ELEKTRİKLENMEK (TDK)


1 . Elektrik enerjisiyle yüklü duruma gelmek.
2 . mecaz Sinirli ve gergin bir duruma gelmek, gerginleşmek.
3 . mecaz Etkilenmek.

Elektriklenmek kelimesi baş harfi E son harfi K olan bir kelime. Başında E sonunda K olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi L , üçüncü harfi E , dördüncü harfi K , beşinci harfi T , altıncı harfi R , yedinci harfi İ , sekizinci harfi K , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi E , onbirinci harfi N , onikinci harfi M , onüçüncü harfi E , ondördüncü harfi K . Başı E sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

ELEKTRİK Nedir?


1 . Maddenin elektron, pozitron, proton vb. parçacıklarının hareketleriyle ortaya çıkan enerji türü.
2 . Bu enerjinin gündelik hayatta kullanılan biçimi.
3 . Bu enerjiden elde edilen aydınlanma.
4 . Fiziğin, bu enerji ile oluşan olaylarını inceleyen kolu.
5 . mecaz Çarpıcılık, cazibe, canlılık: "Ufak tefek ama şimdiden elektriği öbürkülerden başka, yırtıkça bir kız var içlerinde."- H. Taner.

ENERJİ Nedir?


1 . Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke: "Isıl enerji. Elektrik enerjisi. Mekanik enerji."- .
2 . Organların çalışabilmesi ve vücut ısısının sürdürülebilmesini sağlayan besin ögelerinin oluşturduğu güç.
3 . mecaz Manevi güç: "Size yaşamak enerjisini verecek kitaplar tavsiye ederim."- P. Safa.

ETKİ Nedir?


1 . Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir: "Bu etki, genç kuşak konservatuvar mezunlarında yerini daha doğal bir Türkçeye bırakıyor."- H. Taner.
2 . Bir etken veya bir sebebin sonucu: "Tokadın etkisi kötü oldu."- .
3 . mecaz Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim: "Sustu, istediği etkiyi tam olarak yapmak için olmalıydı bu."- T. Buğra.

ETKİLENMEK Nedir?

Etkiye uğramak, müteessir olmak: "Bu büyük adamın olağanüstü tevazusu karşısında haklı olarak etkilenmişti."- H. Taner.

GELME Nedir?


1 . Gelmek işi.
2 . sıfat Gelmiş olan: "Avrupa'dan gelme bir televizyon."- .
3 . sıfat Yetişme: "İyi aileden gelme çocuk."- .
4 . fizik Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi.

GELMEK Nedir?


