ELEKTROMANYETİK (TDK)

Elektromanyetizması bulunan veya bununla ilgisi olan.

Elektromanyetik kelimesi baş harfi E son harfi K olan bir kelime. Başında E sonunda K olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi L , üçüncü harfi E , dördüncü harfi K , beşinci harfi T , altıncı harfi R , yedinci harfi O , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi N , onbirinci harfi Y , onikinci harfi E , onüçüncü harfi T , ondördüncü harfi İ , onbeşinci harfi K . Başı E sonu K olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BUNU Nedir?

"Bu" adılının belirtme durumu.

BUNUN Nedir?

"Bu" adılının tamlayan durumu.

ELEK Nedir?

Taneli veya un gibi toz durumunda olan şeyleri yabancı maddelerden ayıklamak veya incesini kabasından ayırmak için kullanılan, tahta bir kasnak ve tek tarafa gerilmiş, gözenekli tel, kıl, bez vb.nden oluşan araç: "Evden bir elek getirilecek, eleğin kenarına bir sopa konup kaldırılacak."- S. F. Abasıyanık.

ELEKTRO Nedir?

Elektrokardiyografi.

ELEKTROMANYETİZMA Nedir?


1 . Elektriklenme ile mıknatıslanmanın karşılıklı olarak etkilenmelerinden ortaya çıkan olayların bütünü.
2 . Elektrik akımıyla mıknatıs elde etme.

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A E E E K K L M N O R T T Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

Elektromanyetik,

12 Harfli Kelimeler

Elektrokimya, Naklettirmek,

11 Harfli Kelimeler

Aktinometre, Naklettirme,

10 Harfli Kelimeler

Elektronik, Etkilenmek, Kertikleme, Klinometre, Takeometre, Tetiklemek, Yeniletmek, Yineletmek,

9 Harfli Kelimeler

Altimetre, Eniklemek, Entelekya, Erketelik, Erteletim, Etkilemek, Etkilenme, İneklemek, İteklemek, İtelenmek, Karelemek, Katiyetle, Katletmek, Katrilyon, Kerametli, Kertilmek, Kilometre, Kirlenmek, Kirletmek, Kolemanit, Metanetli, Nakletmek, Namertlik, Nitelemek, Okeylemek, Renklemek, Takimetre, Takometre, Tanelemek, Teknokrat, Telemetri, Teokratik, Terementi, Terletmek, Tetikleme, Tirelemek, Yeltenmek, Yenilemek, Yeniletme, Yetenekli,

8 Harfli Kelimeler

Aleniyet, Antrikot, Ariyeten, Eklenmek, Ekletmek, Ektirmek, Elektrik, Elektron, Elektrot, Enikleme, Entelekt, Etkenlik, Etkileme, Etlenmek, Ettirmek, İnekleme, İnletmek, İtekleme, İtelemek, İtelenme, İtlenmek, Kameriye, Kamineto, Kamyonet, Kanotiye, Kareleme, Kartotek, Katetmek, Katletme, Katmerli, Kaymelik, Kemaliye, Kemerlik, Kemrelik, Kerkinme, Kertilme, Kirlenme, Kirletme, Kitlemek, Kraliyet,

7 Harfli Kelimeler

Akronim, Ameliye, Aneroit, Anterit, Antetli, Antikor, Armonik, Atletik, Ekilmek, Eklemek, Eklenme, Eklenti, Ekletme, Ektirme, Elektro, Element, Elenmek, Eletmek, Emektar, Emniyet, Entrika, Erinmek, Eritmek, Erkekli, Ermenek, Eteklik, Eteneli, Etkimek, Etlenme, Ettirme, Eyitmek, Eylemek, İlenmek, İletken, İletmek, İnlemek, İnletme, İteleme, İtlenme, Kamilen,

6 Harfli Kelimeler

Akliye, Amorti, Anemik, Antrok, Ariyet, Arkeen, Arktik, Armoni, Atelye, Atomik, Ekarte, Ekenek, Ekilme, Ekleme, Eleman, Elemek, Elenme, Elenti, Eletme, Emanet, Emaret, Emekli, Enemek, Entari, Erimek, Erinme, Eriten, Eritme, Erkete, Ermeni, Erotik, Etalon, Etamin, Etanol, Etiket, Etilen, Etkime, Etriye, Eyalet, Eyerli,

5 Harfli Kelimeler

Akemi, Akkor, Aklen, Akont, Akort, Aleni, Alyon, Amele, Anele, Anemi, Anime, Anket, Antet, Antik, Antre, Atlet, Eklem, Ekler, Ekmek, Ekran, Eleme, Elmek, Email, Emare, Emaye, Emlak, Emlik, Emtia, Enayi, Eneme, Enlem, Entel, Erika, Erime, Erkan, Erkek, Erken, Erkin, Erkli, Erlik,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Akik, Akil, Akim, Akit, Akli, Akne, Akor, Alem, Alet, Alim, Alto, Amel, Amil, Amin, Amir, Amit, Amor, Anot, Aort, Atel, Atik, Atol, Atom, Ayet, Ayin, Ayni, Ayol, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Ekol, Ekti, Elan, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ali, Alo, Alt, Ani, Ant, Ari, Ark, Art, Ate, Ati, Ayn, Eke, Eko, Ela, Elk, Erk, Eti, İka, İla, İle, İlk, İma, İta, İye, Kak, Kal, Kam, Kan, Kar, Kat, Kay, Kek, Kel, Kem, Ker, Ket, Kik, Kil, Kim,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, Ar, At, Ay, Ek, El, Em, En, Er, Et, Ey, İl, İm, İn, İt, Ke, Ki, La, Le, Me, Mi, Ne, Ok, Ol, Om, On, Ot, Oy, Ra, Re, Ta, Te, Ti, Ya, Ye, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.