ELEKTROMOTOR (TDK)


1 . Elektrik enerjisini mekanik enerjiye çeviren cihaz.
2 . fizik Mekanik veya kimyasal bir etki altında elektrik üreten araç.

Elektromotor kelimesi baş harfi E son harfi R olan bir kelime. Başında E sonunda R olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi L , üçüncü harfi E , dördüncü harfi K , beşinci harfi T , altıncı harfi R , yedinci harfi O , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi O , onuncu harfi T , onbirinci harfi O , onikinci harfi R . Başı E sonu R olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALTI Nedir?


1 . Beşten sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 6, VI rakamlarının adı.
3 . sıfat Beşten bir artık.

ALTIN Nedir?


1 . Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,
9 olan, 106
4 °C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, zer (simgesi Au): "Altın çok eski zamanlardan beri para basımında kullanılmaktadır."- .
2 . sıfat Bu elementten yapılmış: "Müsteşar, pantolonunun arka cebinden altın tabakasını çıkarıp sigara veriyor."- M. Ş. Esendal.
3 . Altından yapılmış sikke: "Çocuğa bir altın taktı."- .
4 . sıfat, mecaz Üstün nitelikli, değerli: "Altın ses."- .

ARAÇ Nedir?


1 . Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta, gücünden yararlanılan nesne.
2 . Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta: "Dil, anlaşmayı sağlayan bir araçtır."- .
3 . Taşıt: "Taşıt araçlarına hiç binmez, yaz kış asker postalları ile kilometrelerce yolu yaya yürürdü."- H. Taner.

CİHAZ Nedir?


1 . Aygıt, alet, takım.
2 . Çeyiz.

ÇEVİREN Nedir?

Çeviri yapan kimse.

ELEK Nedir?

Taneli veya un gibi toz durumunda olan şeyleri yabancı maddelerden ayıklamak veya incesini kabasından ayırmak için kullanılan, tahta bir kasnak ve tek tarafa gerilmiş, gözenekli tel, kıl, bez vb.nden oluşan araç: "Evden bir elek getirilecek, eleğin kenarına bir sopa konup kaldırılacak."- S. F. Abasıyanık.

ELEKTRİK Nedir?


1 . Maddenin elektron, pozitron, proton vb. parçacıklarının hareketleriyle ortaya çıkan enerji türü.
2 . Bu enerjinin gündelik hayatta kullanılan biçimi.
3 . Bu enerjiden elde edilen aydınlanma.
4 . Fiziğin, bu enerji ile oluşan olaylarını inceleyen kolu.
5 . mecaz Çarpıcılık, cazibe, canlılık: "Ufak tefek ama şimdiden elektriği öbürkülerden başka, yırtıkça bir kız var içlerinde."- H. Taner.

ENERJİ Nedir?


1 . Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke: "Isıl enerji. Elektrik enerjisi. Mekanik enerji."- .
2 . Organların çalışabilmesi ve vücut ısısının sürdürülebilmesini sağlayan besin ögelerinin oluşturduğu güç.
3 . mecaz Manevi güç: "Size yaşamak enerjisini verecek kitaplar tavsiye ederim."- P. Safa.

ETKİ Nedir?


1 . Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir: "Bu etki, genç kuşak konservatuvar mezunlarında yerini daha doğal bir Türkçeye bırakıyor."- H. Taner.
2 . Bir etken veya bir sebebin sonucu: "Tokadın etkisi kötü oldu."- .
3 . mecaz Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim: "Sustu, istediği etkiyi tam olarak yapmak için olmalıydı bu."- T. Buğra.

FİZİK Nedir?


1 . Maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında genel veya geçici yasalara bağlı, deneysel olarak araştırılabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak tanımlanabilen madde ve enerji olgularıyla uğraşan bilim dalı: "Fizik bilimi mekanik, ısı, ışık, elektrik ve manyetizma bölümlerine ayrılır."- .
2 . İnsanın doğal yapısı.
3 . Kişinin dış görünüşü.

KİMYASAL Nedir?

Kimyaya ait, kimya ile ilgili, kimyevi: "Kimyasal birleşim."- .

MEKAN Nedir?


1 . Yer, bulunulan yer.
2 . Ev, yurt.
3 . eskimiş, gök bilimi Uzay.

MEKANİK Nedir?


1 . Kuvvetlerin maddeler ve hareketler üzerine etkisini inceleyen fizik dalı.
2 . sıfat Denge veya hareket kurallarıyla ilgili.
3 . sıfat Makine ile yapılan.
4 . sıfat, mecaz Düşünmeden yapılan.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

E E K L M O O O R R T T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Elektromotor,

8 Harfli Kelimeler

Elektrot,

7 Harfli Kelimeler

Elektro, Rekolte,

6 Harfli Kelimeler

Kertme, Kotlet, Mertek, Meteor, Teorem, Torero,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekler, Elmek, Ermek, Etmek, Kelem, Keler, Kemer, Kemre, Kerem, Kerte, Komot, Korte, Krome, Melek, Merek, Meret, Metot, Metre, Metro, Morto, Motel, Motor, Omlet, Rekor, Remel, Roket, Rotor, Tekel, Teker, Tekme, Telek, Telem, Temek, Temel, Terek, Terme, Totem,

4 Harfli Kelimeler

Ekme, Ekol, Elek, Elem, Emek, Emel, Emet, Erek, Erke, Erme, Erte, Etek, Eter, Etme, Etol, Kele, Keme, Kere, Kete, Klor, Koro, Kort, Krem, Krom, Leke, Lort, Meke, Mert, Otel, Reel, Teke, Tere, Terk, Toto, Trok, Trol,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Eko, Elk, Erk, Kel, Kem, Ker, Ket, Kol, Kom, Kor, Kot, Lok, Lor, Lot, Met, Mor, Ole, Ret, Rol, Rom, Rot, Tek, Tel, Tem, Ter, Tok, Tol, Tor,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Er, Et, Ke, Le, Me, Ok, Ol, Om, Ot, Re, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.