1 . Bir yere gitmek, ulaşmak, varmak: "Gurbetten gelmişim yorgunum, hancı."- B. S. Erdoğan.
2 . Geriye dönmek: "... adamı Ödemiş'ten aldım geldim, her masrafını çektim."- N. Cumalı.
3 . Oturmaya, ziyarete gitmek: "Dün akşam amcamlar bize geldi."- .
4 . İsabet etmek: "Kurşun ayağına geldi."- .
5 . Varmak, ulaşmak: "Derslerin artık sonuna geldik. Telgraf geldi."- .
6 . Varlığını sürdürmek, yaşamak, intikal etmek: "Eski çağlardan birçok anıt çağımıza kadar gelmiştir."- .
7 . Ortaya çıkmak, doğmak.
8 . Belli bir süre dolmak: "Vakit kuşluğu aşmış, öğleye geliyordu."- N. Cumalı.
9 . Belli bir zamana ulaşmak.
10 . Kadar olmak: "Boyu ancak omzuna geliyor."- . 1
1 . Çıkmak, yönelmek: "Merak etme, ondan kimseye kötülük gelmez."- . 1
2 . İzlemek, takip etmek: "Çocuklar arkadan geliyordu."- . 1
3 . Bir yerden alınıp bir yere ulaştırılmak: "Kahve Brezilya'dan geliyor."- . 1
4 . Katılmak, eklenmek: "Türkçede ekler kelimelerin sonuna gelir."- . 1
5 . Türemek. 1
6 . Daha önce üzerinde durulmuş olan bir konuya yeniden dönmek: "Şimdi sözü burada kesip asıl konumuza gelelim."- . 1
7 . Sonuç çıkmak: "Bu davranışlardan ne gelir bilinmez."- . 1
8 . Dayanmak, tahammül etmek: "Birazcık üşütmeye gelmiyor, hemen hastalanıyor."- . 1
9 . Kendine yapılan herhangi bir davranış veya durumu iyi karşılamak: "Kadri o adamlardandır ki iyi davranmaya, yüz vermeye gelmez."- M. Ş. Esendal. "Bizim baştan savma işe gelmediğimizi bilirsin."- R. H. Karay.
20 . (-e) Bir şeye sonradan inanmak, doğruluğuna hak vermek, eğilim göstermek, kabul etmek: "Dediğime geldiniz mi?"- . 2
1 . Etkisini herhangi bir biçimde göstermek: "Buranın havası iyi geldi. Burası bana çok sıcak geldi."- . 2
2 . Kazanılmak, sağlanılmak: "Çiftlikten onlara ayda beş yüz milyon lira gelir."- . 2
3 . Uymak: "Bu ayakkabı sana küçük gelir."- . 2
4 . Olmak, -e uğramak: "Felç gelmek. Başımıza bir bela geldi."- . 2
5 . Akmak: "Burnundan kan geldi. Musluktan su gelmiyor."- . 2
6 . Düşmek, rast gelmek: "Buraya ışık gelmiyor."- . 2
7 . Görünmek, sanılmak: "Baygın da olsa yabancı bir kadını böyle kucağında tutmak ona pek ayıp bir şey gibi geldi."- H. Taner. 2
8 . (-e) Uygun düşmek: "Caddelerde oturmaya gelmez."- Ö. Seyfettin. 2
9 . (-e) Başlamak, ortaya çıkmak.
30 . Mal olmak: "Bu bardakların tanesi yüz liraya geldi."- . 3
1 . Biriyle birlikte gitmek: "Ben İstanbul'a gidiyorum, benimle gelir misiniz?"- . 3
2 . Başlamak, ulaşmak: "Saati gelince söylerim. Öyle bir zaman gelecek ki..."- . 3
3 . İhtiyaç anlatan deyimler kurmaya yarayan bir fiil: "Uykusu gelmek."- . 3
4 . (yardımcı fiil) Kök veya gövdeleri sonuna -a (-e) eki almış fiillere gelerek süreklilik bildiren birleşik fiiller oluşturur: "Alışageldiğimiz bir anlamı vardı."- . 3
5 . -mez, -mezlik ile birlikte yapmacık anlatan deyimler yapar: "Görmezlikten gelmek. İşitmezlikten gelmek."- . 3
6 . Yönelme durumundaki bazı kelimelere getirilerek birleşik fiil yapar: "Yola gelmek. Meydana gelmek. Hatıra gelmek. Akla gelmek."- . 3
7 . ...-dikçe, ...-esi biçiminde kullanılan sıfat-fiil eklerinden sonra geldiğinde önceki fiille ilgili olarak pekiştirilmiş bir istek ve sürerlik bildiren bir fiil: "Baktıkça bakası gelmek. Yedikçe yiyesi gelmek."- . 3
8 . Herhangi bir sırada bulunmak: "Başta gelmek. Önde gelmek. Birinci gelmek."- .

GERGİ Nedir?


1 . Perde.
2 . İp, kayış, tel vb.ni gerginleştirme işinde kullanılan araç.

GERGİN Nedir?


1 . Gerilmiş durumda olan: "Gergin tel. Gergin kiriş."- .
2 . Buruşuğu, kırışığı olmayan (cilt): "Siyah jarse elbisesi içinde, hâlâ diri, gergin vücuduyla güzel ve ihtişamlıydı."- P. Safa.
3 . mecaz Bozulacak duruma gelmiş olan (ilişki): "Arkadaşımın kocasıyla arası gergin."- .
4 . mecaz Huzursuz, sinirli: "Dudaklarında gergin, cali bir tebessümle ilerledi."- P. Safa.

GERGİNLEŞME Nedir?

Gerginleşmek işi.

GERGİNLEŞMEK Nedir?

Gergin duruma gelmek: "O gerginleştikçe ben daha anlayışlı görünmeye çalışıyordum."- A. Ümit.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

SİNİRLİ Nedir?


1 - İçinde sinir
2 bulunun.
2 - Kolayca ve çabuk sinirlenen, °asabi.

YÜKLÜ Nedir?


1 . Yükü olan.
2 . Yapılacak işi çok olan: "O çok yüklü, bu işi başkasına verelim."- .
3 . Çok çalışmayı gerektiren: "Bu yılki ders programı çok yüklü."- .
4 . Çok fazla, pek çok: "Vurgun, yüklü olursa firar kolaylıkları hazırlanmıştır."- Ö. Seyfettin.
5 . Bir duyguyu, bir olguyu içinde veya üzerinde fazlaca bulunduran: "Romanları, denemeleri hep kültürle yüklü, çok yanlı, zengindi."- H. Taner.
6 . argo Çok sarhoş.
7 . argo Paralı, varlıklı.
8 . halk ağzında Gebe.

