ELEKTRİKLEYİCİ (TDK)

Çit tellerine yaklaşan hayvanları uzaklaştırmak için kullanılan elektrikli aygıt.

Elektrikleyici kelimesi baş harfi E son harfi İ olan bir kelime. Başında E sonunda İ olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi L , üçüncü harfi E , dördüncü harfi K , beşinci harfi T , altıncı harfi R , yedinci harfi İ , sekizinci harfi K , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi E , onbirinci harfi Y , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi C , ondördüncü harfi İ . Başı E sonu İ olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYGIT Nedir?


1 - Birçok parçadan yapılmış alet, gereç, °cihaz.
2 - Vücutta belirli bir görevin sağlanmasına yarayan organların tümü, °cihaz, °organ.
3 - Birkaç aletin uygun biçimde eklenmesinden oluşturulan ve kimi belli deneylerin yapılmasına yarayan takım.

ELEKTRİKLİ Nedir?


1 . Elektriği olan, elektrik enerjisiyle yüklü olan, elektrikle işleyen: "Bir sinemanın elektrikli ilanı yanıp sönüyordu."- C. Uçuk.
2 . mecaz Sinirli ve gergin bir duruma gelmiş olan: "Elektrikli bir ortam."- .

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

UZAKLAŞTIRMAK Nedir?


1 . Uzağa götürmek: "Seni filan yere elçi göndermeye hatta seni bir müddet buradan uzaklaştırmaya karar verdik."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Çıkarmak, ayırmak: "Apaçık bir yalanla kızı yanından uzaklaştırıyordu."- H. R. Gürpınar.
3 . mecaz Yabancılaştırmak, ilgisiz bırakmak: "Sen onu bozmak, işten uzaklaştırmak, züppeleştirmek için bilmezlikle elinden geleni yaptın."- M. Ş. Esendal.

C E E E K K L L R T Y İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Erketecilik,

10 Harfli Kelimeler

Elektrikli, Etkileyici, İlerleyici, Tekelcilik, Tekerlekli, Yeterlilik,

9 Harfli Kelimeler

Ereklilik, Erketelik, Etkililik, Eyercilik, İlkecilik, Lekecilik,

8 Harfli Kelimeler

Ekicilik, Elektrik, Erketeci, Erklilik, İkitelli, İyilikle, Kertikli, Kirlilik, Kirtikli, Litrelik, Tekercik, Tekerlek, Tekillik, Tikellik, Tilkilik, Yeterlik, Yitiklik,

7 Harfli Kelimeler

Ceketli, Ciltlik, Ektilik, Eleklik, Elitlik, Eltilik, Eriklik, Erillik, Eritici, Erkekli, Eteklik, İkircik, İkircil, İlerici, İlerlek, İletici, İlkelce, İlliyet, Kelleci, Kilerci, Kilitli, Tecelli, Tekelci, Tekerli, Tellice, Teyelli, Yeterli, Yetkeli, Yetkili,

6 Harfli Kelimeler

Ciklet, Ciltli, Ekecek, Eliyle, Eriyik, Erkete, Etkili, Etriye, Eyerci, Eyerli, İkilik, İkitek, İletki, İlikli, İlkeci, İrilik, İyelik, İyicil, İyilik, Keleci, Kelkit, Kellik, Kertik, Kirkit, Kirtil, Kriket, Kritik, Lekeci, Lekeli, Leylek, Teklik, Telcik, Teleke, Tereci, Tereke, Terlik, Yeleli, Yeltek, Yerici,

5 Harfli Kelimeler

Ceket, Celil, Cirit, Ekici, Ekili, Ekler, Elcik, Ellik, Ercik, Erkek, Erkli, Erlik, Etlik, İkici, İkili, İleri, İleti, İlkel, İllet, İrice, İrite, İtici, İtlik, İyice, Kekre, Kelek, Keler, Kelik, Kelle, Kelli, Kerki, Kerte, Kerti, Kiler, Kilit, Killi, Kiril, Kirli, Kitle, Leyli,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cilt, Ecel, Ecir, Ekli, Ekti, Elci, Elek, Elik, Elit, Elli, Elti, Erce, Erek, Erik, Eril, Erke, Erte, Etek, Eter, Etik, Etil, Etki, Etli, Eyer, İlik, İlke, İlle, İtki, Keke, Kele, Kere, Kete, Kile, Klik, Leke, Lice, Liet, Reel, Reye,

3 Harfli Kelimeler

Cer, Cet, Ece, Eke, Elk, Erk, Eti, İki, İle, İlk, İri, İti, İye, İyi, Kek, Kel, Ker, Ket, Kik, Kil, Kir, Kit, Ley, Lir, Ret, Rey, Tek, Tel, Ter, Tik, Yek, Yel, Yer,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, Er, Et, Ey, İl, İt, Ke, Ki, Le, Re, Te, Ti, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.