EKTOKARDİ (TDK)

Kalbin göğüsten dışarıda, vücudun dışında bulunması.

Ektokardi kelimesi baş harfi E son harfi İ olan bir kelime. Başında E sonunda İ olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi K , üçüncü harfi T , dördüncü harfi O , beşinci harfi K , altıncı harfi A , yedinci harfi R , sekizinci harfi D , dokuzuncu harfi İ . Başı E sonu İ olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DIŞARI Nedir?


1 . Dış çevre, dış yer, hariç, içeri karşıtı: "Dışarıda yağmur yağıyor."- S. F. Abasıyanık.
2 . Kişinin konutundan ayrı olan yer: "Dışarıda, çocuklar birdirbir oynamaya dalmışlardı."- A. İlhan.
3 . Yurt dışı: "Dışarıyla iyi geçiniyorduk, Yunanlılarla az kalsın birleşecek kadar sıkı fıkı idik."- B. Felek.
4 . zarf Dışa, dış çevreye: "Artık komutanlardan başka hiç kimse dışarı çıkmazdı."- A. İlhan.

KALBİ Nedir?

İçten, yürekten, gönülden (gelen).

A D E K K O R T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Koketri, Tedarik, Terakki,

6 Harfli Kelimeler

Arktik, Dikkat, Direkt, Erotik, Kaotik, Kertik, Kokart, Korida, Kriket, Orkide, Rikkat, Takdir, Tekdir, Teorik,

5 Harfli Kelimeler

Akide, Akkor, Akort, Daire, Dakik, Dekar, Dekor, Derik, Dikta, Dikte, Direk, Erika, İdare, İdrak, İrade, Kader, Kadir, Kadit, Kadro, Kaide, Katre, Kerki, Kerti, Kirde, Koket, Korte, Kotra, Kredi, Kriko, Kroki, Orkit, Ortak, Raket, Rakik, Rakit, Rekat, Roket, Takke, Tarik, Tedai,

4 Harfli Kelimeler

Adet, Akik, Akit, Akor, Aort, Atik, Dair, Dart, Deri, Derk, Dert, Edat, Edik, Ekti, Erat, Erik, Etik, Etki, İade, İare, İdea, İrat, Kare, Kari, Karo, Kart, Kati, Kedi, Keka, Kira, Koka, Kora, Kort, Kota, Odak, Okar, Okka, Orak, Orta, Rate,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Ait, Ari, Ark, Art, Ate, Ati, Dar, Dek, Dik, Dok, Eda, Edi, Eko, Erk, Eti, İde, İka, İta, Kak, Kar, Kat, Kek, Ker, Ket, Kik, Kir, Kit, Kod, Kok, Kor, Kot, Oda, Ora, Ret, Rot, Tak, Tar, Tek, Ter,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Ar, At, De, Do, Ek, Er, Et, İt, Ke, Ki, Od, Ok, Ot, Ra, Re, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.