EKLİMETRE (TDK)

Eğimleri ölçmeye yarayan aygıt.

Eklimetre kelimesi baş harfi E son harfi E olan bir kelime. Başında E sonunda E olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi K , üçüncü harfi L , dördüncü harfi İ , beşinci harfi M , altıncı harfi E , yedinci harfi T , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi E . Başı E sonu E olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYGIT Nedir?


1 - Birçok parçadan yapılmış alet, gereç, °cihaz.
2 - Vücutta belirli bir görevin sağlanmasına yarayan organların tümü, °cihaz, °organ.
3 - Birkaç aletin uygun biçimde eklenmesinden oluşturulan ve kimi belli deneylerin yapılmasına yarayan takım.

EĞİM Nedir?


1 . Eğilmiş olma durumu.
2 . Bir yüzeyin yatay düzleme doğru eğilmesi, eğiklik, meyil: "Yamacın eğimi."- .

ÖLÇME Nedir?

Ölçmek işi.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

E E E K L M R T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Tirelemek,

8 Harfli Kelimeler

Etkileme, İtekleme, İtelemek, Kertilme, Kirletme, Metrelik, Terlemek, Tireleme,

7 Harfli Kelimeler

Ekletme, Ektirme, Eletmek, Eritmek, İletmek, İteleme, Kemerli, Mertlik, Metelik, Tekerli, Tekleme, Terleme,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekleme, Elemek, Eletme, Emekli, Erimek, Eritme, Erkete, Etkime, İletme, Keleme, Kelime, Kemere, Kerime, Kertme, Meleke, Melike, Mertek, Metrik, Tekmil, Teleke, Teleme, Temlik, Tereke, Terlik, Termik,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekler, Eleme, Elmek, Emlik, Erime, Erkli, Erlik, Ermek, Etlik, Etmek, İlmek, İmlek, İrkme, İtmek, Kelem, Keler, Kemer, Kemre, Kerem, Kerim, Kerte, Kerti, Kiler, Kitle, Liret, Litre, Melek, Melik, Merek, Meret, Metil, Metre, Remel, Remil, Rimel, Tekel, Teker, Tekil, Tekir,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Ekme, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Emir, Erek, Erik, Eril, Erim, Erke, Erme, Erte, Etek, Eter, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme, İlke, İlme, İtme, Kele, Keme, Kere, Kete, Kile, Krem, Leke, Liet,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Erk, Eti, İle, İlk, Kel, Kem, Ker, Ket, Kil, Kim, Kir, Kit, Lim, Lir, Met, Mil, Mir, Mit, Ret, Tek, Tel, Tem, Ter, Tik, Tim,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Er, Et, İl, İm, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.