ELEKTROMIKNATIS (TDK)

İçinde manyetik akıyı toplayıp arttırıcı bir yumuşak demir bulunan, bobin veya bobinlere doğru akım geçirilerek elde edilen mıknatıs.

Elektromıknatıs kelimesi baş harfi E son harfi S olan bir kelime. Başında E sonunda S olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi L , üçüncü harfi E , dördüncü harfi K , beşinci harfi T , altıncı harfi R , yedinci harfi O , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi K , onbirinci harfi N , onikinci harfi A , onüçüncü harfi T , ondördüncü harfi I , onbeşinci harfi S . Başı E sonu S olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKIM Nedir?


1 - Akmak eylemi, akış, akıntı.
2 - Hava, su gibi akışkan maddelerin ya da elektrik yüklerinin belli bir yönde akışı, yer değiştirmesi, °cereyan.
3 - Sanatta, siyasada, düşünce yaşamında ortaya çıkan yeni bir görüş, yöntem, hareket, °cereyan, °tarz, °trend.
4 - Debi.

BOBİN Nedir?


1 . Makara.
2 . Fotoğraf filmi rulosu: "Ama bobin bittiği için kamera kendisini bile görüntüleyememiştir."- S. Birsel.
3 . Tampon silindiri veya mihver boru etrafına sarılmış kâğıt veya kartonun sürekli uzunluğu.
4 . fizik İçinden elektrik akımı geçebilen yalıtılmış tel ile bu telin sarılı bulunduğu silindirden oluşan aygıt.

DEMİR Nedir?


1 . Atom numarası 26, atom ağırlığı 55,847, yoğunluğu 7,
8 olan, 15
10 °C'de eriyen, mavimtırak esmer renkte, özellikle çelik, döküm ve alaşımlar durumunda sanayide kullanılmaya en elverişli element (simgesi Fe).
2 . sıfat Bu elementten yapılmış: "Hemşiresiyle rıhtımın kenarındaki demir kanepeye oturdular."- P. Safa.
3 . Bu elementten yapılmış parça: "Ocak demiri. Kapı demiri. Pencere demiri."- .
4 . Ayakkabı topuğuna veya ayakkabı burnuna aşınmayı önlemek için çakılan, özel olarak yapılmış madenden parça.
5 . sıfat, mecaz Güçlü, kuvvetli, sert: "O kadar çabuk uyanmıştı ki kalbinin demir bir elle sıkıldığını duydu."- S. F. Abasıyanık.
6 . denizcilik Çıpa.

DOĞRU Nedir?


1 . Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı.
2 . Gerçek, yalan olmayan: "Doğru haber."- .
3 . Akla, mantığa, gerçeğe veya kurala uygun: "Bunları sana şimdiden söylemek daha doğrudur."- A. Gündüz.
4 . isim Gerçek, hakikat: "Söyleyin doğrusunu, siz insanoğlunun ahlaklı olabileceğine inanmıyorsunuz."- N. Ataç.
5 . isim, matematik İki nokta arasındaki en kısa çizgi: "İki noktadan yalnız bir doğru geçebilir."- .
6 . zarf Yanlışsız, eksiksiz bir biçimde: "Çocuk doğru okudu."- .
7 . zarf Hiçbir yöne sapmadan, dosdoğru, doğruca.
8 . zarf Yakın, yakınlarında: "Şafağa doğru otomobil sesi duyuldu."- F. R. Atay.
9 . edat Karşı yönünce: "Yüzü sapsarı bir kadın iskeleye doğru yürüdü."- S. F. Abasıyanık.
10 . mecaz Yasa, yöntem ve ahlaka bağlı, dürüst, namuslu.

İÇİNDE Nedir?


1 . Süresince, zarfında: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Ortamında: "Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz."- F. R. Atay.
3 . ... ile dolu bir biçimde: "Yüzü kırışık içinde."- .

MANYETİK Nedir?


1 . Yüzeyine manyetik kayıt yoluyla bilginin depolanabildiği mıknatıslanabilir kaplaması olan plak şekilli tabaka.
2 . sıfat, fizik Mıknatısla ilgili, kendinde mıknatıs özellikleri bulunan.

MIKNATIS Nedir?


1 . Demiri ve daha başka bazı metalleri çeken demir oksit.
2 . Demiri çekme özelliği taşıyan veya sonradan bu özelliği kazanan her türlü madde.
3 . mecaz Çekiciliği, albenisi olan kimse.

TOPLA Nedir?

Üç parmaklı dirgen.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YUMUŞAK Nedir?


