EKOLOJİST (TDK)

Ekolojizmi savunan kimse: "Altı yıldır ekolojist akımın her faaliyeti ile ilgileniyorum."- H. Taner.

Ekolojist kelimesi baş harfi E son harfi T olan bir kelime. Başında E sonunda T olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi K , üçüncü harfi O , dördüncü harfi L , beşinci harfi O , altıncı harfi J , yedinci harfi İ , sekizinci harfi S , dokuzuncu harfi T . Başı E sonu T olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKIM Nedir?


1 - Akmak eylemi, akış, akıntı.
2 - Hava, su gibi akışkan maddelerin ya da elektrik yüklerinin belli bir yönde akışı, yer değiştirmesi, °cereyan.
3 - Sanatta, siyasada, düşünce yaşamında ortaya çıkan yeni bir görüş, yöntem, hareket, °cereyan, °tarz, °trend.
4 - Debi.

EKOL Nedir?

Bir bilim ve sanat kolunda ayrı nitelik ve özellikleri bulunan yöntem veya akım, okul: "Bizim ekolü biraz tetkik etmiş olsaydınız, daha rahat anlaşırdık."- P. Safa.

EKOLOJİ Nedir?

Canlıların hem kendi aralarındaki hem de çevreleriyle olan ilişkilerini tek tek veya birlikte inceleyen bilim dalı: "Ekoloji o günden bugüne karşı karşıya kaldığı tehlikenin büyümesi ile orantılı bir boyutta gelişti, bir bilim hâlini aldı."- H. Taner.

EKOLOJİST Nedir?

Ekolojizmi savunan kimse: "Altı yıldır ekolojist akımın her faaliyeti ile ilgileniyorum."- H. Taner.

FAAL Nedir?


1 - Çok çalışan, çalışkan, canlı, hareketli, etkin, °aktif.
2 - İşler durumda olan, etkin, °aktif.

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

E J K L O O S T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Ekolojist,

8 Harfli Kelimeler

Etolojik, Teolojik,

7 Harfli Kelimeler

Ekoloji, Etoloji, Teoloji,

6 Harfli Kelimeler

Jetski, Koloit,

5 Harfli Kelimeler

Eskil, Etlik, İstek, Jikle, Jilet, Kesit, Kitle, Kolej, Kolit, Liste, Lojik, Ojeli, Oksit, Oleik, Oosit, Sekil, Setik, Soket, Stilo, Tekil, Tekli, Telis, Telsi, Tikel,

4 Harfli Kelimeler

Ekli, Ekol, Eksi, Ekti, Elik, Elit, Elti, Esik, Eski, Etik, Etil, Etki, Etli, Etol, İlke, İsot, Jest, Jile, Kile, Kilo, Kils, Kist, Koli, Liet, Lise, Ojit, Otel, Seki, Silo, Site, Solo, Sote, Stil, Stok, Tike,

3 Harfli Kelimeler

Eko, Elk, Eti, İle, İlk, Jel, Jet, Kel, Kes, Ket, Kil, Kit, Kol, Kot, Lok, Lot, Oje, Ole, Sek, Sel, Set, Sik, Sit, Ski, Sol, Tek, Tel, Tik, Tok, Tol, Tos,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Es, Et, İl, İs, İt, Je, Ke, Ki, Le, Ok, Ol, Ot, Se, Si, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.