ELEKTROLOJİ (TDK)

Elektriğin tıbbi amaçlarla uygulamalarını inceleyen bilim dalı.

Elektroloji kelimesi baş harfi E son harfi İ olan bir kelime. Başında E sonunda İ olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi L , üçüncü harfi E , dördüncü harfi K , beşinci harfi T , altıncı harfi R , yedinci harfi O , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi O , onuncu harfi J , onbirinci harfi İ . Başı E sonu İ olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AMAÇ Nedir?


1 . Ulaşmak istenilen sonuç, maksat: "Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz."- Anayasa.
2 . Gaye: "Kuruluş amaç ve şartlarını kaybeden yahut kanunun öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen dernekler, kendiliğinden dağılmış sayılır."- Anayasa.
3 . Hedef: "Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır."- Anayasa.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.

BİLİM Nedir?


1 . Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır."- H. E. Adıvar.
2 . Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3 . Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

ELEK Nedir?

Taneli veya un gibi toz durumunda olan şeyleri yabancı maddelerden ayıklamak veya incesini kabasından ayırmak için kullanılan, tahta bir kasnak ve tek tarafa gerilmiş, gözenekli tel, kıl, bez vb.nden oluşan araç: "Evden bir elek getirilecek, eleğin kenarına bir sopa konup kaldırılacak."- S. F. Abasıyanık.

İNCE Nedir?


1 . Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı: "İnce minare. İnce değnek. İnce kitap."- .
2 . Zayıf: "Sarışın, kuru, ince bir kadındı."- Y. K. Beyatlı.
3 . Taneleri ufak, iri karşıtı: "İnce un. İnce kum."- .
4 . Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı: "İnce nakış."- .
5 . Ayrıntılı: "Bugün temizlikçi geliyor. Şöyle ince bir temizliğe..."- T. Uyar.
6 . Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar).
7 . Tiz (ses), pes karşıtı: "İnce bir çocuk sesinin hırçınlaştığı, ağladığı işitildi."- R. N. Güntekin.
8 . Hafif, gücü az: "Hiçbir hareket bu gülüş kadar belirsiz ve ince değildir."- S. F. Abasıyanık.
9 . mecaz İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı: "Benim hasta olduğum günlerde her şey uzun uzun düşünülmüş, ince hesaplarla hazırlanmıştı."- R. N. Güntekin.
10 . mecaz Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı: "Dostum şair, yazar Sabahattin Teoman, yazdığı ince bir mektupla durumu düzeltiyor."- .

TIBBİ Nedir?

Tıpla ilgili, hekimlikle ilgili.

UYGU Nedir?

İki şey arasındaki uygunluk ilkesi.

UYGULAMA Nedir?


1 . Uygulamak işi, tatbikat, tatbik, pratik.
2 . Kuramsal bir bilgiyi, ilkeyi, düşünceyi herhangi bir alanda hayata tatbik etme, tatbik: "Bir çeşit uygulama oluyordu yazdıkları."- N. Cumalı.
3 . hukuk Yürütüm.

E E J K L L O O R T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Teleolojik,

9 Harfli Kelimeler

Teleoloji,

8 Harfli Kelimeler

Etolojik, Teolojik,

7 Harfli Kelimeler

Ekoloji, Elektro, Etoloji, İlerlek, Kolejli, Rekolte, Tekerli, Teoloji,

6 Harfli Kelimeler

Erotik, Koloit, Koreli, Kortej, Lekeli, Teorik, Terlik,

5 Harfli Kelimeler

Ekler, Eleji, Ellik, Erkli, Erlik, Etlik, İlkel, İllet, Jikle, Jilet, Joker, Keler, Kelle, Kelli, Kerte, Kerti, Kiler, Kitle, Kolej, Kolit, Korte, Liret, Litre, Lojik, Ojeli, Oleik, Orkit, Roket, Rotil, Tekel, Teker, Tekil, Tekir, Tekli, Telek, Telli, Teori, Terek, Terki, Terli,

4 Harfli Kelimeler

Ekli, Ekol, Ekti, Elek, Elik, Elit, Elli, Elti, Erek, Erik, Eril, Erke, Erte, Etek, Eter, Etik, Etil, Etki, Etli, Etol, İlke, İlle, Jile, Kele, Kere, Kete, Kile, Kilo, Klor, Koli, Koro, Kort, Leke, Liet, Lolo, Lort, Ojit, Otel, Reel, Reji,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Eko, Elk, Erk, Eti, İle, İlk, Jel, Jet, Kel, Ker, Ket, Kil, Kir, Kit, Kol, Kor, Kot, Lir, Lok, Lor, Lot, Oje, Ole, Ret, Rol, Rot, Tek, Tel, Ter, Tik, Tok, Tol, Tor,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Er, Et, İl, İt, Je, Ke, Ki, Le, Ok, Ol, Ot, Re, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.