ELEKTRİKLENDİRMEK (TDK)


1 . Elektrik sağlamak.
2 . mecaz Sinirli ve gergin bir duruma yol açmak: "Seçim, havayı büsbütün elektriklendirmiş, sinirleri iyice gerginleştirmişti."- T. Buğra.

Elektriklendirmek kelimesi baş harfi E son harfi K olan bir kelime. Başında E sonunda K olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi L , üçüncü harfi E , dördüncü harfi K , beşinci harfi T , altıncı harfi R , yedinci harfi İ , sekizinci harfi K , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi E , onbirinci harfi N , onikinci harfi D , onüçüncü harfi İ , ondördüncü harfi R , onbeşinci harfi M , Başı E sonu K olan 17 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AÇMA Nedir?


1 . Açmak işi.
2 . Orman içinde ağaç kesme veya yakma yoluyla tarıma elverişli bir duruma getirilen arazi.
3 . Bir çeşit susamsız, kalınca, yağlı çörek.

BUĞRA Nedir?

Erkek deve, iki hörgüçlü deve, buğur.

BÜSBÜTÜN Nedir?

İyiden iyiye, iyice, tamamen, tamamıyla, temelli: "Seçim günleri yaklaştıkça iki komşu da propaganda faaliyetini büsbütün artırdılar."- H. Taner.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

ELEK Nedir?

Taneli veya un gibi toz durumunda olan şeyleri yabancı maddelerden ayıklamak veya incesini kabasından ayırmak için kullanılan, tahta bir kasnak ve tek tarafa gerilmiş, gözenekli tel, kıl, bez vb.nden oluşan araç: "Evden bir elek getirilecek, eleğin kenarına bir sopa konup kaldırılacak."- S. F. Abasıyanık.

ELEKTRİK Nedir?


1 . Maddenin elektron, pozitron, proton vb. parçacıklarının hareketleriyle ortaya çıkan enerji türü.
2 . Bu enerjinin gündelik hayatta kullanılan biçimi.
3 . Bu enerjiden elde edilen aydınlanma.
4 . Fiziğin, bu enerji ile oluşan olaylarını inceleyen kolu.
5 . mecaz Çarpıcılık, cazibe, canlılık: "Ufak tefek ama şimdiden elektriği öbürkülerden başka, yırtıkça bir kız var içlerinde."- H. Taner.

GERGİ Nedir?


1 . Perde.
2 . İp, kayış, tel vb.ni gerginleştirme işinde kullanılan araç.

GERGİN Nedir?


1 . Gerilmiş durumda olan: "Gergin tel. Gergin kiriş."- .
2 . Buruşuğu, kırışığı olmayan (cilt): "Siyah jarse elbisesi içinde, hâlâ diri, gergin vücuduyla güzel ve ihtişamlıydı."- P. Safa.
3 . mecaz Bozulacak duruma gelmiş olan (ilişki): "Arkadaşımın kocasıyla arası gergin."- .
4 . mecaz Huzursuz, sinirli: "Dudaklarında gergin, cali bir tebessümle ilerledi."- P. Safa.

HAVA Nedir?


1 . Hava yuvarını oluşturan, bütün canlıların solunumuna yarayan, renksiz, kokusuz, akışkan gaz karışımı.
2 . Meteoroloji ile ilgili olayların bütünü: "Hava biraz bozukçaydı, dışarıda serin bir yağmur çiseliyordu."- M. Ş. Esendal.
3 . Canlılar üzerindeki etkisine göre hava yuvarının durumu: "Havanın üşütecek kadar serinlemiş olmasına göre sabah yakın."- R. N. Güntekin.
4 . Gökyüzü: "Havada bir tek bulut yok."- .
5 . Çevreyi kuşatan boşluk: "Tozlar havada uçuşuyordu."- .
6 . Esinti: "Bugün hava olursa yelkenli kalkacak."- .
7 . Müzik parçalarında tür: "Kâğıthane havası tutturur, bahriye çiftetellisi çalardık."- S. F. Abasıyanık.
8 . Müzik aletlerinden çıkan ses perdesi.
9 . sıfat, mecaz Sonuçsuz, anlamsız, boş (durum, davranış, söz): "Bu sözlerin sonu hava."- .
10 . mecaz Görünüş, davranış, söz vb. için bir kimsenin durumunu belirten özellik: "Buna rağmen öyle kibar ve asil havası vardır ki bu damga bile onu çirkinleştiremez, inadına daha bir uçarı, daha bir sevimli yapar."- H. Taner. 1
1 . mecaz Tarz, üslup: "Namık Kemal'e, Tevfik Fikret'e başarılı nazireler yazmıştır. Onların diliyle, onların sesiyle, onların havasıyla..."- Y. Z. Ortaç. 1
2 . mecaz Durum, ortam, çevre, muhit, atmosfer, ambiyans: "Bugünlük, bu masal havası içinde onunla beraber yaşamalıyız."- S. F. Abasıyanık. 1
3 . mecaz Çekicilik, albeni, alım, cazibe: "Kadın güzel değil ama havası var."- . 1
4 . mecaz Keyif, âlem: "Onu kendi havasına bıraksak çalışmaz."- .

