EKSENLEMEK (TDK)

Bir makinenin, donanım iki ya da bir çok öğesinin eksenlerini çakıştırmak, hizalamak.

Eksenlemek kelimesi baş harfi E son harfi K olan bir kelime. Başında E sonunda K olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi K , üçüncü harfi S , dördüncü harfi E , beşinci harfi N , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi K . Başı E sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇAKI Nedir?


1 . Açılıp kapanan bir veya birkaç ağızlı küçük cep bıçağı: "İki çocuk tahta saplı bir çakı ile kollarını çizdiler."- Ö. Seyfettin.
2 . Denizçakısı.

ÇAKIŞTIRMAK Nedir?


1 . Çakışma işini yaptırmak.
2 . (nsz), teklifsiz konuşmada İçki içip keyfetmek: "Güzel meze ile arada bir de çakıştırıyorlar."- M. Ş. Esendal.

DONANIM Nedir?


1 . Bir gemi direğine, bir yelkene veya başka bir parçaya bağlı bulunan halat ve makara vb. manevra araçları.
2 . Tesisat: "Elektrik donanımı."- .
3 . Bir bilgisayarda bulunan fiziksel birimler.

EKSEN Nedir?


1 . Bir cismi iki eşit parçaya bölen çizgi, mihver: "Politikacıların kendilerini evrenin ekseni saymamaları gereğini anlamaları için..."- H. Taner.
2 . matematik Üzerinde bir pozitif yön varsayılan sonsuz doğru.
3 . Dingil.

HİZA Nedir?

Doğru bir çizgi üzerinde bulunma durumu: "Çarşafların kenarları perdelerle bir hizada mıydı?."- M. C. Kuntay.

HİZALAMA Nedir?

Hizalamak işi.

HİZALAMAK Nedir?

Hizaya getirmek.

MAKİ Nedir?

Akdeniz dolaylarında yaygın olan, bodur ağaç ve çalılardan oluşan bitki örtüsü. maki (II) isim, hayvan bilimi(Madagaskar yerlilerinin dilinden) Makigillerden, Madagaskar adasında sık rastlanan, uzun kuyruklu, yumuşak tüylü bir memeli primat (Lemur).

MAKİNE Nedir?


1 . Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çarklar, dişliler ve çeşitli parçalardan oluşan düzenekler bütünü: "Tıraş makineleri ile usturalar çekmecelerde dururdu."- N. Cumalı.
2 . Bir alet veya taşıtın hareket etmesini sağlayan mekanizması: "Saatin makinesi. Gramofonun makinesi."- .
3 . halk ağzında Araba, otomobil.

E E E E K K L M N S Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Keseklenme, Keselenmek,

9 Harfli Kelimeler

Enselemek, Esenlemek, Keselemek, Keselenme,

8 Harfli Kelimeler

Eklenmek, Enseleme, Esenleme, Kekeleme, Keseleme, Keskenme,

7 Harfli Kelimeler

Eklemek, Eklenme, Elenmek, Eslemek, Esnemek, Kekleme, Kesenek,

6 Harfli Kelimeler

Ekenek, Ekleme, Elemek, Elenme, Enemek, Esleme, Esneme, Kekeme, Keleme, Kesene, Kesmek, Meleke, Mesele, Mesken, Meslek, Sekene, Seklem, Sekmek, Sekmen,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekmek, Eksen, Eleme, Elmek, Eneme, Enlem, Eseme, Eslek, Esmek, Esnek, Kelek, Kelem, Keles, Kesek, Kesel, Kesen, Kesme, Melek, Meles, Mesel, Mesen, Nekes, Nemse, Sekel, Sekme, Selek, Selen, Semen, Senek,

4 Harfli Kelimeler

Ekme, Elek, Elem, Emek, Emel, Emen, Enek, Ense, Esen, Esme, Keke, Kele, Keme, Kene, Kese, Leke, Lens, Meke, Sele, Seme, Sene,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Kek, Kel, Kem, Kes, Men, Nem, Sek, Sel, Sem, Sen,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Es, Ke, Le, Me, Ne, Se,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.