EKŞİYONCAGİLLER (TDK)

İki çeneklilerden, yapraklarında kuzukulağı asidi bulunan bir bitki familyası.

Ekşiyoncagiller kelimesi baş harfi E son harfi R olan bir kelime. Başında E sonunda R olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi K , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Y , altıncı harfi O , yedinci harfi N , sekizinci harfi C , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi G , onbirinci harfi İ , onikinci harfi L , onüçüncü harfi L , ondördüncü harfi E , onbeşinci harfi R . Başı E sonu R olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

ÇENE Nedir?


1 . Canlılarda baş bölümünde yer alan, kemik veya kıkırdak ile desteklenen, altlı üstlü dişleri taşıyan ve ağzın kapanıp açılmasını saplayan kasları üzerinde barındıran iki parçaya verilen ad: "Çenesinin, başının bütün iskeleti peksimeti çiğnedikçe daha açık olarak meydana çıkıyordu."- H. E. Adıvar.
2 . Mengene, kerpeten vb. araçların eşyayı sıkıştıran karşılıklı iki parçasından her biri.
3 . denizcilik Baş bodoslamasının omurga ile birleştiği yer, çarık.
4 . mecaz Çok konuşma huyu, gevezelik: "Sende de çene var ha!"- .
5 . halk ağzında Köşe.

ÇENEK Nedir?


1 . Tohumda embriyoyu kaplayan etli bölüm: "Bakla, fasulye gibi bitkilerin tohumlarında ikişer çenek bulunur."- .
2 . hayvan bilimi Kuşların gagasını oluşturan alt ve üst bölümlerden her biri.
3 . hayvan bilimi Böceklerde ağzın iki yanında bulunan parçalayıcı sert organ.

ÇENEKLİ Nedir?

Çeneği olan.

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

KUZUKULAĞI Nedir?

Karabuğdaygillerden, sulak yerlerde yetişen, çiçekleri iki evcikli ve kırmızımtırak bir bitki, yaprakları salata olarak kullanılır (Rumex acetosa).

YAPRAK Nedir?


1 . Bitkilerde solunum, karbon özümlenmesi, terleme vb. olayların oluştuğu, çoğu klorofilli, yeşil ve türlü biçimdeki bölümler: "Dökülmüş yapraklar, bozulmuş bağlar / Bülbülün konduğu dallar perişan."- Karacaoğlan.
2 . bitki bilimi Sarma yapılan asma yaprağı.
3 . Börek, baklava vb. şeylerde yufka: "Bu baklavada elli yaprak var."- .
4 . Kitap, defter vb. şeylerde ön ve arka yüzü oluşturan kâğıtlardan her biri, varak: "Takvimin kapak yaprağını ve günlük yapraklarını kolayca çevirdim."- R. H. Karay.
5 . Kat kat ayrılabilen şeylerde kat: "Mermer yaprağı."- .
6 . Eni 50 cm, boyu 7
5 cm olan bayrak ölçüsü.
7 . eskimiş Birkaç parça eklenerek yapılan şeylerde her parça: "Beş yapraktan bir yelken. Eteğin arka yaprağı."- .

A C E E G K L L N O R Y İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Genelcilik, Generallik,

9 Harfli Kelimeler

Alengirli, Cariyelik, Eşeylilik, Eyercilik, Gerileyiş, İlerleyiş, İşkenceli, Kocaelili, Nakliyeci, Niceleyiş,

8 Harfli Kelimeler

Akliyeci, Alegorik, Enayilik, Ergenlik, Erginlik, Galerici, Gelincik, Gelinlik, Gelişkin, Genellik, Genişlik, Girişken, İşgaliye, İşlerlik, Kaolinli, Kinayeli, Oligarşi, Şenlikli, Yarenlik, Yelkenci, Yelkenli, Yengelik, Yerleşik, Yeşillik,

7 Harfli Kelimeler

Ailecek, Ailelik, Alegori, Alengir, Allegro, Arkegon, Canilik, Cereyan, Ekolali, Ellinci, Ellişer, Enayice, Engelli, Enlilik, Ergilik, Erillik, Erincek, Erinlik, Erişkin, Erkenci, Erkinci, Eroinci, Eşkenar, Eşkinci, Eşkinli, Eşlenik, Gaileli, Gecelik, Gelirli, Genelci, General, Gerekli, Gerilek, Gerilik, Geriliş, Gerilla, Geriniş, Giyecek, İlerlek, İlişken,

6 Harfli Kelimeler

Acilen, Ailece, Akliye, Algler, Arkeen, Cariye, Celali, Cengel, Ceylan, Ekinci, Ekşili, Eliyle, Enlice, Ergani, Erigen, Eriyik, Eriyiş, Eşeyli, Eyerci, Eyerli, Galeri, Gayeli, Geceki, Geleni, Genlik, Gerici, Gerili, Gineli, Glikol, İkişer, İleniş, İlinek, İlkeci, İllaki, İronik, İşkine, İyelik, İyonik, Kaleci, Kalleş,

5 Harfli Kelimeler

Kenya, Acele, Aklen, Aleni, Alkil, Alkol, Alyon, Anele, Argon, Celal, Celil, Ceren, Cinai, Cinli, Ekici, Ekili, Ekler, Ekran, Elcik, Elgin, Ellik, Enayi, Engel, Ercik, Erciş, Ergen, Ergin, Erika, Erkan, Erken, Erkin, Erkli, Erlik, Eroin, Eşkal, Eşkin, Eşlek, Eşlik, Gaile, Galon,

4 Harfli Kelimeler

Acil, Acyo, Agel, Aile, Akil, Akli, Akne, Akor, Alil, Argo, Arşe, Aşir, Ayin, Ayni, Ayol, Cali, Cani, Cari, Celi, Cenk, Cila, Ciro, Ecel, Ecir, Ekin, Ekli, Ekol, Ekşi, Elan, Elci, Elek, Elik, Elli, Enek, Enik, Enir, Enli, Erce, Erek, Eren,

3 Harfli Kelimeler

Ace, Alg, Ali, Alo, Ani, Ari, Ark, Arş, Aşk, Ayn, Can, Car, Cer, Cin, Ece, Ege, Ego, Eke, Eko, Ela, Elk, Erg, Erk, Gak, Gar, Gen, Gol, Gri, İka, İki, İla, İle, İlk, İni, İri, İye, İyi, Kal, Kan, Kar,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, Ar, Aş, Ay, Ce, Ek, El, En, Er, Eş, Ey, Ge, İl, İn, İş, Ke, Ki, La, Le, Ne, Ok, Ol, On, Oy, Ra, Re, Şe, Ya, Ye, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.