EKLEKTİK (TDK)

Seçmeci: "Okurların bu eklektik bilgilerin temelini merak edip kitaplara başvuracağını umuyorlar."- T. Uyar.

Eklektik kelimesi baş harfi E son harfi K olan bir kelime. Başında E sonunda K olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi K , üçüncü harfi L , dördüncü harfi E , beşinci harfi K , altıncı harfi T , yedinci harfi İ , sekizinci harfi K . Başı E sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLGİ Nedir?


1 . İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.
2 . Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf: "Babası, önce ona, Mazlume ve ailesi hakkında birçok bilgi vermişti."- H. E. Adıvar.
3 . İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.
4 . felsefe Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.
5 . Bilim: "Doğa bilgisi."- .
6 . bilişim Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

EDİP Nedir?

Edebiyatla uğraşan, edebî eser veren kimse, yazar: "Pek az hoşlandıklarım muhabirler, ediplerdir."- F. R. Atay.

EKLEKTİK Nedir?

Seçmeci: "Okurların bu eklektik bilgilerin temelini merak edip kitaplara başvuracağını umuyorlar."- T. Uyar.

KİTAP Nedir?


1 . Ciltli ve ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü: "Ona son olarak rüya için kitaptaki tabiri aramanın abes olduğunu söylediğimi hatırlıyorum."- A. Ş. Hisar.
2 . Herhangi bir konuda yazılmış eser: "Acaba bir edebiyat kitabında hazır bir tarif bulamaz mıyız?"- F. R. Atay.
3 . Kutsal kitap.

MERAK Nedir?


1 - Bir şeyi anlamak ya da öğrenmek için duyulan istek.
2 - Bir şeyi edinmek, yapmak, bir şeyle uğraşmak isteği.
3 - Düşkünlük, heves.
4 - Kaygı, tasa, evham.

SEÇME Nedir?


1 . Seçmek işi, seleksiyon.
2 . sıfat Seçkin, seçilmiş: "Üsküp'ün kızları, hepsi de seçme."- Halk türküsü.

SEÇMECİ Nedir?

Seçmecilik yanlısı olan (filozof, görüş vb.).

TEMEL Nedir?


1 . Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü: "Evin temelleri sökülüyor gibi sarsılıyor."- H. E. Adıvar.
2 . Bu bölümleri yapmak için kazılan çukur.
3 . sıfat, mecaz En önemli, belli başlı, ana, taban, esas, asıl, baz: "Devletin temel kanununun adı Anayasa'dır."- B. Felek.
4 . mecaz Bir şeyin gelişimi için gereken ilk ögeler: "Temelde sıradan bir Fransız vodviline dayanırdı oynadıkları oyun."- N. Cumalı.

E E K K K L T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Eklektik,

7 Harfli Kelimeler

Eteklik, Kekelik,

6 Harfli Kelimeler

Keklik, Kelkit, Teklik,

5 Harfli Kelimeler

Etlik, Kekik, Kelek, Kelik, Kitle, Tekel, Tekil, Tekke, Tekli, Telek, Tikel,

4 Harfli Kelimeler

Ekli, Ekti, Elek, Elik, Elit, Elti, Etek, Etik, Etil, Etki, Etli, İlke, Keke, Kele, Kete, Kile, Klik, Leke, Liet, Teke, Tike,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Eti, İle, İlk, Kek, Kel, Ket, Kik, Kil, Kit, Tek, Tel, Tik,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Et, İl, İt, Ke, Ki, Le, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.