1 . Dokunulduğunda veya üzerine basıldığında çukurlaşan, eski biçimini kaybeden, katı karşıtı: "Pamuk yumuşaktır."- .
2 . Kolaylıkla bükülen, buruşmayan, sert karşıtı: "Yaş dallar yumuşak olur. Yumuşak kumaş."- .
3 . Dokunulduğunda hoş bir duygu uyandıran: "... yumuşak lepiska saçlarına amiyane bir perişanlık gelmişti."- Y. K. Karaosmanoğlu.
4 . Kolaylıkla işlenebilen: "Uzun gagasını yumuşak topraklara sokar, otların kökündeki yaşlığı emerek yaşarmış."- M. Ş. Esendal.
5 . Kolay çiğnenen, kolay kesilen: "Yumuşak ekmek."- .
6 . Ilıman (iklim), sert karşıtı: "Yumuşak iklim. Yumuşak hava."- .
7 . mecaz Kaba, hırçın, sert olmayan, kolay yola gelen, uysal.
8 . mecaz Okşayıcı, tatlı, hoş: "Gözleri yan aralık, kirpiklerinin arasından bana her zamanki yumuşak, tatlı, sonsuz şefkatiyle bakıyor."- Y. Z. Ortaç.
9 . mecaz Sessiz, hafif: "Onun içinde mutlaka sönüp yanan gizli yumuşak ışıklarla fosforlu bir parıldayış vardır."- A. Ş. Hisar.
10 . dil bilgisi Ötümlü.

A E E I I K K L M N O R S T T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

Elektromıknatıs,

10 Harfli Kelimeler

Emektarlık,

9 Harfli Kelimeler

Anterosel, Kastetmek, Katletmek, Kıstırmak, Kontratlı, Korsanlık, Mostralık, Nakletmek, Takometre, Teknokrat, Tıksırmak, Tırnaklık,

8 Harfli Kelimeler

Aksetmek, Elektron, Elektrot, Isırtmak, Kartotek, Kastetme, Katetmek, Katımlık, Katırlık, Katletme, Kenarlık, Kesatlık, Kılınmak, Kılkıran, Kıratlık, Kırılmak, Kırınmak, Kırıtkan, Kırıtmak, Kırkılma, Kırmalık, Kısaltım, Kısılmak, Kısınmak, Kıstırma, Kokartlı, Kontekst, Kontrast, Mantıklı, Merlanos, Mıknatıs, Nakletme, Natırlık, Orantılı, Ormanlık, Ortaklık, Rastıklı, Reeskont, Romanesk, Sanıklık,

7 Harfli Kelimeler

Aksetme, Aksırık, Altınsı, Anıklık, Arıklık, Artımlı, Asırlık, Askılık, Askıntı, Asmolen, Astımlı, Atımlık, Ekstrem, Elektro, Emektar, Ikınmak, Ilınmak, Ilıtmak, Iraklık, Isınmak, Isırmak, Isırtma, Isıtmak, Kakıntı, Kakırtı, Kalıntı, Kalıtım, Kanıtlı, Karılık, Karınlı, Karıntı, Kartlık, Kasıntı, Kasıtlı, Katetme, Katıklı, Katılık, Katılım, Katıntı, Katkılı,

6 Harfli Kelimeler

Akıntı, Alıntı, Anılık, Anırtı, Anıtlı, Anıtsı, Antrok, Arılık, Arıtım, Arkeen, Aseton, Asıltı, Asıntı, Askılı, Atılım, Atkılı, Ekarte, Ekstra, Ekstre, Eleman, Emanet, Emaret, Erosal, Esaret, Eskort, Etalon, Etanol, Ikınma, Ilımak, Ilıman, Ilınma, Ilıtma, Iraklı, Irksal, Isınma, Isırma, Isıtma, Iskota, Ittıla, Kaknem,

5 Harfli Kelimeler

Akkor, Aklen, Aklık, Akont, Akort, Akson, Alkım, Altes, Altık, Altın, Amele, Amelı, Anele, Anket, Anlık, Antet, Antlı, Antre, Arkıt, Artık, Artım, Artın, Asılı, Asker, Asklı, Aslen, Aslık, Astım, Atılı, Atlet, Atmık, Eklem, Ekler, Ekmek, Ekose, Ekran, Eksen, Ekser, Elmas, Elmek,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akım, Akın, Aklı, Akne, Akor, Akse, Alem, Alet, Alık, Alım, Alın, Altı, Alto, Amel, Amor, Anık, Anıt, Anot, Aort, Arık, Arlı, Artı, Asık, Asıl, Asım, Asır, Askı, Atel, Atık, Atıl, Atım, Atkı, Atlı, Atol, Atom, Ekme, Ekol, Elan, Elek,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Aks, Alo, Alt, Anı, Ant, Arı, Ark, Art, Ası, Ask, Ast, Ate, Eke, Eko, Ela, Elk, Erk, Ira, Irk, Isı, Kak, Kal, Kam, Kan, Kar, Kas, Kat, Kek, Kel, Kem, Ker, Kes, Ket, Kıl, Kın, Kır, Kıt, Kok, Kol,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, Ar, As, At, Ek, El, Em, En, Er, Es, Et, Ke, La, Le, Me, Ne, Ok, Ol, Om, On, Ot, Ra, Re, Se, Ta, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.