E E E E K K K L L M N R T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Elektriklenmek,

13 Harfli Kelimeler

Elektriklemek, Elektriklenme,

12 Harfli Kelimeler

Elektrikleme,

11 Harfli Kelimeler

Erkeklenmek, Kertiklemek, Tekerlenmek,

10 Harfli Kelimeler

Eklentiler, Erkeklenme, Ertelenmek, Eteneliler, Etkilenmek, İlerletmek, Kenetlemek, Kertenkele, Kertikleme, Lekelenmek, Lekeletmek, Nikellemek, Tekerlekli, Tekerlemek, Tekerlenme,

9 Harfli Kelimeler

Eleklemek, Eniklemek, Erketelik, Ertelemek, Ertelenme, Eteklemek, Eterlemek, Etkilemek, Etkilenme, İlerlemek, İlerletme, İneklemek, İteklemek, İtelenmek, Kekelemek, Kekemelik, Kenetleme, Kerkinmek, Kerteleme, Kertilmek, Kirlenmek, Kirletmek, Kliklemek, Lekelemek, Lekelenme, Lekeletme, Nikelleme, Nitelemek, Renklemek, Tekerleme, Tellenmek, Tirelemek,

8 Harfli Kelimeler

Eklektik, Eklemeli, Eklenmek, Ekletmek, Ekmeklik, Ektirmek, Elekleme, Elektrik, Ellenmek, Elletmek, Enikleme, Erkeklik, Erteleme, Etekleme, Eterleme, Etkenlik, Etkileme, Etlenmek, İlerleme, İnekleme, İnletmek, İtekleme, İtelemek, İtelenme, İtlenmek, Kekeleme, Keklemek, Kekrelik, Keleklik, Kemerlik, Kemrelik, Kerkinme, Kertilme, Killemek, Kirlenme, Kirletme, Kitlemek, Klikleme, Lekeleme, Metrelik,

7 Harfli Kelimeler

Ekilmek, Eklemek, Eklemli, Eklenme, Eklenti, Ekletme, Ektirme, Eleklik, Element, Elenmek, Eletmek, Ellemek, Ellenme, Elletme, Erinmek, Eritmek, Erkekli, Ermenek, Eteklik, Eteneli, Etkimek, Etlenme, İlenmek, İlerlek, İletken, İletmek, İnlemek, İnletme, İteleme, İtlenme, Kekelik, Kekleme, Kemerli, Keneler, Kenetli, Kertmek, Killeme, Klinker, Mertlik, Metelik,

6 Harfli Kelimeler

Ekenek, Ekilme, Ekleme, Elemek, Elemli, Elenme, Elenti, Eletme, Elleme, Emekli, Enemek, Erimek, Erinme, Eriten, Eritme, Erkete, Ermeni, Etilen, Etkime, İlenme, İletme, İlkten, İnleme, İrkmek, İtenek, Kekeme, Keklik, Keleme, Kelime, Kelkit, Kellik, Kement, Kemere, Kemlik, Kenter, Kentli, Kerime, Kermen, Kertik, Kertme,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekler, Ekmek, Eleme, Ellik, Elmek, Emlik, Eneme, Enlem, Entel, Erime, Erkek, Erken, Erkin, Erkli, Erlik, Ermek, Ermin, Etene, Etken, Etkin, Etlik, Etmek, Etmen, Etnik, İlkel, İllet, İlmek, İmlek, İmren, İnmek, İrkme, İtmek, Kekik, Kekre, Kelek, Kelem, Keler, Kelik, Kelle,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elli, Elti, Emek, Emel, Emen, Emet, Emik, Emin, Emir, Enek, Enik, Enir, Enli, Erek, Eren, Erik, Eril, Erim, Erin, Erke, Erme, Erte, Etek, Eten, Eter, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Erk, Eti, İle, İlk, Kek, Kel, Kem, Ker, Ket, Kik, Kil, Kim, Kin, Kir, Kit, Lim, Lir, Men, Met, Mil, Mir, Mit, Nem, Net, Nim, Ret, Tek, Tel, Tem, Ten, Ter, Tik, Tim, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Er, Et, İl, İm, İn, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Re, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.