ELEŞTİRİCİ (TDK)


1 . Eleştirmeci, eleştirmen.
2 . sıfat Eleştirme niteliği olan, tenkitçi: "Eleştirici bir görüş."- .

Eleştirici kelimesi baş harfi E son harfi İ olan bir kelime. Başında E sonunda İ olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi L , üçüncü harfi E , dördüncü harfi Ş , beşinci harfi T , altıncı harfi İ , yedinci harfi R , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi İ . Başı E sonu İ olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ELEŞTİRME Nedir?

Eleştirmek işi, tenkit: "Eleştirme her okurun, her seyircinin başlıca hakkıdır."- N. Ataç.

ELEŞTİRMECİ Nedir?

Eleştirme yapan kimse, eleştirmen, tenkitçi, münekkit: "Hikâyelerimi beğenmeyen eleştirmeciler hakkında onun beni müdafaa etmesini zevkle dinliyordum."- S. F. Abasıyanık.

ELEŞTİRMEN Nedir?

Eleştiri yazıları yazan kimse, eleştirmeci, tenkitçi, münekkit: "Üç sayın edebiyat eleştirmeni görüşlerini açıklamışlar."- H. Taner.

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

GÖRÜŞ Nedir?


1 . Görme işi.
2 . Gözle bir şeyi algılama yetisi.
3 . Cezaevi ve hastanede yapılan ziyaret.
4 . mecaz Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir.
5 . mecaz Benzerlerinden ayıran özellik, konsept.

NİTE Nedir?

Nasıl, niçin.

NİTEL Nedir?

Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

TENKİT Nedir?


1 . Eleştirme, eleştiri: "Bir sanat eserini tenkit ne güç iştir."- A. M. Dranas.
2 . edebiyat Eleştiri.

TENKİT Nedir?

Eleştirme, eleştiri.

TENKİTÇİ Nedir?


1 . Eleştirmen, eleştirici.
2 . sıfat Eleştirici: "Tenkitçi bakışlardan sıkıldım."- .

C E E L R T İ İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Eleştirici,

8 Harfli Kelimeler

Eleştiri,

7 Harfli Kelimeler

Eritici, İlerici, İletici, Şeritli,

6 Harfli Kelimeler

Erişte, Eritiş, İletiş, İtiliş, Şiirce, Şiirli, Tereci, Teşrii,

5 Harfli Kelimeler

Cirit, Erciş, İleri, İleti, İrice, İrite, İşret, İtici, Liret, Litre, Reşit, Şerit, Şilte, Tecil, Terli, Teşci, Teşri, Tirle, Tirşe,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cilt, Ecel, Ecir, Elci, Elit, Elti, Erce, Eril, Eriş, Erte, Eşit, Eşli, Eter, Etil, Etli, İşli, İşte, İtiş, Lice, Liet, Reel, Şeci, Şeri, Şiir, Şile, Şilt, Tere, Tire,

3 Harfli Kelimeler

Cer, Cet, Ece, Eti, İle, İri, İti, Leş, Lir, Ret, Şer, Şet, Şii, Tel, Ter,

2 Harfli Kelimeler

Ce, El, Er, Eş, Et, İl, İş, İt, Le, Re, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.