ELEKTROGALVANİZM (TDK)

Diş dolgu ve protezlerde kullanılan çeşitli madenlerin ağızda elektrik oluşturması.

Elektrogalvanizm kelimesi baş harfi E son harfi M olan bir kelime. Başında E sonunda M olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi L , üçüncü harfi E , dördüncü harfi K , beşinci harfi T , altıncı harfi R , yedinci harfi O , sekizinci harfi G , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi L , onbirinci harfi V , onikinci harfi A , onüçüncü harfi N , ondördüncü harfi İ , onbeşinci harfi Z , Başı E sonu M olan 16 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AĞIZ Nedir?


1 . Yüzde, avurtlarla iki çene arasında, ses çıkarmaya, soluk alıp vermeye ve besinleri içine almaya yarayan boşluk.
2 . Bu boşluğun dudakları çevrelediği bölümü: "Küçük bir ağız."- .
3 . Kapların veya içi boş şeylerin açık tarafı: "Ağızları kopmuş bir çay takımının arasına gizlenmiş, koyu renkli bir cildi oradan alarak bana uzattı."- H. R. Gürpınar.
4 . Bir akarsuyun denize veya göle döküldüğü yer, munsap: "Çay ağzı."- .
5 . Koy, körfez, liman vb. yerlerin açık yanı: "Körfezin ağzı."- .
6 . Birkaç yolun birbirine kavuştuğu yer, kavşak.
7 . Kesici aletlerin keskin tarafı: "Çelik ağızlı, küçük gül makasını kâğıdından çıkardı."- R. H. Karay.
8 . dil bilimi Bir dilin sınırları içinde, bölgelere ve sınıflara göre değişen söyleyiş özelliği: "Anlaşılmaz, garip köylü ağızlarıyla konuşuluyordu."- S. F. Abasıyanık.
9 . Üslup, ifade özelliği: "Ertesi günü bazı gazeteler bu haberin bir noktasını yarı resmî bir ağızla tekzip ettiler."- T. Buğra.
10 . Uç, kenar: "Topun ağzında. Uçurumun ağzında."- . 1
1 . mecaz Birini yanıltmak, kandırmak amacıyla dolambaçlı birtakım sözler söyleme özelliği. 1
2 . müzik Bir bölge ezgilerinde görülen özelliklerin tümü.

AĞIZ Nedir?


1 - Yüzde, avurtlarla iki çene arasında, sesin çıkmasına, soluk alıp vermeye ve besinleri almaya yarayan boşluk.
2 - Bu boşluğun dudakların çevrelediği bölümü.
3 - Kapların ya da içi boş şeylerin açık yanı.
4 - Bir suyun denize ya da göle döküldüğü yer, °munsap.
5 - Koy, körfez, liman, yol gibi yerlerin açık yanı.
6 - Birkaç yolun birbirine kavuştuğu yer, kavşak.
7 - Kesici aletlerin keskin yanı.
8 - Bir anadilin sınırları içinde, bölgelere ve sınıflara göre değişen söyleyiş özelliği, °şive.
9 - Birini yanıltmak, kandırmak amacıyla dolambaçlı birtakım sözler söyleme özelliği.
10 - Bir bölge ezgilerinde görülen özelliklerin tümü. 1
1 - Kimi vakit "kez" anlamına gelir. 1
2 - (Tehlikeli şeyler için) Pek yakın yer.

ÇEŞİTLİ Nedir?

Çeşidi çok olan, türlü, mütenevvi: "Boğaziçi'nin çeşitli yerlerine dair fikirlerini söyledi."- R. H. Karay.

DOLGU Nedir?


1 . Bir oyuğun, bir kovuğun içine doldurulan madde: "Diş dolgusu."- .
2 . Toprak doldurma işlemi.
3 . Bu işlemin sonucu.
4 . madencilik Cevher alınmasından sonra oluşan boşlukların doldurulma işleminde kullanılan taş, toprak vb. malzeme.

ELEKTRİK Nedir?


1 . Maddenin elektron, pozitron, proton vb. parçacıklarının hareketleriyle ortaya çıkan enerji türü.
2 . Bu enerjinin gündelik hayatta kullanılan biçimi.
3 . Bu enerjiden elde edilen aydınlanma.
4 . Fiziğin, bu enerji ile oluşan olaylarını inceleyen kolu.
5 . mecaz Çarpıcılık, cazibe, canlılık: "Ufak tefek ama şimdiden elektriği öbürkülerden başka, yırtıkça bir kız var içlerinde."- H. Taner.

MADEN Nedir?


1 . Yer kabuğunun bazı bölgelerinde çeşitli iç ve dış doğal etkenlerle oluşan, ekonomik yönden değer taşıyan mineral.
2 . sıfat Bu mineralden yapılmış: "Maden kap."- .
3 . Maden ocağı veya maden işletmesi.
4 . mecaz Çok değerli şeyleri kapsayan kaynak: "Bu kütüphane bir madendir, değerini bilin."- .
5 . argo Uyuşturucu, esrar, eroin: "İstersen sana biraz maden vereyim de çek!"- O. C. Kaygılı.
6 . teklifsiz konuşmada Kolay ve iyi kazanç sağlayan iş veya parası elinden kolaylıkla alınan kimse.
7 . kimya Metal.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

OLUŞTURMA Nedir?