İYİCE Nedir?


1 . İyiye yakın: "İyice bir ev."- .
2 . zarf (iyi'ce) Çok, neredeyse tamamen: "Şapkası iyice yana yıkılmıştı."- Ç. Altan.
3 . zarf (iyi'ce) Gereği gibi: "Baltayı taşa mı vurduk, diyor, iyice görmemiş olacağım."- M. Ş. Esendal.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

SAĞLAM Nedir?


1 . Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil: "En sağlam sütunlar üstünde durduğu sanılan devir, bir karton kale gibi yıkılmıştı."- F. R. Atay.
2 . Zarar görmemiş, bozulmamış: "Bütün eşya sağlam."- .
3 . Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli: "Kendisi uzun boylu, sağlam, orta yaşlı bir adamdır; ama yıprandığını söylüyor."- M. Ş. Esendal.
4 . Güvenilir: "Sağlam iş. Sağlam para."- .
5 . Gerçek, inanılır bir temeli olan: "Böyle sağlam adı nereden bulacaksın."- M. Ş. Esendal.
6 . zarf, halk ağzında (sa'ğlam) Her hâlde, muhakkak: "Sağlam bu gece perilere karıştım gitti."- H. R. Gürpınar.

SAĞLAMA Nedir?


1 . Sağlamak işi: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.
2 . matematik Bir problemin çözümü veya bir hesabın doğruluğunu denetlemek için yapılan kontrol işlemi, mizan.

SAĞLAMAK Nedir?


1 . Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek: "Biz bu ihtiyara son günlerinde hiç aklından geçirmediği bir saadet sağladık."- H. Taner.
2 . Elde etmek, sahip olmak: "... o sevimli yavru hâliyle sağladığı sempatinin büyük bir kısmını yitirmişti."- Y. N. Nayır.
3 . matematik Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak. sağlamak (II) (nsz) Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek.

SİNİ Nedir?

Üzerinde yemek de yenilebilen yuvarlak, bakır veya pirinçten büyük tepsi: "Sininin üstünde, çepeçevre tahta kaşıklar ve yerde sini etrafında birer küçük minder dizilmişti."- A. Haşim.

SİNİR Nedir?


1 - Duyu ve devinim uyarılarını beyinden organlara; organlardan beyne ileten beyazımsı teller ve bu tellerin oluşturduğu demet.
2 - Kas kirişi ve zarı.
3 - Rahatsız edici, hastalık derecesine varan özellik.
4 - Herhangi bir şey, bir olay karşısında tepki gösterme duyarlığı ve kişinin ruhsal niteliği.
5 - Hoşa gitmeyen, can sıkan.

SİNİRLİ Nedir?


1 - İçinde sinir
2 bulunun.
2 - Kolayca ve çabuk sinirlenen, °asabi.

