ELEKTRİKLEMEK (TDK)


1 . Üzerinde elektrik gücü bulunmayan bir iletkene, elektrikli başka bir iletkeni yaklaştırmak veya değdirmek yoluyla elektrik gücü vermek.
2 . mecaz Etkilemek.

Elektriklemek kelimesi baş harfi E son harfi K olan bir kelime. Başında E sonunda K olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi L , üçüncü harfi E , dördüncü harfi K , beşinci harfi T , altıncı harfi R , yedinci harfi İ , sekizinci harfi K , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi E , onbirinci harfi M , onikinci harfi E , onüçüncü harfi K . Başı E sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAŞKA Nedir?


1 . Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge: "Yıllar sonra olaya başka bir açıdan bakabildim."- H. Taner.
2 . Nitelik yönünden alışılmışın dışında bir üstünlüğü olan: "Bütün bunlar beni herkesten başka bir insan yapmıyor."- H. E. Adıvar.
3 . edat "Ayrıca, üstelik, bir yana" anlamlarında -dan / -den başka biçiminde kullanılan bir söz.

DEĞDİRMEK Nedir?

Değmesini sağlamak, değmesine yol açmak.

ELEK Nedir?

Taneli veya un gibi toz durumunda olan şeyleri yabancı maddelerden ayıklamak veya incesini kabasından ayırmak için kullanılan, tahta bir kasnak ve tek tarafa gerilmiş, gözenekli tel, kıl, bez vb.nden oluşan araç: "Evden bir elek getirilecek, eleğin kenarına bir sopa konup kaldırılacak."- S. F. Abasıyanık.

ELEKTRİK Nedir?


1 . Maddenin elektron, pozitron, proton vb. parçacıklarının hareketleriyle ortaya çıkan enerji türü.
2 . Bu enerjinin gündelik hayatta kullanılan biçimi.
3 . Bu enerjiden elde edilen aydınlanma.
4 . Fiziğin, bu enerji ile oluşan olaylarını inceleyen kolu.
5 . mecaz Çarpıcılık, cazibe, canlılık: "Ufak tefek ama şimdiden elektriği öbürkülerden başka, yırtıkça bir kız var içlerinde."- H. Taner.

ELEKTRİKLİ Nedir?


1 . Elektriği olan, elektrik enerjisiyle yüklü olan, elektrikle işleyen: "Bir sinemanın elektrikli ilanı yanıp sönüyordu."- C. Uçuk.
2 . mecaz Sinirli ve gergin bir duruma gelmiş olan: "Elektrikli bir ortam."- .

ETKİ Nedir?


1 . Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir: "Bu etki, genç kuşak konservatuvar mezunlarında yerini daha doğal bir Türkçeye bırakıyor."- H. Taner.
2 . Bir etken veya bir sebebin sonucu: "Tokadın etkisi kötü oldu."- .
3 . mecaz Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim: "Sustu, istediği etkiyi tam olarak yapmak için olmalıydı bu."- T. Buğra.

ETKİLEME Nedir?

Etkilemek işi, tesir.

ETKİLEMEK Nedir?


1 . Etkiye uğratmak, tesir etmek: "Toplumu etkileyen olaylara herkes kendi yorumunu katıyor."- N. Cumalı.
2 . Karşısındaki kişiyi kendi duygu ve istekleri doğrultusuna yöneltmek.

GÜCÜ Nedir?

Bez tezgâhında ipliği ayarlayan tezgâh tarağı.

İLETKEN Nedir?


1 . Akım, ısı, ses vb.ni geçiren (madde), nâkil, yalıtkan karşıtı.
2 . Elektrik akımı, ısı, gaz vb.ni bir yerden başka bir yere aktaran (madde, şey).

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

ÜZERİNDE Nedir?


1 . Üstünde: "Donanan minareler sanki yolun üzerinde yakılan meşalelerdir."- R. E. Ünaydın.
2 . ... ile ilgili, üzerine: "Hacı Ömer'in hatırı için gecelerce başımı soğuk su ile ıslatarak kitaplar üzerinde çalıştım."- R. N. Güntekin.

VERME Nedir?

Vermek işi: "İşitilen sözler, görülen tavırlar, beğenilen düşünceler Şinasi Bey'e yeni fikirler vermeye başladı."- M. Ş. Esendal.

VERMEK Nedir?