Oluşturmak işi.

PROTEZ Nedir?


1 . Takma: "Diş protezi."- .
2 . sıfat Bu amaçla yapılıp kullanılan (organ).
3 . dil bilgisi Ön ses türemesi.

A A E E G K L L M N O R T V Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Galvanizletmek,

13 Harfli Kelimeler

Galvanizlemek, Galvanizletme,

12 Harfli Kelimeler

Galvanizleme, Galvanometre, Garantilemek,

11 Harfli Kelimeler

Alkalimetre, Garantileme,

10 Harfli Kelimeler

Akromegali, Alkolmetre, Anormallik, Elektroliz, Generallik, Kategorize, Klinometre,

9 Harfli Kelimeler

Akromatin, Algoritma, Anevrizma, Ekvatoral, Galvanize, Galvanizm, Gazetelik, Gazometre, Gazometri, Geometrik, Gizlenmek, Gizletmek, Kalvenizm, Kerametli, Kilometre, Klorlanma, Kolemanit, Kretenizm, Krizantem, Leventlik, Logaritma, Malazgirt, Marketing, Mazeretli, Melankoli, Mozerella, Namertlik, Namzetlik, Narkotizm, Nezaketli, Nezaretli, Normallik, Olagelmek, Organizma, Otelgarni, Tozlanmak, Vantrilok, Vazgelmek, Zonklatma, Zorlanmak,

8 Harfli Kelimeler

Alegorik, Alkaevli, Alkaloit, Alkolizm, Amelelik, Amerikan, Anaerkil, Anatomik, Aragonit, Armonika, Armonize, Aromatik, Ataerkil, Atgiller, Avarelik, Azametli, Azletmek, Elektron, Ergenlik, Ergitmek, Evirtmek, Evrilmek, Ezoterik, Galvaniz, Gelinmek, Genellik, Geometri, Gerilmek, Gerinmek, Getirmek, Gevenlik, Gezilmek, Gezinmek, Gizlemek, Gizlenme, Gizletme, İlaveten, İnletmek, İntegral, İtlenmek,

7 Harfli Kelimeler

Agreman, Akilane, Akronim, Akvarel, Alavere, Alegori, Alengir, Alimane, Allegro, Alogami, Amerika, Amirane, Anatomi, Aneroit, Animato, Ankiloz, Anomali, Anormal, Antikor, Anzarot, Arkaizm, Arkegon, Armonik, Atavizm, Aterina, Azimkar, Azletme, Egotizm, Egzotik, Eklemli, Eklenti, Ekolali, Ektirme, Ekvator, Elektro, Emektar, Engelli, Entrika, Ergimek, Ergitme,

6 Harfli Kelimeler

Agnozi, Akamet, Akaret, Alamet, Alaten, Aletli, Alevli, Algler, Alivre, Alkali, Allame, Alveol, Amazon, Ametal, Amilaz, Amiral, Amitoz, Amnezi, Amorti, Analiz, Analog, Anemik, Angora, Anorak, Antika, Antrok, Argali, Arkeen, Armoni, Arnika, Artmak, Artova, Artvin, Arzani, Atavik, Ateizm, Atomal, Atomik, Atonal, Azamet,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Agami, Agora, Akait, Akemi, Aklan, Aklen, Akman, Akmaz, Akont, Akort, Akran, Aktar, Akvam, Alarm, Aleni, Alevi, Alize, Alkan, Alkil, Alkol, Allem, Almak, Alman, Amele, Amigo, Anele, Anemi, Anime, Anket, Anlak, Anlam, Anmak, Antik, Antre, Anzak, Arami, Arazi, Arena, Argon,

4 Harfli Kelimeler

Agel, Aile, Akar, Akil, Akim, Akit, Akli, Akma, Akne, Akor, Akva, Alan, Alaz, Alem, Alet, Alev, Alil, Alim, Alma, Alto, Amal, Aman, Amel, Amil, Amin, Amir, Amit, Amor, Anal, Anam, Anka, Anma, Anot, Aort, Arak, Araz, Argo, Arka, Arma, Atak,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Aka, Ala, Alg, Ali, Alo, Alt, Ama, Ana, Ani, Ant, Ara, Ari, Ark, Art, Arz, Ata, Ate, Ati, Aza, Ege, Ego, Eke, Eko, Ela, Elk, Erg, Erk, Eti, Eza, Gak, Gam, Gar, Gaz, Gem, Gen, Gez, Giz, Gol, Gri,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, Ar, At, Av, Az, Ek, El, Em, En, Er, Et, Ev, Ge, İl, İm, İn, İt, İz, Ke, Ki, La, Le, Me, Mi, Ne, Ok, Ol, Om, On, Ot, Ra, Re, Ta, Te, Ti, Ve, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.