ELEŞTİRMECİ (TDK)

Eleştirme yapan kimse, eleştirmen, tenkitçi, münekkit: "Hikâyelerimi beğenmeyen eleştirmeciler hakkında onun beni müdafaa etmesini zevkle dinliyordum."- S. F. Abasıyanık.

Eleştirmeci kelimesi baş harfi E son harfi İ olan bir kelime. Başında E sonunda İ olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi L , üçüncü harfi E , dördüncü harfi Ş , beşinci harfi T , altıncı harfi İ , yedinci harfi R , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi C , onbirinci harfi İ . Başı E sonu İ olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ELEŞTİRME Nedir?

Eleştirmek işi, tenkit: "Eleştirme her okurun, her seyircinin başlıca hakkıdır."- N. Ataç.

ELEŞTİRMECİ Nedir?

Eleştirme yapan kimse, eleştirmen, tenkitçi, münekkit: "Hikâyelerimi beğenmeyen eleştirmeciler hakkında onun beni müdafaa etmesini zevkle dinliyordum."- S. F. Abasıyanık.

ELEŞTİRMEN Nedir?

Eleştiri yazıları yazan kimse, eleştirmeci, tenkitçi, münekkit: "Üç sayın edebiyat eleştirmeni görüşlerini açıklamışlar."- H. Taner.

ETME Nedir?

Etmek işi.

HAKKINDA Nedir?

İlgili olarak, üzerine: "Kocasının sağlığı hakkında bilgi istiyordu."- Y. K. Karaosmanoğlu.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

MÜDAFAA Nedir?

Savunma, koruma.

MÜNEKKİT Nedir?

Eleştirmen, eleştirici, eleştirmeci: "Bir münekkidin oturup okuyup uğraşacağı bir konuyu ben oturup nasıl yazayım?"- Y. N. Nayır.

ONUN Nedir?

O adılının tamlayan durumu.

TENKİT Nedir?


1 . Eleştirme, eleştiri: "Bir sanat eserini tenkit ne güç iştir."- A. M. Dranas.
2 . edebiyat Eleştiri.

TENKİT Nedir?

Eleştirme, eleştiri.

TENKİTÇİ Nedir?


1 . Eleştirmen, eleştirici.
2 . sıfat Eleştirici: "Tenkitçi bakışlardan sıkıldım."- .

C E E E L M R T İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Eleştirmeci,

9 Harfli Kelimeler

Eleştirim, Eleştirme, İşletmeci, Şeritleme,

8 Harfli Kelimeler

Eleştiri, Erişilme, Eritilme, Eşitleme, İletişme, İrileşme, İşlemeci, Şecereli, Tireleme,

7 Harfli Kelimeler

Eştirme, İşlemci, İşletme, İteleme, İtleşme, Remilci, Şeritli, Terleme,

6 Harfli Kelimeler

Cemile, Cereme, Eletme, Erişim, Erişme, Erişte, Eritiş, Eritme, Eşilme, Eşleme, İletim, İletiş, İletme, İlişme, İşetme, İşitme, İşleme, İtilme, İtişme, Şecere, Şiirce, Teleme, Tereci, Teşmil, Teşrii,

5 Harfli Kelimeler

Cemil, Cemre, Cimri, Cirim, Cirit, Eleme, Emici, Erciş, Erime, Ermiş, Eşlem, İleri, İleti, İmece, İrice, İrite, İşeme, İşlem, İşret, Limit, Liret, Litre, Melce, Meleş, Merci, Meret, Metil, Metre, Mitil, Recim, Remel, Remil, Reşit, Reşme, Rimel, Ritim, Şerit, Şetim, Şilem, Şilte,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cemi, Cilt, Ecel, Ecir, Elci, Elem, Elim, Elit, Elti, Emel, Emet, Emir, Emiş, Erce, Eril, Erim, Eriş, Erme, Erte, Eşit, Eşli, Eşme, Eter, Etil, Etli, Etme, İlim, İlme, İşli, İşte, İtiş, İtme, Lice, Liet, Lime, Meri, Mert, Meşe, Reel,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Cer, Cet, Cim, Ece, Eti, İle, İri, İti, Leş, Lim, Lir, Met, Mil, Mir, Mit, Ret, Şem, Şer, Şet, Şii, Tel, Tem, Ter, Tim,

2 Harfli Kelimeler

Ce, El, Em, Er, Eş, Et, İl, İm, İş, İt, Le, Me, Mi, Re, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.