D E E E E K K K L L M N R R T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Elektriklenmek,

13 Harfli Kelimeler

Elektriklemek, Elektriklenme,

12 Harfli Kelimeler

Dertlenilmek, Elektrikleme, Tellendirmek,

11 Harfli Kelimeler

Delirtilmek, Derinletmek, Derletilmek, Dertlenilme, Dinletilmek, Erkeklenmek, Kederlenmek, Kertiklemek, Kilitlenmek, Tekerlenmek, Tellendirme,

10 Harfli Kelimeler

Delilenmek, Delirtilme, Denetilmek, Denetlemek, Derinletme, Derletilme, Dertlenmek, Dinletilme, Direnilmek, Direnlemek, Eklentiler, Elektrikli, Erdemlilik, Erkeklenme, Ertelenmek, Eteneliler, Etkilenmek, İlerletmek, İletkenlik, İliklenmek, Kederlenme, Kenetlemek, Kertenkele, Kertikleme, Kilitlemek, Kilitlenme, Kredilemek, Lekelenmek, Lekeletmek, Nikellemek, Rendelemek, Tekerlekli, Tekerlemek, Tekerlenme, Tirildemek,

9 Harfli Kelimeler

Delilenme, Delirtmek, Denetilme, Denetimli, Denetleme, Denklemek, Derlenmek, Derletmek, Dertlenme, Dertlilik, Dikeltmek, Diklenmek, Diktirmek, Dillenmek, Dinletmek, Direnilme, Direnleme, Diriltmek, Edinilmek, Eleklemek, Emeklilik, Eniklemek, Ereklilik, Eritilmek, Erketelik, Ertelemek, Ertelenme, Eteklemek, Eterlemek, Etkilemek, Etkilenme, İkilenmek, İkiletmek, İlerlemek, İlerletme, İletilmek, İliklemek, İliklenme, İndirtmek, İneklemek,

8 Harfli Kelimeler

Delinmek, Delirmek, Delirtme, Deneklik, Denetmek, Denilmek, Denkleme, Denlilik, Derilmek, Derinlik, Derlemek, Derlenme, Derletme, Dikelmek, Dikeltme, Dikenlik, Dikilmek, Diklenme, Dikmelik, Diktirme, Dilenmek, Dilinmek, Dillenme, Dinelmek, Dinlemek, Dinletme, Direklik, Direnmek, Diretmek, Dirilmek, Diriltme, Ditilmek, Edinilme, Edirneli, Eklektik, Eklemeli, Eklenmek, Ekletmek, Ekmeklik, Ektirmek,

7 Harfli Kelimeler

Delikli, Delilik, Delinme, Delirme, Demetli, Deminki, Demirli, Denemek, Denetim, Denetme, Denilme, Denklem, Denklik, Derilme, Derinti, Derleme, Dikelme, Dikenli, Dikilme, Dilemek, Dilenme, Dilinme, Dinelme, Dinleme, Dinleti, Direkli, Diremek, Direnim, Direnme, Diretme, Dirilme, Ditilme, Edilmek, Edinmek, Edremit, Ekilmek, Ekinlik, Eklemek, Eklemli, Eklenme,

6 Harfli Kelimeler

Delmek, Demiri, Demlik, Deneme, Denmek, Dereke, Dereli, Derili, Derken, Derlem, Dermek, Dernek, Dertli, Dikine, Diklik, Dikmek, Dikmen, Dileme, Dillek, Dilmek, Dimnit, Dineri, Dinmek, Direkt, Direme, Dirlik, Ditmek, Edilme, Edimli, Edinim, Edinme, Edinti, Edirne, Ekenek, Ekilme, Ekinti, Ekleme, Eldeli, Elemek, Elemli,

5 Harfli Kelimeler

Delik, Delil, Delme, Demek, Demet, Demin, Demir, Demli, Denek, Denet, Denim, Denli, Denme, Derik, Derin, Derme, Dikel, Diken, Dikim, Dikit, Dikme, Dikte, Dilek, Dilim, Dilli, Dilme, Dinek, Dinli, Dinme, Direk, Diren, Diril, Dirim, Ditme, Ekili, Eklem, Ekler, Ekmek, Elden, Eleme,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Delk, Deme, Deni, Denk, Dere, Deri, Derk, Dert, Dimi, Dine, Dini, Dink, Diri, Dren, Eder, Edik, Edim, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Ekti, Elde, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elli, Elti, Emek, Emel, Emen, Emet, Emik, Emin, Emir, Enek, Enik,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Dik, Dil, Din, Ede, Edi, Eke, Elk, Erk, Eti, İde, İki, İle, İlk, İni, İri, İti, Kek, Kel, Kem, Ker, Ket, Kik, Kil, Kim, Kin, Kir, Kit, Lim, Lir, Men, Met, Mil, Mir, Mit, Nem, Net, Nim, Ret,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Em, En, Er, Et, İl, İm, İn, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Re, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.