EKLENTİLİ (TDK)

Eklentileri olan.

Eklentili kelimesi baş harfi E son harfi İ olan bir kelime. Başında E sonunda İ olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi K , üçüncü harfi L , dördüncü harfi E , beşinci harfi N , altıncı harfi T , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ . Başı E sonu İ olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EKLENTİ Nedir?

Bir şeye eklenmiş olan, ek durumunda bulunan parça.

EKLENTİLER Nedir?

Herhangi bir yapıya göre ayrı bir işlevi bulunan bölümler veya yapılar, müştemilat.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

E E K L L N T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Eklenti, Elitlik, Eltilik, Enlilik, İletken, Kenetli, Nikelli, Nitelik,

6 Harfli Kelimeler

Ekinti, Elenti, Etilen, Etkili, İletki, İlinek, İlkten, İtenek, Kentli, Lekeli, Netlik, Telkin, Tenkil,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Ellik, Entel, Etken, Etkin, Etlik, Etnik, İleti, İlkel, İlkin, İllet, İtlik, Kelle, Kelli, Kenet, Keten, Kilit, Killi, Kinli, Kitin, Kitle, Liken, Likit, Linet, Nikel, Nitel, Tekel, Tekil, Tekin, Tekli, Tekne, Telek, Telin, Telli, Tikel, Tilki,

4 Harfli Kelimeler

Ekin, Ekli, Ekti, Elek, Elik, Elit, Elli, Elti, Enek, Enik, Enli, Etek, Eten, Etik, Etil, Etki, Etli, İken, İlik, İlke, İlle, İnek, İnik, İnti, İtki, Kele, Kene, Kent, Kete, Kile, Leke, Liet, Link, Nite, Tein, Teke, Tike,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Eti, İki, İle, İlk, İni, İti, Kel, Ket, Kil, Kin, Kit, Net, Tek, Tel, Ten, Tik, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, En, Et, İl, İn, İt, Ke, Ki, Le, Ne, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.