ELEŞTİRİM (TDK)

Eleştirme işi.

Eleştirim kelimesi baş harfi E son harfi M olan bir kelime. Başında E sonunda M olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi L , üçüncü harfi E , dördüncü harfi Ş , beşinci harfi T , altıncı harfi İ , yedinci harfi R , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi M . Başı E sonu M olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ELEŞTİRME Nedir?

Eleştirmek işi, tenkit: "Eleştirme her okurun, her seyircinin başlıca hakkıdır."- N. Ataç.

E E L M R T İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Eleştirim,

8 Harfli Kelimeler

Eleştiri, Erişilme, Eritilme, İletişme, İrileşme,

7 Harfli Kelimeler

Eştirme, İşletme, İtleşme, Şeritli,

6 Harfli Kelimeler

Erişim, Erişme, Erişte, Eritiş, Eritme, Eşilme, İletim, İletiş, İletme, İlişme, İşetme, İşitme, İşleme, İtilme, İtişme, Teşmil, Teşrii,

5 Harfli Kelimeler

Erime, Ermiş, Eşlem, İleri, İleti, İrite, İşeme, İşlem, İşret, Limit, Liret, Litre, Meleş, Meret, Metil, Metre, Mitil, Remel, Remil, Reşit, Reşme, Rimel, Ritim, Şerit, Şetim, Şilem, Şilte, Telem, Temel, Terim, Terli, Terme, Teşri, Tirle, Tirşe,

4 Harfli Kelimeler

Elem, Elim, Elit, Elti, Emel, Emet, Emir, Emiş, Eril, Erim, Eriş, Erme, Erte, Eşit, Eşli, Eşme, Eter, Etil, Etli, Etme, İlim, İlme, İşli, İşte, İtiş, İtme, Liet, Lime, Meri, Mert, Meşe, Reel, Remi, Şeri, Şiir, Şile, Şilt, Tere, Tire,

3 Harfli Kelimeler

Eti, İle, İri, İti, Leş, Lim, Lir, Met, Mil, Mir, Mit, Ret, Şem, Şer, Şet, Şii, Tel, Tem, Ter, Tim,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, Er, Eş, Et, İl, İm, İş, İt, Le, Me, Mi, Re, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.