir şeyi düzeltme, iyileştirme.

TEŞHİS Nedir?


1 . Kim ve ne olduğunu anlama, tanıma, seçme.
2 . edebiyat Kişileştirme.
3 . tıp (***) Tanı: "Önceden koyduğu nice teşhislerin doğruluğu sonradan kaç defa sabit olmuş."- A. Ş. Hisar.

UYGU Nedir?

İki şey arasındaki uygunluk ilkesi.

UYGULANMA Nedir?

Uygulanmak işi.

A D E E J K L L O O O R R T Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Radyolojik, Teleolojik, Trakeliler,

9 Harfli Kelimeler

Aerolojik, Arkeoloji, Dekalitre, Ekalliyet, Koloridye, Radyoloji, Teleoloji,

8 Harfli Kelimeler

Aeroloji, Diyalekt, Etolojik, Jartiyer, Kaderiye, Koloidal, Kraliyet, Laedriye, Letarjik, Oratoryo, Otlakiye, Teolojik, Toreador, Yeterlik,

7 Harfli Kelimeler

Alerjik, Daktilo, Deklare, Dekolte, Delalet, Dialkol, Dirayet, Diyalel, Doktora, Ekolali, Ekoloji, Elektro, Etoloji, İlerlek, Jokeyli, Kariyer, Kederli, Kolejli, Koridor, Letarji, Leylaki, Realite, Rekolte, Retorik, Tardiye, Tedarik, Tekerli, Telkari, Teoloji, Teyelli, Trajedi, Treyler, Yedekli, Yediler, Yeterli, Yetkeli,

6 Harfli Kelimeler

Adliye, Akliye, Alerji, Aletli, Ardiye, Ariyet, Atelye, Dekore, Dereli, Dertli, Dillek, Direkt, Doktor, Ekarte, Eldeli, Eliyle, Erotik, Etajer, Etriye, Eyalet, Eyerli, Kadril, Kalite, Kalori, Kareli, Kartel, Kolera, Koloit, Koreli, Korida, Kortej, Krater, Kriter, Laedri, Lekeli, Leylak, Leylek, Orkide, Otokar, Otoray,

5 Harfli Kelimeler

Ajite, Akide, Akort, Alkil, Alkol, Arter, Daire, Dekar, Dekor, Delik, Delil, Delta, Derik, Derya, Detay, Dikel, Dikey, Dikta, Dikte, Dilek, Direk, Direy, Diyar, Diyet, Dolak, Dolar, Dolay, Draje, Ejder, Ekler, Eleji, Ellik, Erdek, Erika, Erkli, Erlik, Etlik, İdare, İdeal, İdrak,

4 Harfli Kelimeler

Adet, Adil, Adli, Aile, Akil, Akit, Akli, Akor, Alet, Alil, Alto, Aort, Atel, Atik, Atol, Ayet, Ayol, Dair, Dart, Daye, Deli, Delk, Dere, Deri, Derk, Dert, Deyi, Diya, Diye, Edat, Eder, Edik, Ekli, Ekol, Ekti, Elde, Elek, Elik, Elit, Elli,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Ait, Ali, Alo, Alt, Ari, Ark, Art, Ate, Ati, Dal, Dar, Dek, Dik, Dil, Dok, Eda, Ede, Edi, Eke, Eko, Ela, Elk, Erk, Eti, İde, İka, İla, İle, İlk, İta, İye, Jak, Jel, Jet, Kal, Kar, Kat, Kay, Kel,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Ar, At, Ay, De, Do, Ek, El, Er, Et, Ey, İl, İt, Je, Ke, Ki, La, Le, Od, Ok, Ol, Ot, Oy, Ra, Re, Ta, Te, Ti, Ya, Ye, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.