EKSENLEME (TDK)

Eksenlemek eylemi, hizalama.

Eksenleme kelimesi baş harfi E son harfi E olan bir kelime. Başında E sonunda E olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi K , üçüncü harfi S , dördüncü harfi E , beşinci harfi N , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E . Başı E sonu E olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EKSENLEMEK Nedir?

Bir makinenin, donanım iki ya da bir çok öğesinin eksenlerini çakıştırmak, hizalamak.

EYLEM Nedir?


1 . Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon: "Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilmez."- Anayasa.
2 . Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası: "Eyleme beraber girersiniz, siz sonuca ulaşmayı düşünürsünüz, onlar ulaşmadan paylaşmayı."- A. İlhan.
3 . dil bilgisi Fiil.

HİZA Nedir?

Doğru bir çizgi üzerinde bulunma durumu: "Çarşafların kenarları perdelerle bir hizada mıydı?."- M. C. Kuntay.

HİZALAMA Nedir?

Hizalamak işi.

E E E E K L M N S Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Enselemek, Esenlemek, Keselenme,

8 Harfli Kelimeler

Enseleme, Esenleme, Keseleme,

7 Harfli Kelimeler

Eklenme, Elenmek, Eslemek, Esnemek,

6 Harfli Kelimeler

Ekleme, Elemek, Elenme, Enemek, Esleme, Esneme, Keleme, Kesene, Meleke, Mesele, Mesken, Meslek, Sekene, Seklem, Sekmen,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Eksen, Eleme, Elmek, Eneme, Enlem, Eseme, Eslek, Esmek, Esnek, Kelem, Keles, Kesel, Kesen, Kesme, Melek, Meles, Mesel, Mesen, Nekes, Nemse, Sekel, Sekme, Selek, Selen, Semen, Senek,

4 Harfli Kelimeler

Ekme, Elek, Elem, Emek, Emel, Emen, Enek, Ense, Esen, Esme, Kele, Keme, Kene, Kese, Leke, Lens, Meke, Sele, Seme, Sene,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Kel, Kem, Kes, Men, Nem, Sek, Sel, Sem, Sen,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Es, Ke, Le, Me, Ne, Se,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.