EKİNSEL (TDK)

Ekinle ilgili, kültürel.

Ekinsel kelimesi baş harfi E son harfi L olan bir kelime. Başında E sonunda L olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi K , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi N , beşinci harfi S , altıncı harfi E , yedinci harfi L . Başı E sonu L olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EKİN Nedir?


1 . Tahılın tarlaya atıldığı andan harman oluncaya kadar aldığı durum: "Yağmur vaktinde ve yeterince yağmalı; ekinlere kına, pancarlara kurt düşmemeli."- T. Buğra.
2 . Kültür, hars.

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

KÜLT Nedir?


1 . Din (I).
2 . din b. (***) Yerel özellikler taşıyan dinî törenler.
3 . Belli bir dönemde aşırı ilgi gören film vb.

KÜLTÜR Nedir?


1 . Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin: "Harf inkılabı, Türk kültür inkılabının temelidir."- E. İ. Benice.
2 . Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü: "Doğrusu, teknik ve kültür her gün biraz daha ilerlemektedir."- S. Birsel.
3 . Muhakeme, zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi.
4 . Bireyin kazandığı bilgi: "Tarih kültürü kuvvetli bir kişi."- .
5 . Tarım.
6 . biyoloji Uygun biyolojik şartlarda bir mikrop türünü üretme.

KÜLTÜREL Nedir?

Kültüre ilişkin, kültürle ilgili.

E E K L N S İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Eksilen, Esenlik, Senelik,

6 Harfli Kelimeler

İskele, Keseli,

5 Harfli Kelimeler

Eksen, Eksin, Eskil, Eslek, Esnek, Keles, Kesel, Kesen, Kesin, Liken, Nekes, Nesil, Nikel, Sekel, Sekil, Selek, Selen, Senek, Sinek, Sinle,

4 Harfli Kelimeler

Ekin, Ekli, Eksi, Elek, Elik, Enek, Enik, Enli, Ense, Esen, Esik, Esin, Eski, İken, İlke, İnek, Kele, Kene, Kese, Kile, Kils, Leke, Lens, Link, Lise, Nesi, Seki, Sele, Sene, Sine,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, İle, İlk, Kel, Kes, Kil, Kin, Sek, Sel, Sen, Sik, Sin, Ski,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, En, Es, İl, İn, İs, Ke, Ki, Le, Ne, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.