ELEKTROFİZYOLOJİ (TDK)

Canlı dokuların özellikle sinir ve kas dokularının biyoelektrik etkinliğinin incelenmesini konu alan bilim dalı.

Elektrofizyoloji kelimesi baş harfi E son harfi İ olan bir kelime. Başında E sonunda İ olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi L , üçüncü harfi E , dördüncü harfi K , beşinci harfi T , altıncı harfi R , yedinci harfi O , sekizinci harfi F , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi Z , onbirinci harfi Y , onikinci harfi O , onüçüncü harfi L , ondördüncü harfi O , onbeşinci harfi J , Başı E sonu İ olan 16 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALAN Nedir?


1 . Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.
2 . Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.
3 . Yüz ölçümü.
4 . Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.
5 . mecaz Bir çalışma çevresi: "Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır."- N. Ataç.
6 . fizik İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası: "Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı."- .
7 . sinema, TV (***) Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.
8 . spor Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.

BİLİM Nedir?


1 . Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır."- H. E. Adıvar.
2 . Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3 . Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

BİYOELEKTRİK Nedir?

Canlı varlıkların ürettiği elektrik.

DOKU Nedir?


1 . Bir vücudun veya bir organın yapı ögelerinden birini oluşturan hücreler bütünü, nesiç.
2 . mecaz Bir bütünün yapısı ve özelliği.

ETKİ Nedir?


1 . Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir: "Bu etki, genç kuşak konservatuvar mezunlarında yerini daha doğal bir Türkçeye bırakıyor."- H. Taner.
2 . Bir etken veya bir sebebin sonucu: "Tokadın etkisi kötü oldu."- .
3 . mecaz Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim: "Sustu, istediği etkiyi tam olarak yapmak için olmalıydı bu."- T. Buğra.

ETKİN Nedir?


1 . Hareketli, işleyen, çalışan, etkili, faal, aktif, dinamik.
2 . felsefe Fiilde bulunan, etkinlik gösteren, edilgin karşıtı.
3 . kimya Kimyasal tepkimelere katılma yatkınlığı gösteren (molekül, atom).

İNCE Nedir?


1 . Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı: "İnce minare. İnce değnek. İnce kitap."- .
2 . Zayıf: "Sarışın, kuru, ince bir kadındı."- Y. K. Beyatlı.
3 . Taneleri ufak, iri karşıtı: "İnce un. İnce kum."- .
4 . Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı: "İnce nakış."- .
5 . Ayrıntılı: "Bugün temizlikçi geliyor. Şöyle ince bir temizliğe..."- T. Uyar.
6 . Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar).
7 . Tiz (ses), pes karşıtı: "İnce bir çocuk sesinin hırçınlaştığı, ağladığı işitildi."- R. N. Güntekin.
8 . Hafif, gücü az: "Hiçbir hareket bu gülüş kadar belirsiz ve ince değildir."- S. F. Abasıyanık.
9 . mecaz İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı: "Benim hasta olduğum günlerde her şey uzun uzun düşünülmüş, ince hesaplarla hazırlanmıştı."- R. N. Güntekin.
10 . mecaz Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı: "Dostum şair, yazar Sabahattin Teoman, yazdığı ince bir mektupla durumu düzeltiyor."- .

İNCELENME Nedir?

İncelenmek işi.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

ÖZELLİKLE Nedir?

Özel olarak, her şeyden önce, başta, hele, bilhassa, hususuyla, bahusus, mahsus: "Eşiğinde bulunduğu delilik üzerine konuşmaktan özellikle zevk alırmış."- H. Taner.

SİNİR Nedir?


1 - Duyu ve devinim uyarılarını beyinden organlara; organlardan beyne ileten beyazımsı teller ve bu tellerin oluşturduğu demet.
2 - Kas kirişi ve zarı.
3 - Rahatsız edici, hastalık derecesine varan özellik.
4 - Herhangi bir şey, bir olay karşısında tepki gösterme duyarlığı ve kişinin ruhsal niteliği.
5 - Hoşa gitmeyen, can sıkan.

E E F J K L L O O O R T Y Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Elektrofil, Elektroliz, Etiyolojik, Fizyolojik, Teleolojik, Yeterlilik,

9 Harfli Kelimeler

Etiyoloji, Filolojik, Fizyoloji, Litolojik, Teleoloji, Zilyetlik,

8 Harfli Kelimeler

Etolojik, Eziyetli, Ezoterik, Filoloji, Filtreli, Jeofizik, Klorofil, Krizolit, Litoloji, Litrelik, Ozokerit, Rezillik, Teklifli, Teolojik, Terzilik, Yeterlik, Yezitlik, Zoolojik,

7 Harfli Kelimeler

Ekoloji, Elektro, Elitlik, Eltilik, Erillik, Etoloji, Ezofori, Ferizli, Feyizli, Firkete, Folklor, İkizler, İlerlek, İlliyet, Jiletli, Jokeyli, Kelifit, Keyifli, Kolejli, Kreozot, Reftiye, Rekolte, Riyolit, Tekerli, Teoloji, Teyelli, Tezkire, Tezkiye, Triloji, Yeterli, Yetkeli, Yetkili, Zooloji,

6 Harfli Kelimeler

Efelik, Eliyle, Eriyik, Erotik, Etkili, Etriye, Eyerli, Eziyet, Fertik, Fileto, Filtre, Fiyort, Florit, İletki, İyelik, Kefeli, Kefiye, Kirtil, Kloroz, Klozet, Koloit, Kolyoz, Koreli, Kortej, Krezol, Lekeli, Leylek, Otoyol, Rizeli, Riziko, Tefeli, Tefrik, Tekfir, Teklif, Teorik, Terfik, Terlik, Terzil, Tezlik, Tezyif,

5 Harfli Kelimeler

Efekt, Efriz, Ekili, Ekler, Eleji, Elifi, Ellik, Erkli, Erlik, Erzel, Etlik, Felek, Ferik, Ferli, Feyiz, Fikir, Filet, Filiz, Filoz, Firez, Firik, Fitil, Fitre, Fizik, Fleol, Flori, Folyo, Foroz, Forte, Freze, İfrit, İleri, İleti, İlkel, İllet, İrite, İtlik, İzlek, İzole, Jeloz,

4 Harfli Kelimeler

Efor, Ekli, Ekol, Ekti, Elek, Elif, Elik, Elit, Elli, Elti, Erek, Erik, Eril, Erke, Erte, Etek, Eter, Etik, Etil, Etki, Etli, Etol, Eyer, Ezel, Ezik, Feke, Fert, Ferz, Fiil, File, Filo, Fire, Flit, Flok, Flor, Folk, Foto, Friz, İkiz, İlik,

3 Harfli Kelimeler

Efe, Eke, Eko, Elk, Erk, Eti, Fek, Fel, Fer, Fil, Fit, Fok, Fol, İki, İle, İlk, İri, İti, İye, İyi, Jel, Jet, Kel, Ker, Ket, Kez, Kil, Kir, Kit, Kof, Kol, Kor, Kot, Koy, Koz, Lef, Ley, Lif, Lir, Lok,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Er, Et, Ey, Fe, İl, İt, İz, Je, Ke, Ki, Le, Of, Ok, Ol, Ot, Oy, Re, Te, Ti, Ye, Yo, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.