ELEŞTİRMEN (TDK)

Eleştiri yazıları yazan kimse, eleştirmeci, tenkitçi, münekkit: "Üç sayın edebiyat eleştirmeni görüşlerini açıklamışlar."- H. Taner.

Eleştirmen kelimesi baş harfi E son harfi N olan bir kelime. Başında E sonunda N olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi L , üçüncü harfi E , dördüncü harfi Ş , beşinci harfi T , altıncı harfi İ , yedinci harfi R , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi N . Başı E sonu N olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EDEBİYAT Nedir?


1 - Yazın, °literatür.
2 - Bir bilim kolunun türlü konuları üzerine yazılmış yazı ve yapıtlarının tümü, °literatür.
3 - Yazınsal yapıtlara ilişkin bilgilerin öğretildiği ders.
4 - İçten olmayan, gereksiz, boş sözler.

ELEŞTİRİ Nedir?


1 . Bir insanı, bir eseri, bir konuyu doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek amacıyla inceleme işi, tenkit: "Fırkacılık, karşıya sövüp saymadan çamur atmadan çok önce hatta karşıyı eleştiriden önce, kendi ilke ve amaçlarını, uygulama yöntemlerini anlatmak olmalıydı."- T. Buğra.
2 . edebiyat Bir edebiyat veya sanat eserini her yönüyle değerlendirerek anlaşılmasını sağlamak amacıyla yazılan yazı türü, tenkit, kritik.
3 . felsefe Özellikle bilginin temellerini ve doğruluk durumunu inceleme, sınama, yargılama: "Zengin seçenekleri dinlerken siz de muhayyilenizi, eleştiri bilincinizi bilemiş olurdunuz."- H. Taner.

ELEŞTİRME Nedir?

Eleştirmek işi, tenkit: "Eleştirme her okurun, her seyircinin başlıca hakkıdır."- N. Ataç.

ELEŞTİRMECİ Nedir?

Eleştirme yapan kimse, eleştirmen, tenkitçi, münekkit: "Hikâyelerimi beğenmeyen eleştirmeciler hakkında onun beni müdafaa etmesini zevkle dinliyordum."- S. F. Abasıyanık.

ELEŞTİRMEN Nedir?

Eleştiri yazıları yazan kimse, eleştirmeci, tenkitçi, münekkit: "Üç sayın edebiyat eleştirmeni görüşlerini açıklamışlar."- H. Taner.

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

GÖRÜŞ Nedir?


1 . Görme işi.
2 . Gözle bir şeyi algılama yetisi.
3 . Cezaevi ve hastanede yapılan ziyaret.
4 . mecaz Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir.
5 . mecaz Benzerlerinden ayıran özellik, konsept.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

MÜNEKKİT Nedir?

Eleştirmen, eleştirici, eleştirmeci: "Bir münekkidin oturup okuyup uğraşacağı bir konuyu ben oturup nasıl yazayım?"- Y. N. Nayır.

SAYIN Nedir?

Konuşma ve yazışmalarda saygı belirtisi olarak kişi adlarının önüne getirilen söz.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

TENKİT Nedir?


1 . Eleştirme, eleştiri: "Bir sanat eserini tenkit ne güç iştir."- A. M. Dranas.
2 . edebiyat Eleştiri.

TENKİT Nedir?

Eleştirme, eleştiri.

TENKİTÇİ Nedir?


1 . Eleştirmen, eleştirici.
2 . sıfat Eleştirici: "Tenkitçi bakışlardan sıkıldım."- .

YAZI Nedir?


1 . Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi: "Türklerde yazının kullanılması eskidir."- .
2 . Alfabe: "Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı"- .
3 . Harfleri yazma biçimi: "İnci gibi bir yazı. Okunaklı yazı."- .
4 . Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü: "İstiklal Harbi'nde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık."- O. S. Orhon.
5 . Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale: "İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum."- F. R. Atay.
6 . Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü.
7 . din b. (***) Yazgı.

E E E L M N R T İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Eleştirmen,

9 Harfli Kelimeler

Eleştirme, Erinleşme, Erteleniş, Eşitlenme, Şeritleme,

8 Harfli Kelimeler

Eşitleme, İşletmen, İtelenme, Neşretme, Netleşme, Niteleme, Şeneltme, Tireleme,

7 Harfli Kelimeler

Element, Eşlenme, Eştirme, Eteneli, Etlenme, İnletme, İşlenme, İşletme, İteleme, İtlenme, İtleşme, Menşeli, Menteşe, Metilen, Şenelme, Teneşir, Terilen, Terleme,

6 Harfli Kelimeler

Elenme, Elenti, Eletme, Enişte, Erinme, Erişme, Erişte, Eriten, Eritme, Ermeni, Eşilme, Eşinme, Eşleme, Etilen, İlenme, İletme, İnleme, İşetme, İşleme, Lineer, Nereli, Neşeli, Neşter, Teleme, Temren, Temrin, Termin, Teşmil, Teşrin,

5 Harfli Kelimeler

Eleme, Eneme, Enlem, Entel, Erime, Ermin, Ermiş, Eşlem, Etene, Etmen, İmren, İşeme, İşlem, İşret, Linet, Liret, Litre, Meleş, Menşe, Meret, Meşin, Metil, Metin, Metre, Neler, Nemli, Neşet, Neşir, Nimet, Nitel, Remel, Remil, Reşit, Reşme, Rimel, Şerit, Şetim, Şilem, Şilte, Telem,

4 Harfli Kelimeler

Elem, Elim, Elit, Elti, Emel, Emen, Emet, Emin, Emir, Emiş, Enir, Enli, Eren, Eril, Erim, Erin, Eriş, Erme, Erte, Eşit, Eşli, Eşme, Eten, Eter, Etil, Etli, Etme, İlme, İnme, İşte, İtme, Liet, Lime, Meni, Meri, Mert, Meşe, Mine, Nere, Neşe,

3 Harfli Kelimeler

Eti, İle, Leş, Lim, Lir, Men, Met, Mil, Mir, Mit, Nem, Net, Nim, Niş, Ret, Şem, Şen, Şer, Şet, Tel, Tem, Ten, Ter, Tim, Tin,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, En, Er, Eş, Et, İl, İm, İn, İş, İt, Le, Me, Mi, Ne, Re, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.