ELEKTROLİZ (TDK)

Bir elektrik akımının etkisiyle ortaya çıkan kimyasal ayrışma.

Elektroliz kelimesi baş harfi E son harfi Z olan bir kelime. Başında E sonunda Z olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi L , üçüncü harfi E , dördüncü harfi K , beşinci harfi T , altıncı harfi R , yedinci harfi O , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi Z . Başı E sonu Z olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKIM Nedir?


1 - Akmak eylemi, akış, akıntı.
2 - Hava, su gibi akışkan maddelerin ya da elektrik yüklerinin belli bir yönde akışı, yer değiştirmesi, °cereyan.
3 - Sanatta, siyasada, düşünce yaşamında ortaya çıkan yeni bir görüş, yöntem, hareket, °cereyan, °tarz, °trend.
4 - Debi.

AYRIŞMA Nedir?


1 . Ayrışmak işi.
2 . kimya Moleküllerin, türlü etkenlerle geçici olarak daha yalın atom ve moleküllere bölünmesi, inhilal.

ELEKTRİK Nedir?


1 . Maddenin elektron, pozitron, proton vb. parçacıklarının hareketleriyle ortaya çıkan enerji türü.
2 . Bu enerjinin gündelik hayatta kullanılan biçimi.
3 . Bu enerjiden elde edilen aydınlanma.
4 . Fiziğin, bu enerji ile oluşan olaylarını inceleyen kolu.
5 . mecaz Çarpıcılık, cazibe, canlılık: "Ufak tefek ama şimdiden elektriği öbürkülerden başka, yırtıkça bir kız var içlerinde."- H. Taner.

ETKİ Nedir?


1 . Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir: "Bu etki, genç kuşak konservatuvar mezunlarında yerini daha doğal bir Türkçeye bırakıyor."- H. Taner.
2 . Bir etken veya bir sebebin sonucu: "Tokadın etkisi kötü oldu."- .
3 . mecaz Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim: "Sustu, istediği etkiyi tam olarak yapmak için olmalıydı bu."- T. Buğra.

KİMYASAL Nedir?

Kimyaya ait, kimya ile ilgili, kimyevi: "Kimyasal birleşim."- .

ORTA Nedir?


1 . Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer: "Tam bağın ortasına geldikleri zaman düşman askerlerini gördüler."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre: "Yılın ortası. Haftanın ortası. Günün ortası. Kışın ortası."- .
3 . Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm: "Seccadesini ortasından kesip ikiye böldüler."- Ö. Seyfettin.
4 . Ne uzun ne kısa, midi.
5 . Ne büyük ne küçük, midi.
6 . İyi ile kötü arasındaki durum.
7 . Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde geçer not ile iyi arasındaki derece: "Orta ile geçti."- .
8 . Defterde, bir araya getirilmiş belli sayıda yaprakların oluşturduğu bölümlerden her biri.
9 . sıfat Sorunların çözümünde aşırılıklardan kaçınan, ölçülü bir yöntem izleyen.
10 . sıfat Her iki yanında kendi türünden aynı nitelikte nesneler, durumlar bulunan: "Hademe orta bölmeyi açmak üzere koştu."- R. H. Karay. 1
1 . sıfat İki karşıt nitelik veya durum arasında bulunan, tutarlı, ılımlı, vasat. 1
2 . fizik Bir olayın, içinde gerçekleştiği yer. 1
3 . matematik Orantı. 1
4 . spor Futbolda oyunculardan birinin, topu, kale ağzında duran arkadaşlarına havadan yollamak için yaptığı vuruş: "Aut çizgisinden nefis bir orta..."- H. Taner. 1
5 . tarih Yeniçeri Ocağında tabur.

ORTAY Nedir?


1 . Bir düzlem şeklin aynı yöndeki paralel bütün kirişlerini eşit parçalara bölen (çizgi).
2 . Bir uzayı, bir yüzeyi eşit iki parçaya bölen (düzlem, çizgi).

E E K L L O R T Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Elektroliz,

8 Harfli Kelimeler

Ezoterik,

7 Harfli Kelimeler

Elektro, İlerlek, Rekolte, Tekerli, Tezkire,

6 Harfli Kelimeler

Erotik, Klozet, Koreli, Krezol, Lekeli, Teorik, Terlik, Terzil, Tezlik, Zillet,

5 Harfli Kelimeler

Ekler, Ellik, Erkli, Erlik, Erzel, Etlik, İlkel, İllet, İzlek, İzole, Keler, Kelle, Kelli, Keriz, Kerte, Kerti, Kiler, Kitle, Kolit, Korte, Lerze, Liret, Litre, Lizol, Oleik, Orkit, Ortez, Rekiz, Rezil, Roket, Rotil, Rozet, Tekel, Teker, Tekil, Tekir, Tekli, Telek, Telli, Teori,

4 Harfli Kelimeler

Ekli, Ekol, Ekti, Elek, Elik, Elit, Elli, Elti, Erek, Erik, Eril, Erke, Erte, Etek, Eter, Etik, Etil, Etki, Etli, Etol, Ezel, Ezik, İlke, İlle, Kele, Kere, Kete, Kile, Kilo, Klor, Koli, Kort, Kriz, Leke, Liet, Lort, Otel, Reel, Reze, Rize,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Eko, Elk, Erk, Eti, İle, İlk, Kel, Ker, Ket, Kez, Kil, Kir, Kit, Kol, Kor, Kot, Koz, Lir, Lok, Lor, Lot, Ole, Ret, Rol, Rot, Tek, Tel, Ter, Tez, Tik, Tiz, Tok, Tol, Tor, Toz, Zer, Zil, Zir, Zor,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Er, Et, İl, İt, İz, Ke, Ki, Le, Ok, Ol, Ot, Re, Te, Ti, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.