ELEŞTİRİMCİLİK (TDK)

Eleştiricilik.

Eleştirimcilik kelimesi baş harfi E son harfi K olan bir kelime. Başında E sonunda K olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi L , üçüncü harfi E , dördüncü harfi Ş , beşinci harfi T , altıncı harfi İ , yedinci harfi R , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi C , onbirinci harfi İ , onikinci harfi L , onüçüncü harfi İ , ondördüncü harfi K . Başı E sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ELEŞTİRİ Nedir?


1 . Bir insanı, bir eseri, bir konuyu doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek amacıyla inceleme işi, tenkit: "Fırkacılık, karşıya sövüp saymadan çamur atmadan çok önce hatta karşıyı eleştiriden önce, kendi ilke ve amaçlarını, uygulama yöntemlerini anlatmak olmalıydı."- T. Buğra.
2 . edebiyat Bir edebiyat veya sanat eserini her yönüyle değerlendirerek anlaşılmasını sağlamak amacıyla yazılan yazı türü, tenkit, kritik.
3 . felsefe Özellikle bilginin temellerini ve doğruluk durumunu inceleme, sınama, yargılama: "Zengin seçenekleri dinlerken siz de muhayyilenizi, eleştiri bilincinizi bilemiş olurdunuz."- H. Taner.

ELEŞTİRİCİ Nedir?


1 . Eleştirmeci, eleştirmen.
2 . sıfat Eleştirme niteliği olan, tenkitçi: "Eleştirici bir görüş."- .

ELEŞTİRİCİLİK Nedir?


1 . Eleştiricinin işi, eleştirmenlik, tenkitçilik, münekkitlik.
2 . İnsan bilgisinin sınırı üzerine felsefe bilinci ve bu bilincin uyanık tutulması, eleştirimcilik, kritisizm.
3 . felsefe Kant'ın akıl ve bilginin sınırını ve imkânlarını tespit etmek için özellikle dogmacılığın ve şüpheciliğin karşısına koyduğu felsefe yöntemi, eleştirimcilik, kritisizm.

C E E K L L M R T İ İ İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Eleştirimcilik,

13 Harfli Kelimeler

Eleştiricilik,

12 Harfli Kelimeler

İliştirilmek, İşletmecilik,

11 Harfli Kelimeler

Eleştirimci, Etkileşimli, İliştirilme, İşlemecilik,

10 Harfli Kelimeler

Eleştirici, İlericilik, İletişimli, İliştirmek, İşlemcilik, İşletilmek, Remilcilik, Tilkileşme,

9 Harfli Kelimeler

Ciltlemek, Ekşitilme, Eleştirim, Erişilmek, Eriştelik, Eritilmek, Etkileşim, İkircimli, İletilmek, İletişmek, İlimcilik, İlişilmek, İliştirme, İrileşmek, İrkiltici, İşitilmek, İşletilme, İşletmeci, Kilitleme, Kiremitli, Kirişleme, Mililitre,

8 Harfli Kelimeler

Ciltleme, Cimrilik, Eleşkirt, Eleştiri, Emicilik, Erişilme, Eritilme, Ermişlik, Eştirmek, İkilemli, İkileşim, İkileşme, İkiletme, İkitelli, İletiliş, İletilme, İletişim, İletişme, İlikleme, İlişikli, İlişilme, İlişkili, İrileşme, İrkiltme, İşitilme, İşlemeci, İşlemeli, İşlerlik, İşletmek, İticilik, İtleşmek, Kemirici, Kertilme, Kirletme, Litrelik, Mercekli, Metrelik,

7 Harfli Kelimeler

Ceketli, Ciltlik, Eklemli, Ekşitme, Ektirme, Elitlik, Ellişer, Eltilik, Emircik, Emirlik, Erillik, Erişmek, Eritici, Eritmek, Eşilmek, Eşitlik, Eştirme, İkileme, İkircil, İkircim, İlerici, İlerlek, İletici, İletmek, İlişmek, İlkelce, İlmikli, İrkiliş, İrkilme, İşetmek, İşitmek, İşkilli, İşlemci, İşlemek, İşletme, İtilmek, İtişmek, İtleşme, Kelleci, Kemerli,

6 Harfli Kelimeler

Cemile, Ciklet, Ciltli, Ekilme, Ekşili, Ekşime, Elemli, Emekli, Erimek, Erişim, Erişme, Erişte, Eritiş, Eritme, Eşilme, Etkili, Etkime, İkilem, İkişer, İletim, İletiş, İletki, İletme, İlikli, İlişik, İlişim, İlişki, İlişme, İlkeci, İrilik, İşemek, İşetme, İşitim, İşitme, İşleme, İtiliş, İtilme, İtişme, Keleci, Kelime,

5 Harfli Kelimeler

Ceket, Celil, Cemil, Cemre, Cimri, Cirim, Cirit, Ekici, Ekili, Eklem, Ekler, Elcik, Ellik, Elmek, Emcek, Emcik, Emici, Emlik, Ercik, Erciş, Erime, Erkli, Erlik, Ermek, Ermiş, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Etlik, Etmek, İkici, İkili, İklim, İleri, İleti, İlkel, İllet, İlmek, İlmik,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cemi, Cilt, Ecel, Ecir, Ekim, Ekli, Ekme, Ekşi, Ekti, Elci, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elli, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Emir, Emiş, Erce, Erek, Erik, Eril, Erim, Eriş, Erke, Erme, Erte, Eşek, Eşik, Eşit, Eşli, Eşme, Etek, Eter,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Cer, Cet, Cim, Ece, Eke, Elk, Erk, Eti, İki, İle, İlk, İri, İti, Kel, Kem, Ker, Keş, Ket, Kil, Kim, Kir, Kit, Leş, Lim, Lir, Met, Mil, Mir, Mit, Ret, Şek, Şem, Şer, Şet, Şii, Tek, Tel, Tem, Ter,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, Em, Er, Eş, Et, İl, İm, İş, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.