EKSENÜSTÜ (TDK)

Gamın ikinci derecesi.

Eksenüstü kelimesi baş harfi E son harfi Ü olan bir kelime. Başında E sonunda Ü olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi K , üçüncü harfi S , dördüncü harfi E , beşinci harfi N , altıncı harfi Ü , yedinci harfi S , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi Ü . Başı E sonu Ü olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DERE Nedir?


1 . Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu: "Bu ensiz tahta köprü altında ince dere."- E. B. Koryürek.
2 . coğrafya Bu akarsuyun yatağı.
3 . coğrafya İki dağ arasındaki uzun çukur.
4 . Damlarda yağmur sularını toplayarak oluğa veren çinko veya kiremit yol.

DERECE Nedir?


1 . Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe: "Hukuk tahsilini Paris'te bitirmiş, birinci derece diploma almıştı."- Ö. Seyfettin.
2 . edat Denli, kadar: "Beyoğlu'nda bu derece itibar görmemişti."- E. E. Talu.
3 . fizik Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri: "Sıcakölçerin dereceleri."- .
4 . fizik Sıcaklıkölçer.
5 . kimya Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim.
6 . matematik Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi: "Dik açılar doksan derecedir."- .
7 . spor Başarı gösterme.

İKİNCİ Nedir?


1 . İki sayısının sıra sıfatı.
2 . Sırada önem bakımından birinciden sonra gelen: "Tevfik'in alçak gönüllü, hep ikinci planda kalma olgunluğundaki pişekârlığı Dümbüllü'ye sanatını en iyi değerlendirme olanağını sağlardı."- H. Taner.
3 . Değer ve kalitece birinciden sonra gelen: "Evde pişirip yedikleri çikolatanın kalitesi ikinci idi."- S. F. Abasıyanık.
4 . mecaz Yeni, bir başka.
5 . isim Birinciden sonra gelen kimse veya nesne: "İhtiyarın iki çocuğundan birini öldürdüler... İkincisini de öldürmeye kalktılar."- R. N. Güntekin.

E E K N S S T Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Ensest, Seksen, Üstüne,

5 Harfli Kelimeler

Eksen, Esnek, Etken, Kenet, Kesen, Keten, Nekes, Nükte, Sekte, Senek, Senet, Sükse, Süsen, Sütsü, Tekne, Tünek, Üstün,

4 Harfli Kelimeler

Enek, Ense, Esen, Etek, Eten, Kene, Kent, Kese, Kete, Küsü, Nüks, Seks, Sene, Sent, Sten, Süet, Süne, Teke, Üste,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Ekü, Kes, Ket, Küs, Küt, Net, Sek, Sen, Ses, Set, Süs, Süt, Tek, Ten, Tün, Üst, Ütü,

2 Harfli Kelimeler

Ek, En, Es, Et, Ke, Ne, Nü, Se, Te, Ün, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.