EKONOMETRİK (TDK)

Ekonometriyle ilgili.

Ekonometrik kelimesi baş harfi E son harfi K olan bir kelime. Başında E sonunda K olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi K , üçüncü harfi O , dördüncü harfi N , beşinci harfi O , altıncı harfi M , yedinci harfi E , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı E sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EKONOMETRİ Nedir?

Ekonomik olayların açıklanmasında çok sayıda değişkeni göz önüne alarak ve karşılıklı bağıntılar kurarak teorik çalışmaların deneylerle doğrulanmasını sağlayan matematiksel yöntem.

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

E E K K M N O O R T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Ekonometri,

8 Harfli Kelimeler

Ekonomik, Ektirmek, Kerkinme, Nekrotik, Tekniker,

7 Harfli Kelimeler

Ekonomi, Ektirme, Emoroit, Erinmek, Eritmek, Etkimek, Kertmek, Koketri, Motorin,

6 Harfli Kelimeler

Erimek, Erinme, Eriten, Eritme, Ermeni, Erotik, Etkime, İrkmek, İtenek, Kement, Kenter, Kerime, Kermen, Kertik, Kertme, Kimono, Kirmen, Komite, Konkre, Kornet, Kreten, Kreton, Kriket, Kronik, Mertek, Meteor, Metrik, Mikron, Teknik, Temkin, Temren, Temrin, Teorem, Teorik, Terkin, Termik, Termin,

5 Harfli Kelimeler

Ekmek, Erime, Erkek, Erken, Erkin, Ermek, Ermin, Eroin, Etken, Etkin, Etmek, Etmen, Etnik, İmren, İnmek, İrkme, İtmek, Kekre, Kemer, Kemik, Kemre, Kenet, Kerem, Kerim, Kerki, Kerte, Kerti, Keten, Keton, Koket, Kokot, Komik, Komot, Konik, Korno, Korte, Koton, Kriko, Kroki, Krome,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekme, Ekti, Emek, Emen, Emet, Emik, Emin, Emir, Enek, Enik, Enir, Erek, Eren, Erik, Erim, Erin, Erke, Erme, Erte, Etek, Eten, Eter, Etik, Etki, Etme, İken, İkon, İnek, İnme, İtme, Keke, Keme, Kene, Kent, Kere, Kete, Komi, Koni,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Eko, Erk, Eti, Kek, Kem, Ker, Ket, Kik, Kim, Kin, Kir, Kit, Kok, Kom, Kor, Kot, Men, Met, Mir, Mit, Mor, Nem, Net, Nim, Nom, Not, Ret, Rom, Rot, Tek, Tem, Ten, Ter, Tik, Tim, Tin, Tok, Ton, Tor,

2 Harfli Kelimeler

Ek, Em, En, Er, Et, İm, İn, İt, Ke, Ki, Me, Mi, Ne, Ok, Om, On, Ot, Re, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.