1 - (Üzerinde ya da yakınında olan bir şeyi) Birisine eriştirmek, iletmek.
2 - Bırakmak ya da bağışlamak.
3 - Ondan bilmek °atfetmek.
4 - (Düşünce ya da bilgi anlatan şeyler için) Başkalarına iletmek, bildirmek.
5 - Döndürmek, çevirmek, yöneltmek.
6 - Herhangi bir duruma yol açmak.
7 - (Eğlenceli toplantı) Düzenlemek, konuk çağırıp ağırlamak.
8 - (Sanatçı) Topluluk önünde sanatını göstermek, °icra etmek.
9 - Satmak.
10 - Biriyle evlendirmek. 1
1 - (-i) Ödemek. 1
2 - Yaymak. 1
3 - Ürün üretmek. 1
4 - Herhangi bir şey ortaya çıkarmak, oluşturmak. 1
5 - Tümünü herhangi bir duruma sokmak. 1
6 - Sahip olmasını sağlamak. 1
7 - (Bir şey üzerinde) Etki yapmak, biçimini değiştirmek. 1
8 - Saptamak, tespit etmek. 1
9 - Kazandırmak, katmak.
20 - Ayırmak, harcamak. 2
1 - Dayamak. 2
2 - Kök ya da gövdeleri sonuna -e (-a) ulaç eki almış eylemsilerle tezlikbildirir. 2
3 - Dilek bildiren birleşik eylemler yapar.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YAKLAŞTIRMAK Nedir?


1 . Bir şeyi kendine yakın duruma getirmek.
2 . İki şeyi birbirine yakın duruma getirmek: "Sandalyesini biraz yaklaştırmak ister gibi yaparak söze yeniden başladı."- M. Ş. Esendal.

YOLUYLA Nedir?


1 . Aracılığıyla, vasıtasıyla: "Dilekçesini kaymakamlık yoluyla göndermiş."- .
2 . Yöntemiyle, usulüne uygun olarak: "Her işi yoluyla yapar."- .

E E E E K K K L L M R T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Elektriklemek,

12 Harfli Kelimeler

Elektrikleme,

11 Harfli Kelimeler

Kertiklemek,

10 Harfli Kelimeler

İlerletmek, Kertikleme, Lekeletmek, Tekerlekli, Tekerlemek,

9 Harfli Kelimeler

Eleklemek, Erketelik, Ertelemek, Eteklemek, Eterlemek, Etkilemek, İlerlemek, İlerletme, İteklemek, Kekelemek, Kekemelik, Kerteleme, Kertilmek, Kirletmek, Kliklemek, Lekelemek, Lekeletme, Tekerleme, Tirelemek,

8 Harfli Kelimeler

Eklektik, Eklemeli, Ekletmek, Ekmeklik, Ektirmek, Elekleme, Elektrik, Elletmek, Erkeklik, Erteleme, Etekleme, Eterleme, Etkileme, İlerleme, İtekleme, İtelemek, Kekeleme, Keklemek, Kekrelik, Keleklik, Kemerlik, Kemrelik, Kertilme, Killemek, Kirletme, Kitlemek, Klikleme, Lekeleme, Metrelik, Tekerlek, Teklemek, Tellemek, Terlemek, Tireleme,

7 Harfli Kelimeler

Ekilmek, Eklemek, Eklemli, Ekletme, Ektirme, Eleklik, Eletmek, Ellemek, Elletme, Eritmek, Erkekli, Eteklik, Etkimek, İlerlek, İletmek, İteleme, Kekelik, Kekleme, Kemerli, Kertmek, Killeme, Mertlik, Metelik, Tekerli, Tekleme, Telleme, Temelli, Terleme,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekleme, Elemek, Elemli, Eletme, Elleme, Emekli, Erimek, Eritme, Erkete, Etkime, İletme, İrkmek, Kekeme, Keklik, Keleme, Kelime, Kelkit, Kellik, Kemere, Kemlik, Kerime, Kertik, Kertme, Kriket, Lekeli, Meleke, Melike, Mertek, Metrik, Millet, Teklik, Tekmil, Teleke, Teleme, Temlik, Tereke, Terlik, Termik,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekler, Ekmek, Eleme, Ellik, Elmek, Emlik, Erime, Erkek, Erkli, Erlik, Ermek, Etlik, Etmek, İlkel, İllet, İlmek, İmlek, İrkme, İtmek, Kekik, Kekre, Kelek, Kelem, Keler, Kelik, Kelle, Kelli, Kemer, Kemik, Kemre, Kerem, Kerim, Kerki, Kerte, Kerti, Kiler, Kitle, Liret, Litre,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Ekme, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elli, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Emir, Erek, Erik, Eril, Erim, Erke, Erme, Erte, Etek, Eter, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme, İlke, İlle, İlme, İtme, Keke, Kele, Keme, Kere, Kete, Kile,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Erk, Eti, İle, İlk, Kek, Kel, Kem, Ker, Ket, Kik, Kil, Kim, Kir, Kit, Lim, Lir, Met, Mil, Mir, Mit, Ret, Tek, Tel, Tem, Ter, Tik, Tim,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Er, Et, İl, İm, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.